Välinehuoltoalan perustutkinto välinehuoltaja

Ammattinimike
Välinehuoltaja
Aloituspäivä
09.01.2023
Toimipiste
Seinäjoki
Aiemmin ilmoitettu koulutuksen aloitus 9/2022 peruuntuu. Opintojen aloitusajankohta siirtyy tammikuulle 2023.

Haluatko itsenäisen työn jatkuvasti kehittyvässä välinehuoltotyössä sairaalassa tai hammashuollossa? Oletko tarkka ja järjestelmällinen? Välinehuoltoala tarjoaa sinulle mielenkiintoisen tehtäväkentän.

Välinehuoltaja huolehtii sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laitteiden puhdistuksesta, desinfioinnista, toimintakunnosta, pakkaamisesta ja steriloinnista. Jos toimit sairaalan välinehuoltokeskuksessa, työsi on pääasiassa erilaisten yksittäisten instrumenttien ja välineiden käsittelyä sekä erilaisten leikkausvälinesarjojen kokoamista.

Välinehuoltajia työskentelee mm. sairaaloiden ja terveyskeskusten välinehuoltokeskuksissa, leikkaussaleissa, laboratorioissa, yksityisillä lääkäriasemilla, lääketehtaiden välinehuoltoyksiköissä sekä elintarvikelaboratorioissa.
Koulutus on tarkoitettu juuri Sinulle, jos työtapaasi on kuvattu huolelliseksi ja sinua itseäsi järjestelmälliseksi. Tiedät, että kykenet pikkutarkkaan ja sorminäppäryyttä vaativaan työhön. Sinulle on luontevaa työskennellä niin yksin kuin ryhmässä.
Välinehuoltoalan perustutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä.
Se sisältää kolme pakollista tutkinnon osaa: Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä, Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen sekä Sterilointi osana infektioiden torjuntaa.
Valinnaisia opintoja tulee 30 osaamispisteen laajuisesti. Niiden avulla voi syventää välinehuollon alakohtaista osaamista. Lisäksi tutkintoon kuuluvat kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat.
Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut sekä kaikki tutkinnon osat että yhteiset tutkinnon osat hyväksytysti. Tutustu tutkintoon tarkemmin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7584202/tutkinnonosat
Välinehuoltoalan perustutkinto on SORA-tutkinto ja tutkintoon on terveydellisiä vaatimuksia. Katso vaatimukset täältä https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Huomaa, että tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä ihoallergiat saattavat muodostua esteeksi alalla työskentelyyn
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Aiemmin ilmoitettu koulutuksen aloitus 9/2022 peruuntuu. Opintojen aloitusajankohta siirtyy tammikuulle 2023.
Haku päättyy sunnuntaina 27.11.2022.
Välinehuoltoalan perustutkintoon järjestetään soveltuvuuskoe. Koe pidetään tiistaina 13.12.2022 Seinäjoella. Varaa kalenteriisi päivä jo etukäteen.
Välinehuoltajan työ edellyttää huolellisuutta, järjestelmällisyyttä, tarkkuutta ja sorminäppäryyttä. Valintaperusteita ovat myös motivaatio, koulutuksen tarve ja opiskeluedellytykset.
Opiskelu tapahtuu suomenkielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (B1.1. –taso tai YKI 3). Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut ohjataan kielitestiin osana soveltuvuuden arviointia.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut, p 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi
Kyllikki Anttila, p 040 830 4106, kyllikki.anttila(at)sedu.fi