Hae koulutusta

Hae laajasta koulutustarjonnastamme juuri sinulle sopiva opiskelupaikka.

Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Sinä, joka toimit vanhustyössä ja haluat syventää ammattitaitoasi. Sinulla on vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot syventävine opintoineen sekä pitempiaikaista työkokemusta vanhustyöstä.
Sisältö
Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Koko tutkinto 180 osp koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta; Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, Asiakaspalveluverkostossa toimiminen ja Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (yht. 140 osp) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp). Voit Sedussa valita joko Kuolevan ihmisen hoitaminen tai Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
Valmistavan koulutuksen aikataulu:
Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen 40 osp
9.1.2019 Aloituspäivä uusille opiskelijoille
10.1.2019 Muistisasiantuntijana toimiminen
5.2.2019 Muistioireisen henkilön vuorovaikutuksen tukeminen
6.2.2019 Muistioireisen henkilön toimintakyvyn tukeminen
5.3.2019 Muistioireisten ikääntyneiden hoidon ja palvelujen kehittäminen
9.1.-5.3.2019 verkko-opinnot Muistioireisen ikääntyneen ihmisen hoidon toimintaperiaatteet
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen 50 osp
5.3.2019 Aloituspäivä uusille opiskelijoille
6.3.2019 Ammattitaito vanhustyössä, työhön perehdytys ja ohjaus
9.-10.4.2019 Työhyvinvointi vanhustyössä
7.5.2019 Vastuuhenkilönä toimiminen
8.5.2019 Laatu vanhustyössä
11.6.2019 Laatu vanhustyössä
5.3.-11.6.2019 verkko-opinnot Vanhustyön yhteiskunnallinen osaaminen
Kevään tutkintopajat: 22.1, 20.2, 13.3, 16.4, 14.5. ja 18.6.2019 klo 12-15
Vanhustyössä vaaditaan laaja-alaista osaamista ja kykyä toimia moniammatillisesti eri verkostoissa. Myös aktiivinen tiedon hankinta ja eri tietolähteiden käyttö on edellytyksenä asiakaslähtöisessä vanhustyössä. Lähiopetuksen sisältö perustuu tutkinnon perusteisiin sekä koulutukseen osallistujien omiin ja työyksiköiden oppimistarpeisiin. Tehtävät liittyvät konkreettisesti omaan työhön. Tutkintopajoissa ohjeistetaan näyttöjen suunnittelemiseen.
Miksi Sedu?
Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, ennakkotehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuksessa ja Moodle-oppimisalustalla hyödynnetään hyvien käytänteiden keräämistä ja vertaisarviointia.
Kouluttajat ovat monipuolisesti eri alojen käytännön asiantuntijoita ja heillä on ajanmukainen tieto tarjottavana. Alan parhaan osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu hyvien työelämäsuhteiden avulla.
Mitä saat?
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää laaja-alaisesti osaamistasi vanhustyön eri osa-alueilla mm. ikääntyneen ihmisen ohjauksessa, neuvonnassa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus vahvistaa ammattitaitoasi ikääntyneen palvelutarpeen arvioinnissa, palveluiden laadun kehittämisessä, verkostoissa toimimisessa sekä ikääntyneiden elämänhallinnan, mielenterveyden ja monikulttuurisuuden edistämisessä. Voit hyödyntää oppimaasi koko työyhteisön hyväksi ja saada valmiuksia erilaisiin vastuutehtäviin.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijalta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Mitä on hyvä tietää?
Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa keskeisenä teemana on alan kehittäminen, jolloin koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa. Osaaminen osoitetaan työpaikalla aidoissa työtehtävissä tutkinnon osittain. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja. Seuraava uusien opiskelijoiden aloituspäivä 9.1.2019
Opiskelijan näkemys
Otteita tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden antamista Aipal-palautteista 12.12.2017:
”Lähipäivät olivat tosi antoisia, koska ryhmässä keskusteltiin paljon omista kokemuksista. Opettajat myös mahdollistivat, että keskustelua syntyi. Ne olivat kyllä voimavarana vastapainoksi työhöni. Tämä koulutus antoi taas uutta potkua työhöni, en kadu yhtään, kun tähän ryhdyin.”
”Tavoitteenani oli saada omaa ammattitaitoani kehitettyä ja näkemyksiäni laajennettua vanhustyössä
toimiessani. Selvästi huomaa kuinka koulutuksen myötä on tavoitteeni toteutunut. Työni on vastuullisempaa ja mielekkäämpää.”
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Koulutukseen on jatkuva haku, aloitukset 2-3 kertaa vuodessa. Seuraava aloitus 9.1.2019. Täytä hakulomake huolellisesti.
Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Linkki soralakiin http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110951
Hinta/kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu 480€. Yksittäisen tutkinnon osan osallistumismaksu 140€.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 395 €.
Jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoja:
https://www.koulutusrahasto.fi/fi/etusivu/
Lisätietoja
kouluttaja Tiina Kivinummi p. 040 868 0179
kouluttaja Maarit Hakala p. 040 830 2286 aikuiskoulutusvastaava Kyllikki Anttila p. 040 830 4106
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
koulutussihteeri p. 020 124 5553 tai 020 124 4500 Sedu Rastaantaival 2, Seinäjoki
Kysy myös mahdollisuutta oppisopimukseen oman alueesi oppisopimusviranomaiselta
koulutussihteeri p. 020 124 5553 tai 020 124 4500
Sedu Rastaantaival 2, Seinäjoki
Kysy myös mahdollisuutta oppisopimukseen oman alueesi oppisopimusviranomaiselta