Uhkatilanteet hallintaan

Ammattiala
Turvallisuusala
Hinta
550 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi kaupan ja palvelun aloilla toimiville.
Työntekijään kohdistunut väkivalta tai uhkailu on toiseksi yleisin rikostyyppi kaupan alalla.
Tutkimuksen mukaan joka viidennessä kaupassa oli koettu vähintään yksi tällainen tilanne vuoden aikana.
Turvattomuuden ja asiakkaiden väkivaltaisuuden lisääntymisen takia on tärkeää valmentaa henkilöstöä uhkaavien tilanteiden varalta.

Mitä saat?

Koulutuksen tavoitteena on herätellä ja opastaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä varmistaa yrityksen liiketoiminnan jatkuminen normaalisti.
- Lakisääteiset velvoitteet turvallisuuden edistämiseksi
- Itsepuolustuksen lainsäädäntö
- Miten tunnistaa mahdollinen väkivallan uhka? / Vaaran merkkejä
- Miten kohdata aggressiivinen henkilö?
- Toiminnan muutokset stressitilanteessa
- Vuorovaikutus uhkaavassa tilanteessa
- Monikulttuurisuuden huomioiminen konfliktitilanteissa
Koulutuksen sisältöä voidaan muokata organisaatiosi tarpeiden mukaan.
Koulutuksen kesto on neljä tuntia ja se voidaan toteuttaa tarvittaessa myös kahdessa kahden tunnin pituisessa koulutusjaksossa.
Huom. vähintään kuuden tunnin koulutuksesta / hlö / vuosi voi saada koulutusvähennyksen tai -korvauksen edellyttäen, että koulutus sisältyy organisaatiosi kirjalliseen koulutussuunnitelmaan.
Koulutuspäivä voi muodostua myös useasta koulutusjaksosta, joiden yhteenlaskettu kesto verovuonna on vähintään kuusi tuntia.

Lisätietoja

Kouluttaja Janne Laine p. 040 868 0103, janne.laine(at)sedu.fi