Takaisin

Metsäalan ammattitutkinto, metsuri, metsätalousyrittäjä, metsäpalveluyrittäjä

Metsäala

Ähtäri, Tuomarniementie 55
Jatkuva haku
Tutkinto
Monimuoto-opiskelu
150 osp

Kenelle?

Metsuri
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit tai haluat toimia metsurin työssä. Haluat kehittää metsätalouteen ja metsänhoitoon liittyvää osaamistasi. Koulutus voi laajentaa tai syventää nykyistä osaamistasi.

Metsätalousyrittäjä
Metsätalousyrittäjän koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet metsänomistaja ja/tai kiinnostunut metsätaloudesta ja metsänhoitoasioista. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta metsäalalta.

Metsäpalveluyrittäjä
Metsäpalveluyrittäjän koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on jo jonkin verran metsätyön tekemisen taitoja ja haluat siirtyä alan yrittäjäksi. Haluat myös kehittää metsänhoito- ja metsätalouden osaamistasi. Voit olla metsänomistaja ja/tai muuten kiinnostunut metsätaloudesta ja metsänhoitoasioista.

Mitä saat

Metsuri
Suorittamalla metsurin at–opinnot saat valmiudet kokonaisvaltaiseen metsätöiden suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksen aikana saat kokonaiskäsityksen metsätaloudesta ja metsänhoidosta. Opit myös arvioimaan metsätöiden laadunhallintaan tarvittavia toimenpiteitä.

Metsätalousyrittäjä
Suorittamalla metsätalousyrittäjän opinnot saat valmiudet kokonaisvaltaiseen metsänhoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksen aikana saat kokonaiskäsityksen metsätaloudesta ja metsänhoidosta. Opit myös tunnistamaan omaa tilaa koskevat rajoitteet ja mahdollisuudet. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus päivittää omaa metsäsuunnitelmaa.

Metsäpalveluyrittäjä
Suorittamalla metsäpalveluyrittäjän koulutuksen saat valmiudet tarjota metsäalan työtä asiakkaillesi, joita voivat olla esimerkiksi yksityiset metsänomistajat, metsäteollisuusyritykset, metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskus, kunnat ja seurakunnat. Voit toimia palveluntuottajana esimerkiksi metsänhoitotöissä, avustaa puukaupassa ja antaa esimerkiksi metsänhoidollista neuvontaa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen voit hakeutua joustavasti läpi vuoden. Aloitusmahdollisuuksia on noin 2 kuukauden välein. Vastaanotettuamme hakemuksesi saat kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun ja lähdemme yhdessä suunnittelemaan opintojasi. Sinulle räätälöidään sopivat valinnat henkilökohtaistamisen yhteydessä.
Kaikkiin edellä mainittuihin suuntautumisvaihtoehtoihin haetaan tästä linkistä.
HAE KOULUTUKSEEN

Hae tähän koulutukseen

Sisältö
Kaikille pakolliset tutkinnonosat:
Metsäalan työtehtävissä toimiminen
Talousmetsien hoitaminen

Suuntautumisen mukaiset tutkinnon osat:
Metsuri: Metsätöiden tekeminen
Metsätalousyrittäjä: Metsätalouden hoitaminen, Puukaupan tekeminen
Metsäpalveluyrittäjä: Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen,Metsäpalvelun tuottaminen

Suuntautumisopintojen lisäksi valitset yhden valinnaisen tutkinnon osan seuraavista:
Metsätalouden hoitaminen, Metsätöiden tekeminen, Puunkorjuun tekeminen, Puukaupan tekeminen, Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen, Puun jatkojalostaminen, Vaativien puunpoistojen tekeminen, Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen, Metsänparannustöiden toteuttaminen, Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen, Taajamametsien hoitaminen, Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen, Metsäpalvelun tuottaminen, Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähipäiviä järjestetään arkipäivisin noin 3 pv/kk. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja suunnitelmassa (HOKS) huomioidaan aikaisempi osaaminen ja koulutus. Metsäalan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa noin 1,5 vuodessa.

Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuksella. Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedu oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai s-posti: oppisopimus(at)sedu.fi.

Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä (414 €) työllisyysrahastosta. Lisätietoa: http://www.tyollisyysrahasto.fi
Koulutusmaksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Osallistumismaksu 250 €. Opiskelija maksaa itse oppikirjat, ruokailun ja matkat.

Lisätietoja

kouluttaja Asko Ämmälä, p. 040 830 2177
kouluttaja Jyrki Ilves, p. 040 680 7149

etunimi.sukunimi@sedu.fi

Jaa sivu: