Vanhustyön erikoisammattitutkinto Saattohoitaja (EAT) (verkossa)

Ammattiala
Hyvinvointi ja terveys
Koulutustyyppi
Erikoisammattitutkinto
Opiskelutapa
Verkko-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
180 osp

Kenelle?

Sinulle, joka toimit hoitotyössä ja kohtaat palliatiivista hoitoa sekä saattohoitoa tarvitsevia asiakkaita sekä heidän läheisiään tai olet palaamassa työhösi hoitajana ja haluat syventää ammattitaitoasi. Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tasoista osaamista sekä alan työpaikkaa.
Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja se sisältää itsenäistä työskentelyä, tehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Opintojen suorittamisen edellytyksenä on tietokone, toimiva nettiyhteys ja kuulokemikrofoni. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmassa kartoitetaan opiskelijan tietotekniset valmiudet ja oma näkemys opintojen suorittamisesta verkko-opintoina. Aloituspäivässä orientoidutaan mm. verkko-opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Mitä saat?

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaneena hoitajana
- osaat toteuttaa palliatiivista hoitotyötä sekä kohdata palliatiivista hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä.
- Osaat tehdä kokonaisarvion omalla vastuualueellasi palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä varten sekä suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa työryhmässä hoitoa huomioiden ihmisen perustarpeet, sairaudet sekä palliatiivisen tai saattohoidon erityispiirteet ja muun oireenmukaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon.
- Osaat myös arvioida ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa sekä keskustella kuolevan elämästä ja tukea surun eri vaiheissa hoidettavaa ja hänen läheisiään.
- Saat myös valmiudet arvioida omia voimavarojasi sekä toimintaasi saattohoitajana.
Tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia elämän loppuvaiheen hoitotyön asiantuntijana toimimiseen, tutkintonimikkeenä saattohoitaja (EAT)
Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkintonimikkeen saattohoitaja (EAT) saat suoritettuasi koko tutkinnon. Koko tutkinto 180 osp koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (120 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (60 osp)
Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat (120 osp):
Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
Valinnaiset tutkinnon osat joista voi valita yhteensä 60 osp:
Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
Vanhustyön hyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 30 osp
Oppimistehtävät suuntautuvat työelämään ja niitä voi hyödyntää näytöissä. Oppimisympäristönä on virtuaalinen oppimisympäristö Moodle ja TEAMS. Opetusmuotona käytetään ohjattua verkkokoulutusta sekä itseohjautuvuuteen perustuvaa opetusta, joilla tuetaan sekä yksilöllistä että yhteisöllistä oppimista. Verkko-opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan digitaitoja.
Oppimateriaaleina käytetään opettajien tuottamia verkkoluentoja tai luentotallenteita, alan uusimpia julkaisuja ja tutkimuksia sekä opiskelijoiden itsensä tuottamaa käytännön tietotaidon keräämistä ja jakamista opiskeluryhmässä..
Jokaiseen tutkinnon osaan sisältyy 3-6 teemapäivää. Teemapäivän aamuna opettajat ohjeistavat opiskelijat sisältöihin. Ohjeistus tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin. Tämän lisäksi opettajat pitävät kuukausittain verkko-ohjauspäiviä. Verkko-opiskelu joustaa henkilökohtaisen elämäsi mukaan. Seuraamme opintojesi etenemistä.
Opettajat ovat vanhustyön eri alojen käytännön asiantuntijoita ja heillä on ajanmukainen tieto tarjottavanaan. Opettajien aktiivinen ja jatkuva yhteistyö alan työelämän kanssa auttaa näkemään opiskelijan ja työelämän kehittämistarpeet.
Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf
Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa keskeisenä teemana on oman työn ja vanhustyön kehittäminen, jolloin koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa. Osaaminen osoitetaan työpaikalla aidoissa työtehtävissä tutkinnon osittain. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja. Kysy mahdollisuutta suorittaa opinnot oppisopimuksella!
Verkko-opinnoista saatuja palautteita vuodelta 2020:
” Osallistuminen oli helppoa ja yksinkertaista vaikka ei kokemusta netin kautta olevasta koulutuksesta. Itse tietopaketti kattava ja selkeä. Tietysti paljon tietoa kerralla tulee, mutta tarvittaessa voi katsoa uusintana:). Kynnys kysyä ja olla yhteydessä nyt taas helpompi”
”Teemapäivään en ikävä kyllä pystynyt osallistumaan, joten ei kommenttia. Tehtävät mielestäni hyviä, sillä asioita tulee mietittyä oman työpaikan näkökulmasta. Olen jopa vähän innostunutkin kun saa toteuttaa itseään ja miettiä oikeasti mitä voisi omassa työssään kehittää :) On hyvä lukea muiden kokemuksia ja napata niistä myös omaan työhön hyviä vinkkejä. Aihealueet ovat olleet tähän saakka erinomaiset. Linkitykset eri sivuille palvelevat jatkossa ainakin itseäni kovasti. Kiitos tähänastisista :)”
”Hyvä tietopaketti ja ajatuksia herättävä. Tuki hyvin ammatillista osaamisen lisäämistä, tehtävät hyviä ja konkreettisia asioita sisältäviä kiitos!”
”Koulutus on tuntunut kaikin tavoin hyvältä ja tarpeelliselta. Olen saanut valtavasti ajatuksia joita toteuttaa omassa työssäni pienin askelin. Todella hyvin sai ideoita, miten kehittää omaa työtä ja saada vanhuksille arvokkaampaa ja parempaa hoitoa”
” Verkko-opintojen aloituspäivän info oli hyvin kattava, ja aikaa ei käytetty turhaan jo hallussa olevien asioiden läpikäymiseen. Aikaa ja mahdollisuuksia kysymyksille ja keskustelulle oli hyvin. Infopäivän ohjaaja oli helposti lähestyttävä ja hän loi reilun ja vapaan tunnelman”.
”Verkko-opintojen aloituspäivä oli kattava ja hyvä. Tuli tunne, että opiskelijoista oikeasti pidetään huolta eikä jätetä yksin kysymyksineen”
Oppisopimusopiskelu on maksutonta.
Yksittäisen tutkinnon osan osallistumismaksu 140€. Koko tutkinnon osallistumismaksu 480€
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä n. 400 €. Lisätietoja: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittamisen voit aloittaa mistä tahansa tutkinnon osasta (ks. sisältö tarkemmin, josta selviää mitä tutkinnon osia tähän osaamisalaan on valittavissa).
Koulutukseen on jatkuva haku. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.
Täytä hakulomake huolellisesti; aikaisempi koulutuksesi, työpaikkasi, työhistoriasi. Hakulomakkeen saapuessa, otamme sinuun yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse.
Laadimme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jonka perusteella mm. tarkistamme, että hakukelpoisuusvaatimukset täyttyvät ja työpaikallasi on riittävästi ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä. Valinnasta opiskelijaksi ottamisesta ilmoitetaan HOKS keskustelun yhteydessä.

Lisätietoja

opettaja Tiina Kivinummi p. 040 868 0179
opettaja Maarit Hakala p. 040 830 2286
asiakaspalvelusihteeri Tarja Horttana p. 040 680 7123
oppisopimus oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Sedu hakutoimisto
p. 020 124 5258, 040 830 2275
hakutoimisto(at)sedu.fi