Vaativa puunkaatotekniikka ja myrskytuhopuiden käsittely

Ammattiala
Maatalous ja metsä
Koulutuspaikka
Ähtäri
Hinta
9300 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Olet suorittanut puuturvan aiemmat korttitasot tai sinulla on vastaavat taidot ja kokemus moottorisahan käytöstä.
Koulutus soveltuu pelastuslaitoksen työntekijöille, linjatyötä tekeville sähköasentajille, ammattimetsureille sekä metsäpalveluyrittäjille.

Mitä saat

Myrskytuhojen korjuu sekä taajama-alueiden huonokuntoiset puustot vaativat ammattitaitoista ja turvallista moottori- ja raivaussahan käyttöä.
Ongelmatilanteiden purkuun joutuvat useasti sähkö- tai palomiehet ilman puuston käsittelykoulutusta.
Koulutuksella varmistetaan puiden käsittelyn ammattitaito ja puuturvan osaamiskokeen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen.
1.päivä klo 9-15
Vaativa puunkaatotekniikka, puuturva P2
Aamupäivällä käydään läpi teoriaosuutta ja iltapäivällä harjoitellaan käytännön tehtäviä hallissa ja/tai maastossa.
Työturvallisuusohjeet
Työvälineiden ja turvavarusteiden valinta ja käyttö
Kaadon apuvälineet ja sahan käsittelyn sekä huollon perusteet
Suunnattu kaato
Suurten puiden erikoistapauksien ratkaiseminen
Suuren puun konkelokaato
Karsinta- ja katkontatekniikka
2.-3. päivä klo 9-15
Myrskypuiden käsittely, puuturva P3
Aamupäivällä käydään läpi teoriaa ja iltapäivällä harjoitellaan käytännön tehtäviä maastossa. Kolmas päivä harjoitellaan kokonaan maastossa.
Riskien arviointi
Myrskytuhopuiden korjaamiseen liittyvien riskien tiedostaminen
Palstan riskien kartoittaminen ja turvallisuudesta huolehtiminen
Turvavarusteiden käyttö
Korjuutyön toteutuksen suunnittelu
Juurakon irrottaminen kaatuneesta puusta
Oman ammattitaidon riittävyyden arviointi
Turvaetäisyydet
Kaatumissuuntaan kallistuneen juurakon käsittely
Yhteistyö korjuukoneen kuljettajan kanssa
Murtuneen rungon käsittely
Jännityksessä olevan rungon katkonta
Konkelossa olevan puun kaataminen
Runkojen karsiminen
4. päivä klo 9-15
P2 ja P3 käytännön harjoituksia ja osaamiskoe
Huom. Vähintään kuuden tunnin koulutuksesta / hlö / vuosi voi saada koulutusvähennyksen tai -korvauksen edellyttäen, että koulutus sisältyy organisaatiosi kirjalliseen koulutussuunnitelmaan.
Varusteet:
Ota oma metsurin turva-asu mukaasi. Tarvittaessa vuokraamme varusteet hintaan 40 €/opiskelija.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutuksen hinta on 7500 € (+ alv 24%) / opiskelijaryhmä yht. 9300 €
Yhdessä ryhmässä voi olla maksimissaan 10 opiskelijaa.
Hintaan sisältyvät hakkuutyön välineet (moottorisahat, polttoaineet ja aputyövälineet). Ähtärin Tuomarniemen ulkopuolella toteutettavaan koulutukseen lisätään kouluttajan matkakulut sekä kohteen valmisteluun tarvittava konetyö.
Koulutuspaikka
Tuomarniemi Ähtäri tai sopimuksen mukaan

Lisätietoja

kouluttaja Asko Ämmälä, p. 040 830 2177, asko.ammala(at)sedu.fi