Takaisin

Rakennusalan perustutkinto maarakennuskoneenkuljettaja

Maarakennus, Rakennusala

01.08.2023
Ilmajoki, Ilmajoentie 525
Yhteishaku
Hakuaika:

21.02.2023 - 21.03.2023

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutuksiin Sedun jatkuvan haun kautta.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae Opintopolun kautta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/oppilaitos/1.2.246.562.10.87603128528Kevään 2023 yhteishaun tulokset julkaistaan hakijoille aikaistaan to 15.6.2023.

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään to 29.6.2023.

Sedu Rengonharjulla erikoistut maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalaan.

Suoritettuasi rakennusalan perustutkinnon, maarakennuskoneenkuljettaja, työtehtäviäsi voivat olla maarakennuskoneiden esim. kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan käyttö tavanomaisissa maarakennusalan tuotanto- ja kunnossapitotöissä. Opit myös koneiden ja materiaalien siirrot. Sinulla on mahdollisuus suorittaa C-ajo-oikeus ja perustason kuljettajan ammattipätevyys jo opiskeluaikana.

Työtehtävät ovat vaihtelevia ja monipuolisia sekä vaativat kädentaitoa ja motoriikkaa. Vastuullisuus ja yrittäjämäinen asenne on eduksi.

Rakennusalan perustutkinnossa opiskelet maarakennuskoneiden käytön ja perustustyöt sekä voit erikoistua huoltoon, 3D mittalaitteisiin, maa-ainesten kuljetukseen tai kiviainesten jalostukseen.

Suoritettuasi tutkinnon osaat lukea talonrakentamiseen ja maarakennukseen liittyviä piirustuksia, tunnet alan laatuvaatimukset ja erilaiset maarakennusmateriaalit, sekä osaat tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä taloudellisesti.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa C-ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi. . Tutkinto muodostuu tutkinnon osista. Ammatillisia opintoja tehdään yhteensä 145 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osp.

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Pakolliset:
Rakennustyömaalla toimiminen 25 osp
Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen 30 osp

Valinnaisia mm.:
Piharakentaminen 15 osp
Maa- ja kiviainesten jalostaminen 15 osp
Paaluperustusten rakentaminen 15 osp
Vesihuoltoverkostojen konetyöt 30 osp
Rakennusten pohjatyöt 30 osp
Liikenneväylien pohjatyöt 15 osp
Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1 15 osp
Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 2 15 osp
Maarakennuskoneen huolto 15 osp
Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä 15 osp
Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella 15 osp
Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus 30 osp
Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä 20 osp
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp

Kts.lisää https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7854762

Rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. (SORA-tutkinto)

Opiskelet käytännönläheisesti oikeilla työmailla. Opettajillamme on vankka kokemus ja hyvät kontaktit työelämään.Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_webSedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: https://www.sedu.fi/tule-opiskelemaan/vaylaopinnot/Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.   Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.   Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  

Lisätietoja

Sedu Rengonharju opinto-ohjaaja Jouni Rinta-Keturi

puh. 040 757 3683, jouni.rinta-keturi@sedu.fiSedu Hakijapalvelut

puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: