Takaisin

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikka

16.01.2023
Lapua, Ammattikoulunkatu 10
Hakuaika:

24.10.2022 - 08.12.2022

Työvoimakoulutus
Päiväopiskelu
180 osp

Kenelle?

Uusia työntekijöitä tarvitaan kone- ja metallialalle jatkuvasti. Innostu sinäkin metallista! Nyt on tilaisuus hankkia metallialan perustaidot.

Kohderyhmänä ovat alan koulutuksesta ja työtehtävistä kiinnostuneet, jotka haluavat työllistyä metallialalle. Kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhanalaiset ja maahanmuuttajat, jotka ovat TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilujen yli 20-vuotiaita työnhakijoita.

Mitä saat

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai tutkinnon osa / osia. Voit siis suorittaa koko tutkinnon tai vaikka vain yhden osan tutkinnosta, joten koulutuksen kesto on yksilöllinen. Osaamisaloista voit valita koneistaja, levyseppähitsaaja tai koneasentajan opinnot. Koulutus antaa valmiuksia työllistyä alan monipuolisiin tehtäviin. Koulutus edistää hakijoiden työllistymistä ja edesauttaa alalla toimivien yritysten osaavan työvoiman saantia.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta


HAKEMINEN:
jätä hakemus koulutukseen TE-palveluiden sivulla https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/709684 hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’).

Koulutuksen hakuaika päättyy 8.12.2022. Kiinnitä huomiota hakemuksen tekemiseen. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan haastatteluun. Haastattelukutsu tulee sinulle tekstiviestillä. Haastattelut pidetään 15.12.2022. Maahanmuuttajataustaisille pidetään kielitesti 15.12.2022. Huomioithan, että koulutukseen hakeutuminen on sitovaa. Perumisesta tai laiminlyönnistä voi aiheutua työttömyysturvaseuraamus.

Valintatiedot toimitetaan tekstiviestinä. Tiedot heijastuvat myös Oma asiointi -palveluun ja ovat nähtävissä heti tallennuksen jälkeen. Seuraa valintatietojasi https://www.tyomarkkinatori.fi - TE-palveluiden Oma asiointi - Henkilöasiakas-palvelussa.

KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET:
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, korotettua etuuden osaa ja kulukorvausta.

Lisätietoja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
* Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 TAI
* Koulutusneuvonnan suomenkielisen chat -palvelun ma-pe klo 9-16:00 löydät osoitteesta:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
Sivustolta löytyy myös linkit ruotsin- ja englanninkieliseen palveluun.
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa http://www.facebook.com/koulutusneuvonta
Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut myös Facebookista: http://www.facebook.com/etelapohjanmaa.tepalvelut

Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut myös Facebookista: http://www.facebook.com/etelapohjanmaan.tepalvelut
* Twitterissä: @TEpalvelutEPO
* Instagramissa: @tepalvelutepo

Hae tähän koulutukseen

Voit tutustua tarkemmin tutkinnon perusteisiin seuraavista osoitteista:
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855075/reformi/tiedot
Koulutuskeskus Sedun toteutussuunnitelma Kone- ja tuotantotekniikkasta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/341938/tiedot

Koulutuksen aloitus tapahtuu Seinäjoella, minkä jälkeen on mahdollista siirtyä Lapualle oman valintasi mukaan suorittamaan tutkinnon loppuun.

Tuotantotekniikan osaamisala:
Koneistaja osaa tehdä työpiirustusten mukaan poraus-, sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla että numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla. Toteutuspaikkakunnat Lapua ja Seinäjoki.

Levyseppähitsaaja osaa tehdä levytöitä, hitsata ja tehdä erilaisia metallirakennetöitä. Toteutuspaikkakunnat Lapua ja Seinäjoki.

Koneasentajana asennat, säädät, korjaat, ohjaat ja pidät kunnossa tuotantolinjojen koneita ja laitteita. Toteutuspaikkakunta Seinäjoki.

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa alalla tarvittavat korttikoulutukset:
- Tulityökortti
- Työturvallisuuskortti
- Hätäensiapukoulutus

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN:
toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

MAAHANMUUTTAJILLE:
Koulutuksen tavoitteena on myös kielitaidon kehittäminen metallialan työssä vaadittavalle tasolle. Suomenkielen koulutusta integroidaan koulutukseen siten, että oppilas kykenee suoriutumaan Suomi toisena kielenä opinnoista.

Lue Romanin tarina kone- ja tuotantotekniikan koulutuksesta: http://toimistot.te-palvelut.fi/-/ammatillisella-koulutuksella-kiinni-suomalaiseen-tyoelamaan-haastattelussa-tuleva-metallimies-roman-jermoskin?redirect=http%3A%2F%2Ftoimistot.te-palvelut.fi%2Fetela-pohjanmaa%2Fajankohtaista%3Fp_p_i

SUOMEN KIELEN TESTAUS SEDUSSA
Jos hakijalla on todistus kielitaidosta, hänen tulee esittää todistus haastattelun yhteydessä.
Jos hakijalla ei ole todistusta kielitaidosta, hänen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito testataan haastattelun yhteydessä.
Miksi suomen kielen taito on tärkeä?
Sedussa opiskellaan pääosin suomen kielellä.
Riittävä kielitaito on tärkeä, jotta osaa noudattaa työturvallisuutta ja etenee opinnoissa

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua. Opetuksettomia jaksoja ovat: heinäkuussa yhtäjaksoinen 28 päivää, viikot 9 ja 42, sekä joulu.


Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea Työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 414 €. Lisätietoja: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lisätietoja

Opettaja Mika Lassila puh, 0408680756, s-posti: mika.lassila(at)sedu.fi
Sedu Uraluuri, puh. 0800 122 122 (ma-pe klo 9.00 - 16.00) maksutonta neuvontaa koulutusvalmentajilta

Jaa sivu: