Työpaikkaohjaajana toimiminen 30 osp verkko-opintoina

Ammattiala
Monialaiset koulutukset
Opiskelutapa
Verkko-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuksen laajuus max
30 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat työpaikkaohjaajina ja perehdyttävät opiskelijoita oman työpaikkansa ja työnsä käytänteisiin ja saloihin. Haluat kehittyä ohjaustehtävässäsi ja lisätä työyhteisösi ohjausosaamista.
Koulutus soveltuu kaikkiin työympäristöihin, joissa työelämässä oppimista tapahtuu koulutussopimuksella ja oppisopimuksella, ja jossa perehdytetään ja ohjataan uusia ja vanhoja työntekijöitä työtehtäviin.
Koulutus on maksuton.

Mitä saat?

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut työpaikkaohjaaja osaa suunnitella työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja osaamisen osoittamisen näytössä, ohjata opiskelijaa ja antaa palautetta hänen kehittymisestään, arvioida opiskelijan osaamista näytössä, toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa työpaikkaohjaajana.
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
-suunnitella työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja osaamisen osoittamisen näytössä
-ohjata toista opiskelijaa ja antaa palautetta hänen kehittymisestään
-arvioida toisen opiskelijan osaamista näytössä
-toimia työyhteisön jäsenenä
-arvioida omaa toimintaansa työpaikkaohjaajana.
Ammattitaidon osoittamistavat:
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työpaikkaohjaajana. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
Työpaikkaohjaajana toimiminen on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon yksi valinnainen tutkinnon osa, joka ei ole mitenkään sidottu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaan. Tutkinnon osan sisällöt liittyvät kaikkiin aloihin ja työpaikkoihin, joissa opiskelijoita on hankkimassa ja osoittamassa osaamista.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku. Voit ilmoittautua verkko-opintoihin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana.
Kaikki hakemuksella koulutukseen ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa ilmoituksen koulutukseen valinnasta ja ohjeet Sedun Moodleen kirjautumiseen. Ilmoita huolellisesti oikea sähköpostiosoite hakemuksessa ja seuraa postiasi.
Koulutus on maksuton.
Tervetuloa varmistamaan ohjausosaamisesi!

Lisätietoja

Teija Ojala puh. 040 868 0737 ja
Minna Ojala puh. 040 868 0827
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)sedu.fi