Takaisin

Liiketoiminnan perustutkinto merkonomi

Liiketoiminta

01.08.2023
Seinäjoki, Suupohjantie 45
Yhteishaku
Hakuaika:

21.02.2023 - 21.03.2023

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutuksiin Sedun jatkuvan haun kautta.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae Opintopolun kautta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/oppilaitos/1.2.246.562.10.87603128528

Kevään 2023 yhteishaun tulokset julkaistaan hakijoille aikaistaan to 15.6.2023.
Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään to 29.6.2023.

Oletko ulospäin suuntautunut persoona ja parhaimmillasi ihmisten kanssa? Vai kenties tavoiltasi tarkka tyyppi ja kiinnostunut esim. kirjanpidosta ja palkanlaskennasta?

Merkonomin koulutus antaa mahdollisuuden työskennellä monilla eri aloilla ja jatkaa opintoja eteenpäin. Ensimmäinen ammattisi voi olla esim. myyjä, tuote-esittelijä, tuoteryhmävastaava, asiakasneuvoja, kirjanpitäjä, palkanlaskija, laskuttaja, henkilöstösihteeri, palveluneuvoja tai esim. markkinointisuunnittelija.

Sedussa voit opiskella Liiketoiminnan perustutkinnon Seinäjoen Suupohjantien ja Lapuan toimipisteissä.

Merkonomiopinnoissa pääset opiskelemaan mm. asiakaspalvelua ja myyntityötä, markkinointia, tietotekniikkaa ja digitaitoja sekä taloushallintoa. Kohennat myös viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä kielitaitoa. Koulutus antaa valmiuksia myös yrittäjyyteen.

Liiketoiminnan opiskelua toteutetaan käytännönläheisesti. Opintojen aikana pääset toteuttamaan erilaisia projekteja yritysten sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa. Voit perustaa oman harjoitusyrityksen tai osallistua esim. Oma Onni, talousaiheisen verkko-oppimisympäristön kehittämiseen ja markkinointiin projektiopinnoissa. Voit opiskella myös pääosin työelämässä.

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi. 

Merkonomi Aili on jo apulaispäällikkö. Kurkkaa videolta Ailin vinkit matkalle omaan unelmien ammattiin: https://youtu.be/hlFHyFp_L3I

Liiketoiminnan perustutkinnon sisältö muodostuu omien valintojesi mukaan. Kaikille pakolliset opinnot opiskellaan 1. opiskeluvuoden aikana. Tästä eteenpäin voit suunnata opintojasi kiinnostuksesi mukaan. Tutkinnossa ei ole osaamisaloja. Tutkinnon sisältö muodostuu valintojesi mukaan.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:
- Asiakaspalvelu
- Tuloksellinen toiminta
- Työyhteisössä toimiminen

Lisäksi valitset seuraavista:
Kirjanpito, Laskutus ja reskontra, Myynti, Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, Palkanlaskenta, Tapahtumatuotanto, Tilinpäätöskirjaukset, Yritystoiminnan suunnittelu, Yrityksessä toimiminen

Tutustu tarkemmin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7846211

Oma Onni talousaiheinen verkko-oppimisympäristö projektiopinnoissa

Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web

Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin tarkemmin: https://www.sedu.fi/tule-opiskelemaan/vayla/

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.

Opiskelijat tarvitsevat oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaan jakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.  

Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.  

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi. 

Lisätietoja

Sedu Seinäjoki Suupohjantie opinto-ohjaajat:
Hanna Autio, puh. 040 680 7211, hanna.autio(at)sedu.fi
Raija Haapoja, puh. 040 680 7072, raija.haapoja(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: