Koulutussopimus

Koulutussopimus korvaa entisen työssä oppimisen ja työharjoittelun. Koulutussopimuksella opiskeleva ei ole työsuhteessa työpaikkaan vaan oppilaitoksen kirjoilla ja vastuulla. Koulutussopimuksen kestoa ei ole ajallisesti rajattu, vaan sen etenemisestä sovitaan tutkinnon osa kerrallaan.

Koulutussopimuksen aikana työnantajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua puolin ja toisin. Sen aikana molempien osapuolien niin halutessa voidaan sopia siirtymisestä työsopimukseen perustuvaan oppisopimukseen. Nämä kaksi työpaikalla tapahtuvan opiskelun muotoa ovat joustavasti yhdistettävissä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: Työelämäpalvelut, oppisopimus, s-posti: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627