VALMA - ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus Sedu Kurikka

Ammattiala
Valmentava koulutus ja maahanmuuttajakoulutus
Opiskelutapa
Lähiopiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Kurikka

Kenelle?

VALMA on sinulle, perusopetuksen päättänyt nuori tai aikuinen, kun
* haluat selkiinnyttää ajatuksiasi ammatinvalinnastasi
* tarvitset lisää valmiuksia ammatillisista opinnoista ja koulutuksesta suoriutumiseen
* olet vaarassa jäädä ilman koulutuspaikkaa
* olet maahan muuttanut ja sinulla on tavoitteena ammatillinen perustutkinto

Mitä saat?

VALMAn suorittamisesta saat kuusi (6) lisäpistettä, kun haet yhteishaussa ammatillisiin perustutkintoihin. Opintojen laajuus on 30–60 osaamispistettä.
Jokainen opiskelija etenee yksilöllisesti oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. VALMA tarjoaa monipuolisia opiskelutapoja ja yksilöllisiä opintopolkuja. Opintojen jälkeen tai opiskelijan siirtyessä perustutkinto-opiskelijaksi jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma jatkosuunnitelma.
Opinnot ovat laajuudeltaan 30–60 osaamispistettä ja koostuvat seuraavista koulutuksen osista:
Koulutuksen osa 0–10 osp
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiudet
Koulutuksen osat
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 0–30 osp
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa tarvittavat taidot
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen 0–20 osp
Syventävät työelämätaidot
Oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen
Ammattialojen syvempi tuntemus
Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen 0–20 osp
Omien voimavarojen tunnistaminen ja oma hyvinvointi
Oma arkielämä ja asuinympäristö
Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat 0–15 osp
Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0–5 osp
VALMA on hyvä paikka rakentaa kestävää pohjaa itselle ja ammattiuralle. Sedussa on paljon mahdollisuuksia tutustua ammatillisen koulutuksen eri vaihtoehtoihin.
Sedussa VALMA-opintoja järjestetään Seinäjoella, Lapualla ja Ähtärissä sekä Kurikassa.
Kaikille opiskelijoille maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

VALMAan voi hakeutua myös lukuvuoden aikana joustavasti.

Lisätietoja

Maria Kangas, puh. 040 680 7158
maria.kangasi(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi