Takaisin

Logistiikan perustutkinto linja-autonkuljettaja

Logistiikka

13.03.2023
Vaasa, Runsorintie 1
Hakuaika:

01.11.2022 - 20.02.2023

Työvoimakoulutus
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Tule mukaan Vaasassa alkavaan linja-autonkuljettajakoulutukseen!

Koulutus sisältää ajokortin korotuksen B:stä C:hen (tarvittaessa), ja edelleen C:stä D:hen, perustason ammattipätevyyden sekä mm. työturvallisuus- ja ensiapu1-korttikoulutukset. Mukana ovat myös yhteiset tutkinnon osat, joiden toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen perusteella.

Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso. Koulutuksen aikana suoritetaan logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutuksen hakuaika päättyy: 20.2.2023

HAKEMINEN
Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata Oma asiointi -palvelussa osoitteessa http://www.tyomarkkinatori.fi

Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, sillä hakemuspapereiden perusteella valitaan osa hakijoista haastatteluun. Tuo siis esiin jo hakemuksessasi kaikki ne seikat, mitkä haluat lukea eduksesi. Valinnan esteitä koulutukseen saattavat olla mm. erilaiset vakavammat rikkeet liikenteessä.

KOULUTUKSEN VALINTATILAISUUTEEN KUTSUTUT HANKKIVAT OTTEEN AJOKORTTIREKISTERISTÄ! Ote ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta voi nyt tulostaa itse pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta.

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/kuljettajatiedot-ja-ajokorttiote
Lataa ja tulosta ajokorttiote, ota se mukaasi työvoimakoulutuksen haastatteluvalintaan.

*******HUOM! HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ ILMAN TRAFICOMin OTETTA.********

Haastattelut pidetään 7.3.2023 Pohjanmaan TE-toimistossa Vaasassa. Haastateltaville lähetetään SMS-kutsu.

Hae tähän koulutukseen

Koulutuksen tavoitteena on antaa tulevalle linja-autonkuljettajalle sellaiset valmiudet, että hän teknisen suorituksen ja tieliikennettä koskevan lainsäädännön lisäksi hallitsee hyvän ja joustavan asiakaspalvelun. Tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista linja-autonkuljettajan tehtävistä, omaa ammattimaisen liikenteen kuljettajalta vaadittavat tiedot ja taidot, toimii työtehtävissään ja liikenteessä vastuullisesti ja huolellisesti ja pyrkii aktiivisesti kehittämään liikennekäyttäytymistään ja työtapojaan.

SISÄLTÖ
Pakolliset tutkinnon osat:
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen
Linja-autonkuljettajana työskentely

Valinnaisia tutkinnon osia muun muassa:
Kaupunki- ja seutuliikenteen kuljettajana työskentely
Palveluliikenteen kuljettajana työskentely
Kaukoliikenteen kuljettajana työskentely
Tilausliikenteen kuljettajana työskentely
Koulukuljetuksen kuljettajana työskentely

YTO-opinnot (yhteiset tutkinnon osat) henkilökohtaistetaan ja ne vaikuttavat koulutusajan pituuteen.

Koulutusaika on 13.3.2023-30.9.2024.
Koulutuksen aikana on lomaa viikot: 27-30, 42 ja talviloma viikolla 9 vuonna 2024.
Koulutus alkaa 13.3.2023 ja kestää noin 18 kk. Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma), jonka mukaan koulutuksen kesto määräytyy.

OPISKELIJAN KULUT
Opiskelija maksaa itse ajokorttiin ja ammattipätevyyteen liittyvät viranomaismaksut (myös valokuvat ja lääkärikulut), sekä muiden korttien (esimerkiksi Työturvallisuuskortti) lunastamisesta aiheutuvat kulut.

PÄÄSYVAATIMUKSET
- Vähintään 21-vuoden ikä
- Vähintään B-luokan ajo-oikeus (varsinainen ajokortti)
- Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
- Ajokorttiasetuksen edellyttämä terveys (Ryhmä 2)
- Katso tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset osoitteesta: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf

Tähän koulutukseen hakevien suomen kielen taito arvioidaan. Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kielikokeet järjestetään 22.2.2023 Sedu Vaasan toimipaikassa Runsorissa. Kielikoe sisältää seuraavat osat: puheen ymmärtäminen ja puhuminen (haastattelu), tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen. Riittävä kielitaito on tärkeä, jotta opiskelija osaa noudattaa työturvallisuutta ja pystyy etenemään opinnoissa. Jos hakija saa kokeesta hylätyn tuloksen, hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen ja hakemus peruuntuu.

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle maksuton.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimustoimistoon p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.

Lisätietoja

LISÄTIETOJA
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15, neuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.

KOULUTUKSEN YHTEYSHENKILÖT
Opettaja Harri Manninen p. 0400 727935, harri.manninen@sedu.fi
Asiakaspalvelusihteeri Miia Silvennoinen p. 044 735 5469, miia.silvennoinen@sedu.fi
Koulutusvastaava Olli Vienola p. 044 729 2218, olli.vienola@sedu.fi

Jaa sivu: