VALMA - ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Ammattiala
Valmentava koulutus ja maahanmuuttajakoulutus
Opiskelutapa
Lähiopiskelu
Aloituspäivä
03.08.2020
Koulutuspaikka
Lapua

Kenelle?

Yhteishaku 2020:VALMA on sinulle, perusopetuksen päättänyt nuori tai aikuinen, kun
* haluat selkiinnyttää ajatuksiasi ammatinvalinnastasi
* tarvitset lisää valmiuksia ammatillisista opinnoista ja koulutuksesta suoriutumiseen
* olet vaarassa jäädä ilman koulutuspaikkaa
* olet maahan muuttanut ja sinulla on tavoitteena ammatillinen perustutkinto

Mitä saat?

VALMAn suorittamisesta saat kuusi (6) lisäpistettä, kun haet yhteishaussa ammatillisiin perustutkintoihin. Opintojen laajuus on 30–60 osaamispistettä.
Jokainen opiskelija etenee yksilöllisesti oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. VALMA tarjoaa monipuolisia opiskelutapoja ja yksilöllisiä opintopolkuja. Opintojen jälkeen tai opiskelijan siirtyessä perustutkinto-opiskelijaksi jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma jatkosuunnitelma.
Opinnot ovat laajuudeltaan 30–60 osaamispistettä ja koostuvat seuraavista koulutuksen osista:
Koulutuksen osa 0–10 osp
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiudet
Koulutuksen osat
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 0–30 osp
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa tarvittavat taidot
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen 0–20 osp
Syventävät työelämätaidot
Oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen
Ammattialojen syvempi tuntemus
Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen 0–20 osp
Omien voimavarojen tunnistaminen ja oma hyvinvointi
Oma arkielämä ja asuinympäristö
Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat 0–15 osp
Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0–5 osp
VALMA on hyvä paikka rakentaa kestävää pohjaa itselle ja ammattiuralle. Sedussa on paljon mahdollisuuksia tutustua ammatillisen koulutuksen eri vaihtoehtoihin.
Sedussa VALMA-opintoja järjestetään Kurikassa, Lapualla, Seinäjoella ja Ähtärissä.
Kaikille opiskelijoille maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakeminen perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen VALMA 19.5. - 21.7.2020 www.opintopolku.fi
VALMAan voi hakeutua myös lukuvuoden aikana joustavasti.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi