Turvallinen asbestinpurkaminen korjausrakentamisessa -koulutus (693563)

Ammattiala
Puu ja rakentaminen
Aloituspäivä
28.09.2020
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
30 pv

Kenelle?

Korjausrakentamiseen liittyy paljon erilaisia rakennustöitä. Korjausrakennustyömaalla työskentelevällä rakentajalla on oltava perustaidot purku- ja suojaustöistä, mahdollisista haitta-aineista, kosteus – ja homevaurioista. Varsinainen asbestipurkutyö on Aluehallinto viraston, AVI:n valvonnan alla ja vaatii henkilösertifikaatin, että pääsee AVI:n asbestipurkajien ylläpitämään rekisteriin.
Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka soveltuvat alalle ja joilla on perustiedot rakentamisesta.

Mitä saat?

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet työskennellä turvallisesti korjausrakennuskohteissa itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Koulutuksen päätyttyä ja riittävästi työkokemusta saatuaan opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa omakustanteisesti talonrakennusalan ammattitutkinnon tutkinnon osan Asbestityöt ja siihen liittyviin teoria (täydentävä osuus), teoriakokeeseen ja käytännön harjoituksiin ja työnäyttöön. Hyväksytysti näytön suorittanut voi hakea AVI:n asbestipurkajien rekisteriin.
Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena, johon kuuluu teoriaopiskelua, työsalityöskentelyä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista korjausrakennustyömailla.
- Korjausrakentaminen
o Työturvallisuus
o Eri aikakausien rakennustavat ja – materiaalit
o Haitta-aineet; mm. asbesti, kosteus- ja homevauriot
o Piirustusten luku
o Tyypilliset korjauskohteet eri vuosikymmeninä
o Mitoitus
o Materiaalien ja työmenekkien laskenta
o Materiaalit, tarvikkeet ja työvälineet
- Purku – ja suojaustyö
o Työjärjestys
o Työkohteen pölynhallinta
o Työympäristön siisteys
o Jätteiden käsittely
o Rakennusosien uudelleen käyttö
- Henkilökohtaiset suojavälineet
- Työturvallisuuden varmistaminen
- Työssäoppiminen
Koulutukseen kuuluu lisäksi:
- Tulityökorttikoulutus
- Työturvallisuuskortti koulutus
Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena, jonka pituus on 30 päivää. Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena, johon kuuluu teoriaopiskelua, työsalityöskentelyä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista korjausrakennustyömailla.
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, korotettua etuuden osaa ja kulukorvausta

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

HAKEMINEN: jätä hakemus oheisesta hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’).
Seuraa valintatietojasi www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Henkilöasiakkaalle -> Oma asiointi-palvelussa.
Lisätietoja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 tai
koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Lisätietoja

Kiinnostuitko? Lisätietoja koulutuksesta saat kouluttajalta Jorma Mänty gsm 040 868 0825 jorma.manty(at)sedu.fi
Koulutuksen aikaiset taloudelliset etuudet:
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, korotettua etuuden osaa ja kulukorvausta. Kysy asiaa tarkemmin omasta te-toimistostasi.