Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto tietoverkkoasentaja

Ammattinimike
Tietoverkkoasentaja
Aloituspäivä
02.08.2021
Toimipiste
Lapua
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suoritettuasi osaat alan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävät sekä ohjelmistotuotannon ja asiakaspalvelua. Osaat myös huomioida työssäsi työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräykset sekä salassapitoon liittyvät määräykset. Tietoverkkoasentajana teet tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksia ja käyttöönottoa.
Tähän perustutkintoon voit hakea, jos olet suorittanut peruskoulun, lukion oppimäärän tai jonkin ammatillisen tutkinnon.
Opinnot ovat päiväopintoja. Opintoihin sisältyy työpaikalla oppimista.
Opit hallitsemaan tieto- ja tietoliikennejärjestelmien rakentamisen ja ylläpidon sekä varmistamaan niiden laadukkaan toiminnan. Eri kohderyhmille tehdyt palvelusovellukset ja järjestelmät vaikuttavat monien ihmisten arkeen. Tietoverkkoasentajana keskeiseen osaamiseesi kuuluvat langalliset ja langattomat tiedonsiirtomenetelmät, lähiverkot, pilvipalvelut ja erilaisten päätelaitteiden hallinta- ja asennustehtävät sekä sulautettujen järjestelmien ohjelmointi ja tuotteistaminen.
Tieto- ja viestintätekniikassa tärkeää on:
* turvalliset työtavat
* tietoturvallisuus
* monipuolinen kiinnostus tietoliikenteeseen ja tietotekniikkaan
* kiinnostus langattomaan viestintään
* oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn
* liiketaloudellinen ja yrittäjähenkinen toiminta
* joustava toiminta eri työympäristöissä
* kielitaito
Tieto- ja viestintätekniikan keskeisiä sisältöjä:
* ICT = information and communications technology, tieto- ja viestintäteknologia
* tietokoneet ja tietoverkot
* sulautetut järjestelmät
* asennus- ja ylläpitotyö
* elektroniikan, tietokonetekniikan ja tietoliikennetekniikan tuoreimmat tiedot
Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/6779583
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Opinnot alkavat 2.8.2021 tai muuna sovittuna ajankohtana.
Hakijaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja kutsutaan tarvittaessa haastatteluun.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Minna Pesonen, puh. 040 868 2068
minna.pesonen(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi