Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Ammattiala
Turvallisuus
Koulutustyyppi
Erikoisammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Kurikka
Koulutuksen laajuus max
180 osp

Kenelle?

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto soveltuu yritysten sisäisissä turvallisuustehtävissä työskenteleville, turvallisuusalan kouluttajille, vartioimisliikkeiden työnjohtotehtävissä työskenteleville ja esimiehille sekä turvallisuusalan yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.
Hoidat työpaikallasi turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja turvallisuusalaan liittyviä työtehtäviä nyt.
Erikoisammattitutkintoon tähtäävällä on hyvä olla turvallisuusalan kokemusta vähintään kolme vuotta.

Mitä saat?

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa turvallisuusasioiden asiantuntemusta. Tutkinto osoittaa turvallisuuden kokonaisvaltaisen hallinnan osaamisen.
Pakolliset tutkinnon osat:
- Turvallisuuslainsäädäntö
- Turvallisuussuunnittelu
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kolme):
- Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen (vastaa kahta tutkinnon osaa)
- Turvallisuusjohtaminen
- Palveluliiketointa turvallisuusalalla
- Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta (vastaa kahta tutkinnon osaa)
- Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla
- Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta
Opettajilla on pitkät työurat alan töissä, ja he tekevät koko ajan alan töitä sivutoimisesti ja tuntevat arjen
kentällä. Meillä tehdään ja opitaan yhdessä - ja tahti on hyvä.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (330/2015) määrätyissä vartijan ammattitutkinnossa ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.
Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata; sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus; päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus; toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.
Rankka ja vaativa koulutus, jossa jokaisen pitää ylittää itsensä.
Tehdään paljon tapahtumia, esim. Opinlakeus-messujen turvallisuus.
Osallistumismaksu on 350 €.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä 400 €. Lisätietoja: http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Opintojen-rahoitus

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Pääsyvaatimukset:
Työpaikalla tulee olla turvallisuuteen liittyviä tehtäviä sekä turvallisuusalaan liittyviä työtehtäviä, soveltuvuushaastattelu ja turvallisuusalan kokemusta vähintään kolme vuotta.

Lisätietoja

kouluttaja Joni Lehtinen, puh. 040 868 1685
s-posti etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä:
Sedun oppisopimuspalvelut, puh. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.
Mikäli osallistut koulutukseen oppisopimuksella, muista mainita lomakkeen lisätietoihin minkä oppisopimustoimiston kanssa sopimuksesi on tehty!