Takaisin

Logistiikan perustutkinto yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikka

13.03.2023
Vaasa, Runsorintie 1
Hakuaika:

01.11.2022 - 20.02.2023

Työvoimakoulutus
Päiväopiskelu
180 osp

Kenelle?

Kuljettajakoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa yhdistelmäajoneuvonkuljettajia kuljetusyritysten palvelukseen sekä suorittaa logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja. Koulutus sisältää korttikorotuksen B:stä C:hen ja C:stä CE:hen sekä alalla vaadittavan perustason ammattipätevyyden.

Koulutuksessa opiskellaan kuljetusalan eri suoritealojen erityispiirteitä. Ammatillisten asioiden lisäksi koulutukseen sisältyy kuljetusalalla tarvittavia lupa-/korttikoulutuksia, mm. ADR-ajolupakoulutus. Mukana ovat myös yhteiset tutkinnon osat, joiden toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen perusteella.

Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa opiskelua kuljetusalan yrityksessä HOKSin mukaan.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutuksen hakuaika päättyy 20.2.2023

HAKEMINEN
Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata Oma asiointi -palvelussa osoitteessa te-palvelut.fi.

KOULUTUKSEN VALINTATILAISUUTEEN KUTSUTUT HANKKIVAT OTTEEN AJOKORTTIREKISTERISTÄ! Ote ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta voi nyt tulostaa itse pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta.

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/kuljettajatiedot-ja-ajokorttiote
Lataa ja tulosta ajokorttiote, ota se mukaasi työvoimakoulutuksen haastatteluvalintaan.

*******HUOM! HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ ILMAN TRAFICOMin OTETTA.********

KOULUTUKSEN VALINTATILAISUUS
Haastattelut pidetään 8.3.2023 Pohjanmaan TE-toimistossa Vaasassa. Haastateltaville lähetetään kirjallinen kutsu tai SMS-viesti.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös TE-palveluiden sähköisissä palveluissa: työmarkkinatori.fi ? Oma asiointi - Henkilöasiakas

Hae tähän koulutukseen

Tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävistä, omaa ammattimaisen liikenteen kuljettajalta vaadittavat tiedot ja taidot, toimii työtehtävissään ja liikenteessä vastuullisesti ja huolellisesti ja pyrkii aktiivisesti kehittämään liikennekäyttäytymistään ja työtapojaan. Hän hallitsee myös turvallisen ja taloudellisen ajamisen, erilaisia kuormaukseen ja kuorman purkamiseen liittyviä tehtäviä sekä kuljettajan ammatissa tarvittavia varaston/terminaalin toimintoja.

Koulutusaika on 13.3.2023-30.9.2024
Koulutuksen aikana on lomaa viikot: 27-30, 42 ja talviloma viikolla 9 vuonna 2024.

Opiskelija maksaa itse ajokorttiin ja ammattipätevyyteen liittyvät viranomaismaksut (myös valokuvat ja lääkärikulut), sekä muiden korttien (esimerkiksi Työturvallisuuskortti) lunastamisesta aiheutuvat kulut.

PÄÄSYVAATIMUKSET
­ vähintään 20-vuoden ikä
­ vähintään B-luokan ajo-oikeus (varsinainen ajokortti)
­ ajokorttiasetuksen mukainen terveysvaatimus
­ hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
­ Katso tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset osoitteesta: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf

Tähän koulutukseen hakevien suomen kielen taito arvioidaan. Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kielikokeet järjestetään 22.2.2023 Sedu Vaasan toimipaikassa Runsorissa. Kielikoe sisältää seuraavat osat: puheen ymmärtäminen ja puhuminen (haastattelu), tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen. Riittävä kielitaito on tärkeä, jotta opiskelija osaa noudattaa työturvallisuutta ja pystyy etenemään opinnoissa. Jos hakija saa kokeesta hylätyn tuloksen, hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen ja hakemus peruuntuu.

Koulutus alkaa 13.3.2023 ja kestää noin 18 kk. Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma), jonka mukaan koulutuksen kesto määräytyy. YTO-opinnot (yhteiset tutkinnon osat) henkilökohtaistetaan ja ne vaikuttavat koulutusajan pituuteen.

Tämän koulutuksen voi toteuttaa myös ilman ajokorttiluokan korotusta, jolloin toteutusaika suunnitellaan henkilökohtaistamisen perusteella.

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle maksuton.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimustoimistoon p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.

Lisätietoja

LISÄTIETOJA
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15, neuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.

KOULUTUKSEN YHTEYSHENKILÖT
Opettaja Kari Kauppi p. 040 735 8406, kari.kauppi@sedu.fi
Asiakaspalvelusihteeri Miia Silvennoinen p. 044 735 5469, miia.silvennoinen@sedu.fi
Koulutusvastaava Olli Vienola p. 044 729 2218, olli.vienola@sedu.fi

Jaa sivu: