Takaisin

Metsäalan perustutkinto metsäkoneenkuljettaja

Metsäala

01.08.2023
Ähtäri, Tuomarniementie 55
Yhteishaku
Hakuaika:

21.02.2023 - 21.03.2023

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutuksiin Sedun jatkuvan haun kautta.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae Opintopolun kautta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/oppilaitos/1.2.246.562.10.87603128528

Metsäalan perustutkintoon järjestetään soveltuvuuskoe.

Kevään 2023 yhteishaun tulokset julkaistaan hakijoille aikaistaan to 15.6.2023.
Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään to 29.6.2023.

Sovellut metsäalalle, jos tunnet metsäluontoa ja olet kiinnostunut metsäalan käytännön työtehtävistä, metsäkoneista, niiden käytöstä ja huoltamisesta. Kykenet itsenäiseen ja vastuuntuntoiseen työntekoon.

Metsäkoneenkuljettajan koulutuksen suoritettuasi voit toimia työntekijänä metsäkone-, huolto- ja korjaamoyrityksissä, koneiden valmistus- ja myyntiorganisaatioissa tai maarakennusalan yrityksissä. Voit toimia myös itsenäisenä metsäkoneyrittäjänä.

Opintojen rakenne:

Metsäkoneenkuljettaja
- metsän hoito ja hyödyntäminen
- metsätraktorin käyttö
- koneellisen puutavaran valmistus tai puutavaran lähikuljetus
- metsäkoneiden kunnossapito
- metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö
- kestävän kehityksen periaatteet, laatu- ja toimintajärjestelmät ja työturvallisuus
- korttikoulutukset: työturvallisuus-, tieturva-, tulityö-, ensiapu-, luonnonhoitokortti

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tarkemmin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7846218

Metsäkoneenkuljettajan koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä (SORA-tutkinto, lue lisää: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-metsaalalla).

Maksuton aamupala, lounas ja päivällinen sekä asuntolapaikka. Opiskelijat tarvitsevat turva- ja suojavarusteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Metsäkonesimulaattorit ovat opiskelijoiden käytössä myös ilta-aikaan.  Ohjattua vapaa-ajan toimintaa.  

Tuomarniemellä opiskelet luonnonkauniissa ympäristössä, jossa on hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet. 

Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web

Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta-ammattikorkeakouluun

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaan jakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.  

Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.  

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi. 

Lisätietoja

Sedu Ähtäri opinto-ohjaaja Antti Virkkunen
puh. 040 868 2604, antti.virkkunen(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: