Hae koulutusta

Hae laajasta koulutustarjonnastamme juuri sinulle sopiva opiskelupaikka.

Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Aloituspäivä
Alkaa 05.08.2019
Koulutuspaikka
Kurikka
Koulutuksen kesto
180 osp
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?
Kenelle?
Yhteishaku 2019: peruskoulun tai vastaavan oppimäärän suorittaneille
Sisältö
Turvallisuusalan perustutkinnon opiskeluaikana hankit valmiudet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden sekä rikollisen toiminnan ennalta ehkäisyyn. Turvallisuusvalvoja osaa myös johtaa palo- ja pelastustoimintaa ennen viranomaisten saapumista.
Turvallisuusalan koulutuksessa kehitetään hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja.
Alan opiskelussa ja työtehtävissä tarvitaan oikeaa asennetta:
- oma-aloitteisuus
- vastuuntuntoisuus
- luotettavuus
- valmius toimia erilaisissa haastavissakin tilanteissa
Turvallisuusvalvojan opinnoissa keskeisiä sisältöjä:
- turvallisuusalan toiminta
- vartiointitoiminta
- pelastustoiminta
- vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
- turvajärjestelmien käyttö
Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1568684/ops/tiedot
Miksi Sedu?
Kurikan kampus kokoaa sedulaiset ja lukiolaiset uusiin muunneltaviin tiloihin. Turvallisuusalalla opiskellaan maan parhaissa oppimisympäristöissä mm. pelastustoimintaa, valvomotoimintaa sekä turvajärjestelmien asennuksia, mikä tulee lisäämään käytännönläheistä oppimista.
Mitä saat?
Turvallisuusvalvojan työ painottuu asiakaspalveluun, vaaratilanteiden ja rikosten ennaltaehkäisyyn sekä palo- ja pelastustoiminnan hoitamiseen ennen viranomaisten saapumista.
Turvallisuusvalvoja työskentelee esimerkiksi vartijana, järjestyksenvalvojana, vastaanottovirkailijana, vahtimestarina, turvatarkastajana.
Turvajärjestelmien suunnittelu-, asennus-, ylläpito- ja myyntitehtävät ovat kasvava tehtäväkenttä.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (329/2015) määrätyssä turvallisuusalan perustutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
- toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5/2018) https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-turvallisuusalalla/
Mitä on hyvä tietää?
Turvallisuusalan opiskelijoilta odotetaan nuhteetonta taustaa. Viranomaisilta voidaan pyytää tarvittaessa suppea turvallisuusselvitys.
Kaikille opiskelijoille maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Hae yhteishaussa 19.2. - 12.3.2019 www.opintopolku.fi
Peruskoulupohjaiseen koulutukseen haet aina perusopetuksen päättötodistuksella. Mikäli sinulla on osasuorituksia lukiosta tai ammatillisesta perustutkinnosta, haet silti perusopetuksen päättötodistuksella.
Opiskelijoiksi hakeutuvat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen. Hakijoille lähetetään kutsu postitse. Soveltuvuuskoe järjestetään 24.4.2019 Kurikassa. Soveltuvuuskokeella testataan alalle soveltuvuutta ja motivoituneisuutta. HUOM! Hakijaa, joka ei tule soveltuvuuskokeeseen, ei voida valita opiskelijaksi.
Kokeesta voi saada pisteitä 0 - 10
• liikunnallinen osuus (esterata, vatsalihastesti, nukenkanto sekä käsipainotesti) 5 p
• kirjoitusosio, jossa mitataan suomen kielen osaamista 1 p
• haastattelu 4 p
• terveydenhoitajan haastattelu, ei pisteitä
Soveltuvuuskoe on maksuton, ja sinulla on mahdollisuus maksuttomaan välipalaan. Ota mukaasi sisäliikuntavaatteet ja muistiinpanovälineet.
Soveltuvuuskokeen tulos selviää yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuun puolivälissä.
Lisätietoja
Sedu Hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi