Turvallisuusalan ammattitutkinto

Ammattiala
Turvallisuus
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Kurikka
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu täysi-ikäisille, rehellisille ja luotettaville, turvallisuusalan tehtäviin ominaisuuksiensa puolesta sopiville henkilöille – alalle aikoville tai jo alalla työskenteleville. Turvallisuusalan ammattitutkinto on uusi, sen edeltäjä oli Vartijan ammattitutkinto.

Mitä saat?

Koulutus sisältää paljon käytännön projekteja ja mm. Voimankäyttökoulutukset (kaasusumutin, teleskooppipatukka, järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäosa), vartijan peruskoulutuksen, järjestyksenvalvojan peruskurssin. Koulutuksessa suoritetaan tulityökortti, työturvallisuuskortti, ensiapukortti, sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskortti.
Turvallisuusalan ammattitutkinnon (entinen Vartijan ammattitutkinto) suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.
Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä).
Kts. tutkinnon perusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6123510/reformi/rakenne
Pakolliset tutkinnon osat (2 kpl):
• Vartijan koulutus (Väliaikaisen vartijan koulutus ja Vartijan peruskoulutus)
• Pelastustoiminta
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 4:
• Toiminta eri vartiointimuodoissa
• Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
• Tilannehallinta
• Järjestyksenvalvonta
• Kaupan turvallisuustoiminta
• Turvatarkastus
• Henkilösuojaus
• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta (vastaa kahta tutkinnon osaa)
• Sammutus- ja pelastustoiminta (vastaa kahta tutkinnon osaa)
• Turvallisuusalan esimiestoiminta
• Arvokuljetustoiminta
Voit valita myös tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, esim.
- Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta
- Sähkö- ja automaatioalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta (lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja, lukkoseppämestari)
Sedussa suoritetulla tutkinnolla on hyvä maine. Työmarkkinoilla olet hyvässä asemassa!
Uudella kampuksella Kurikassa on turvallisuusalalle suunnitellut nykyaikaiset oppimisympäristöt mm. pelastustoimintaan, valvomotoimintaan sekä turvajärjestelmien asennukseen.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin
https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Koulutuksesta n. 100 päivää opiskellaan koululla. Koulutukseen kuuluu myös yritysturvallisuutta ja tietoturvallisuutta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (harjoittelu) alkaa keväällä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Osa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta on myös mahdollista tehdä ulkomailla.
Koulutus toteutetaan monimuotoisesti mutta koulutuksen luonne vaatii aktiivista osallistumista koulutuspäiviin klo 8.15 – 15.00.
Koulutukseen voi hakea Kelan opintotukea, koulutus- tai erorahaston aikuiskoulutustukea.
Osallistumismaksu on 350 €. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Tällöin sinulla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimusopiskelu on maksutonta.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä:
Sedu oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai
s-posti: oppisopimus(at)sedu.fi
Jos olet työtön työnhakija, kysy mahdollisuudesta osallistua koulutukseen TE-toimistostasi. Lue lisää täältä: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html
Mikäli aiot opiskella työttömyysetuudella, oikeus etuuteen on selvitettävä ennen koulutuksen alkua TE-toimiston kanssa.
Mikäli suoritat koko tutkinnon, sinulla voi olla mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä koulutusrahastosta. Lisätietoa löydät osoitteesta: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Haku koulutukseen 18.9.2020 mennessä.
Oppilaitoksen toimesta haetaan poliisin lausunto hakijan soveltuvuudesta turvallisuusalalle.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin
https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Lisätietoja

Janne Laine, p. 040 868 0103
s-posti etunimi.sukunimi(at)sedu.fi