Takaisin

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto kiinteistönhoitaja

Kiinteistöpalvelut

01.08.2023
Seinäjoki, Rastaantaival 2
Yhteishaku
Hakuaika:

21.02.2023 - 21.03.2023

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutuksiin Sedun jatkuvan haun kautta.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae Opintopolun kautta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/oppilaitos/1.2.246.562.10.87603128528

Kevään 2023 yhteishaun tulokset julkaistaan hakijoille aikaistaan to 15.6.2023.
Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään to 29.6.2023.

Kiinteistönhoitajana tarvitset monialaosaamista, kädentaitoja, yrittäjämäistä asennetta ja asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtäviäsi voivat olla mm. asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, kiinteistön yleishoito ja niiden valvonta, kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito, kiinteistöautomaation käyttäminen, kiinteistön toimintakunnon arviointi, LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito ja piha- ja ulkoalueiden hoitaminen. Voit työskennellä kiinteistöhuollon yrityksissä, teollisuus- ja toimistokiinteistöissä, isännöintialan yrityksissä sekä asuinkiinteistöissä.

Opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi.

Koulutuksen sisältöön kuuluu kiinteistöalan materiaalituntemus, työmenetelmien ja työkalujen hallinta, kiinteistön piirustusten lukutaito, kiinteistön piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito, kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, koneiden käsittely kiinteistöpalvelualalla, rakennustekniset korjaustyöt ja toimiminen työtehtävissä turvallisuusmääräysten mukaan.

Tutkinto muodostuu tutkinnon osista. Ammatillisia opintoja tehdään yhteensä 145 osp ja yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakollinen tutkinnon osa: Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Kiinteistönhoidon osaamisalalla pakolliset tutkinnon osat 60 osp:
- Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 osp
- Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Tutustu tarkemmin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7584201

Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web

Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: https://www.sedu.fi/tule-opiskelemaan/vayla/

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.

Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit. 

Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa. 

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.   

Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.   

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Vesa Säntti
puh. 040 868 0869, vesa.santti(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: