Takaisin

Logistiikan perustutkinto yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikka

01.08.2023
Rengonharju, Lentokentäntie 7
Yhteishaku
Hakuaika:

21.02.2023 - 21.03.2023

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutuksiin Sedun jatkuvan haun kautta.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae Opintopolun kautta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/oppilaitos/1.2.246.562.10.87603128528

Sedussa logistiikan perustutkintoon järjestetään soveltuvuuskoe.

Kevään 2023 yhteishaun tulokset julkaistaan hakijoille aikaistaan to 15.6.2023.
Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään to 29.6.2023.

Logistiikka-ala sopii sinulle nainen tai mies, joka tunnet vetoa kuljetusalalle ja pystyt itsenäiseen ja vastuulliseen työhön.

Suoritettuasi logistiikan perustutkinnon voit toimia yhdistelmäajoneuvon-, kuorma-auton-, pakettiauton- tai työkoneenkuljettajana. Voit toimia myös varastotyöntekijänä, kuljetus- ja koneyrittäjänä. Pystyt toimimaan luontevasti logistiikka-alan vaihtelevissa työtehtävissä erilaisilla suoritealoilla ja saat kattavan koulutuksen erilaisten työkoneiden ja kuormankäsittelylaitteiden käyttöön.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana voit kuljettaa esim. täys- tai puoliperävaunulla tavaroita kotimaan ja ulkomaan liikenteessä. Suoritat opintojen aikana CE-luokan ajokorttitutkinnon ja saat ammatissa tarvittavat osaamisen ja luvat.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot logistiikka-alalla rakentuvat nousujohteisesti, alkaen ensimmäisenä vuonna logistiikan perusteista päättyen itsenäisesti suoritettaviin kuljetuksiin yhdistelmäajoneuvolla kolmantena vuonna. Opinnot sisältävät kuljetusalan perustason ammattipätevyyden, joka on ajokortin lisäksi edellytyksenä kuljettajan ammatissa toimimiseen.

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana lisäksi trukkiturvallisuuskoulutuksen, ADR-perusajoluvan, ensiapukortin, hygieniapassin, kuljetusalan työturvallisuus- ja tieturvakortin sekä raskaankaluston ennakoivan ajon koulutuksen. Näiden lisäksi opinnot sisältävät maksuttoman opetuksen B-, C- ja CE-ajo-oikeuteen. Opiskelija huolehtii itse mahdolliset viranomaismaksut.

Odotamme sinulta sitoutumista opetukseen ja yhteisiin sääntöihin sekä nuhteettomuutta liikenteessä. Tavoitteemme on kouluttaa palveluhenkisiä kuljetusalan ammattilaisia, jotka toimivat liikenteessä esimerkillisesti ja kuljetusalan imagoa kohottavasti. Koulutuksemme antaa vahvat eväät myös jatkokoulutukseen tai yrittäjyyteen logistiikka-alalla.

Opintojen rakenne

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

-kuljettajana toimiminen

-kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Valinnaiset tutkinnot osat:

-kaupan ja teollisuuden tavarakuljetukset

-maa-aineskuljetukset

-säiliökuljetukset

-ympäristöhuollon kuljetukset

-erikoiskuljetukset

-eläinkuljetukset

-henkilöliikenteen rahdinkuljetus

-kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus

-työhön perehdyttäminen ja opastaminen

-huolto- ja kunnossapito

Katso lisää ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7675673

Kuljetuspalvelujen osaamisalaan hakevilta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa (SORA-lainsäädännön ja ajokorttiasetuksen mukaisesti) https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-kuljetuspalvelut-alalla

Opiskelijalta edellytetään kuljetusalan käytännön työtehtävien ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Logistiikan perustutkinnon koulutuksessa vaaditaan, että ajokorttiryhmän 2 terveysvaatimukset täyttyvät.

Opiskelijaksi valittavan on toimitettava lääkärintodistus ja ajokorttirekisteriote opintojen aloittamisen yhteydessä.

Meillä opiskelet monipuolisella ja ammattiliikenteen vaatimustason täyttävällä kalustolla, todellisten työtehtävien kautta alan ammattilaiseksi. Saat opiskella samanhenkisten nuorten kanssa, joita yhdistää kiinnostus kuljetusalaan. Lisäksi saat ammattitaitoisen opetuksen opintojen sisältämiin ajo-oikeuksiin sekä kuljetusalan ammattipätevyyteen.

Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon.
https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web

Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: https://www.sedu.fi/tule-opiskelemaan/vaylaopinnot/

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.

Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.

Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.

Lisätietoja

Sedu Rengonharju opinto-ohjaaja Jouni Rinta-Keturi, puh. 040 757 3683, jouni.rinta-keturi(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: