Vanhustyön erikoisammattitutkinto ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (verkossa)

Ammattiala
Hyvinvointi ja terveys
Koulutustyyppi
Erikoisammattitutkinto
Opiskelutapa
Verkko-opiskelu, Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp

Kenelle?

Sinä, joka toimit vanhustyössä tai olet palaamassa työhösi hoitajana ja haluat syventää ammattitaitoasi. Sinulla on vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot syventävine opintoineen sekä pitempiaikaista työkokemusta vanhustyöstä.

Mitä saat?

Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta saat ajantasaista ja päivitettyä tietoa työn ja oman ammattitaidon kehittämiseen liittyvistä kansainvälisistä ja kansallisista suosituksista. Opit arvioimaan työtäsi ja työyhteisön toimintaa laaja-alaisesti sekä hyödyntämään työssäsi eri verkostoja. Saat laajempaa näkemystä työn vastuullisuuteen sekä työhyvinvointiin. Voit hyödyntää oppimaasi koko työyhteisön hyväksi ja saada valmiuksia erilaisiin vastuutehtäviin.
Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittamisen voit aloittaa mistä tahansa tutkinnon osasta. Seuraavan tutkinnon osan Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen alkaa 7.1.2020. Täytä hakulomake huolellisesti. Jokaiselle hakijalle laaditaan henkilökohtainen opintopolku.
Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Koko tutkinto 180 osp koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta; Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, Asiakaspalveluverkostossa toimiminen ja Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (yht. 140 osp) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp).
Valmistavan koulutuksen verkko-opintojen aikataulu:
- Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (40 osp) 7.1. - 2.6.2020
- Kuolevan ihmisen hoitaminen 40 osp (valinnainen) 6.5. - 9.9.2020
- Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen 40 osp (valinnainen) 7.5. - 10.9.2020
Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, ennakkotehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Moodle-oppimisalustalla verkkokeskusteluissa hyödynnetään hyvien käytänteiden keräämistä ja vertaisarviointia.
Kouluttajat ovat monipuolisesti eri alojen käytännön asiantuntijoita ja heillä on ajanmukainen tieto tarjottavana. Alan parhaan osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu hyvien työelämäsuhteiden avulla.
Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3397330 ja tutustu myös Sedun toteutussuunnitelmaan
Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, ennakkotehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Moodle-oppimisalustalla verkkokeskusteluissa hyödynnetään hyvien käytänteiden keräämistä ja vertaisarviointia.
Kouluttajat ovat monipuolisesti eri alojen käytännön asiantuntijoita ja heillä on ajanmukainen tieto tarjottavana. Alan parhaan osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu hyvien työelämäsuhteiden avulla.
Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa keskeisenä teemana on alan kehittäminen, jolloin koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen voidaan toteuttaa myös koulutussopimuksella. Osaaminen osoitetaan työpaikalla aidoissa työtehtävissä tutkinnon osittain. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja.
Tutkinnon suorittaneiden palautetta:
”Lähipäivät olivat tosi antoisia, koska ryhmässä keskusteltiin paljon omista kokemuksista. Opettajat myös mahdollistivat, että keskustelua syntyi. Ne olivat kyllä voimavarana vastapainoksi työhöni. Tämä koulutus antoi taas uutta potkua työhöni, en kadu yhtään, kun tähän ryhdyin.”
”Tavoitteenani oli saada omaa ammattitaitoani kehitettyä ja näkemyksiäni laajennettua vanhustyössä toimiessani. Selvästi huomaa kuinka koulutuksen myötä on tavoitteeni toteutunut. Työni on vastuullisempaa ja mielekkäämpää.”
Oppisopimuskoulutus on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedun oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.
Yhden tutkinnon osan hinta 140€, ja koko tutkinnon 480€.
Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Kun suoritat koko tutkinnon, sinulla voi olla mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä 400 € työllisyysrahastosta.
Lisätietoa löydät osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittamisen voit aloittaa mistä tahansa tutkinnon osasta. Seuraavan tutkinnon osan Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen alkaa 7.1.2020. Täytä hakulomake huolellisesti. Jokaiselle hakijalle laaditaan henkilökohtainen opintopolku.
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille
Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?

Lisätietoja

kouluttaja Tiina Kivinummi p. 040 868 0179
kouluttaja Maarit Hakala p. 040 830 2286
koulutusvastaava Liisa Yli-Kullas p. 040 830 4239
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin, oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627 tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.