Vanhustyön erikoisammattitutkinto Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT) (verkossa)

Ammattiala
Hyvinvointi ja terveys
Koulutustyyppi
Erikoisammattitutkinto
Opiskelutapa
Verkko-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
180 osp

Kenelle?

Sinulle, joka toimit vanhustyössä ja kohtaat palveluohjausta tarvitsevia ikääntyneitä ihmisiä sekä heidän läheisiään tai olet palaamassa työhösi hoitajana ja haluat syventää ammattitaitoasi ikääntyneen ihmisen palveluohjaajana.
Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja se sisältää itsenäistä työskentelyä, tehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Opintojen suorittamisen edellytyksenä on tietokone, toimiva nettiyhteys ja kuulokemikrofoni sekä tietotekniset perustaidot. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmassa kartoitetaan opiskelijan tietotekniset valmiudet ja oma näkemys opintojen suorittamisesta verkko-opintoina.

Mitä saat?

Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalan suorittaneena osaat ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään asioiden hoitamisessa sekä palvelujen tarkoituksenmukaisessa käytössä. Osaat kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen. Osaat myös ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään teknologian käytössä sekä kertoa teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Saat osaamista ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen sekä verkostotyöskentelyn hyödyntämiseen. Valmistuttuasi osaat myös integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön. Saat myös valmiudet arvioida omaa osaamistasi sekä ammatillisia kehittymistarpeitasi. Tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen asiantuntijana toimimiseen, tutkintonimikkeenä Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)
Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen Palveluohjaaja (EAT) saat suorutettuasi koko tutkinnon 180 osp.
Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (90 osp)
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa toimiminen, 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat joista voit valita yhteensä 90 osp
Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen elämänhallinassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp
Oppimistehtävät suuntautuvat työelämään ja niitä voi hyödyntää näytöissä. Oppimisympäristönä on virtuaalinen oppimisympäristö Moodle ja TEAMS. Opetusmuotona käytetään ohjattua verkkokoulutusta sekä itseohjautuvuuteen perustuvaa opetusta, joilla tuetaan sekä yksilöllistä- että yhteisöllistä oppimista. Verkko-opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan digitaitoja.
Oppimateriaaleina käytetään opettajien tuottamia verkkoluentoja tai luentotallenteita, alan uusimpia julkaisuja ja tutkimuksia sekä opiskelijoiden itsensä tuottamaa käytännön tietotaidon keräämistä ja jakamista opiskeluryhmässä..
Jokaiseen tutkinnon osaan sisältyy 3-6 teemapäivää, johon opiskelijalla on mahdollisuus osallistua livenä tai katsoa tallenteet myöhemmin. Tämän lisäksi opettajat pitävät verkko-ohjauspäiviä.
Opettajat ovat vanhustyön eri alojen käytännön asiantuntijoita ja heillä on ajanmukainen tieto tarjottavanaan. Opettajien aktiivinen ja jatkuva yhteistyö alan työelämän kanssa auttaa näkemään opiskelijan ja työelämän kehittämistarpeet.
Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa keskeisenä teemana on oman työn ja vanhustyön kehittäminen, jolloin koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa. Osoitat osaamisesi työpaikalla suoritettavilla näytöillä aidoissa työtehtävissä.
” Osallistuminen oli helppoa ja yksinkertaista vaikka ei kokemusta netin kautta olevasta koulutuksesta. Itse tietopaketti kattava ja selkeä. Tietysti paljon tietoa kerralla tulee, mutta tarvittaessa voi katsoa uusintana:). Kynnys kysyä ja olla yhteydessä nyt taas helpompi”
”Teemapäivään en ikävä kyllä pystynyt osallistumaan, joten ei kommenttia. Tehtävät mielestäni hyviä, sillä asioita tulee mietittyä oman työpaikan näkökulmasta. Olen jopa vähän innostunutkin kun saa toteuttaa itseään ja miettiä oikeasti mitä voisi omassa työssään kehittää :) On hyvä lukea muiden kokemuksia ja napata niistä myös omaan työhön hyviä vinkkejä. Aihealueet ovat olleet tähän saakka erinomaiset. Linkitykset eri sivuille palvelevat jatkossa ainakin itseäni kovasti. Kiitos tähänastisista :)”
”Hyvä tietopaketti ja ajatuksia herättävä. Tuki hyvin ammatillista osaamisen lisäämistä, tehtävät hyviä ja konkreettisia asioita sisältäviä kiitos!”
”Koulutus on tuntunut kaikin tavoin hyvältä ja tarpeelliselta. Olen saanut valtavasti ajatuksia joita toteuttaa omassa työssäni pienin askelin. Todella hyvin sai ideoita, miten kehittää omaa työtä ja saada vanhuksille arvokkaampaa ja parempaa hoitoa”
” Verkko-opintojen aloituspäivän info oli hyvin kattava, ja aikaa ei käytetty turhaan jo hallussa olevien asioiden läpikäymiseen. Aikaa ja mahdollisuuksia kysymyksille ja keskustelulle oli hyvin. Infopäivän ohjaaja oli helposti lähestyttävä ja hän loi reilun ja vapaan tunnelman”.
”Verkko-opintojen aloituspäivä oli kattava ja hyvä. Tuli tunne, että opiskelijoista oikeasti pidetään huolta eikä jätetä yksin kysymyksineen”
Oppisopimusopiskelu on maksutonta.
Yksittäisen tutkinnon osan osallistumismaksu 140-170€ riippuen laajuudesta. Koko tutkinnon osallistumismaksu 480€
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä n. 400 €. Lisätietoja: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia (kts. sisältö tarkemmin). Täytä hakulomake huolellisesti. Ennen opiskelijaksi ottamista, jokaisen hakijan kanssa laadimme henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman.

Lisätietoja

opettaja Tiina Kivinummi puh. 040 868 0179
asiakaspalvelusihteeri Tarja Horttana puh. 0406807123
Kysy myös mahdollisuudesta oppisopimukseen:
oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275
hakijapalvelut(at)sedu.fi