Takaisin

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetus

Maarakennus, Rakennusala

13.02.2023
Vaasa, Runsorintie 1
Hakuaika:

14.11.2022 - 31.01.2023

Tutkinto
Päiväopiskelu
180 osp

Kenelle?

Tule mukaan Vaasassa alkavaan maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen.

PÄÄSYVAATIMUKSET
- vähintään 20-vuoden ikä
- vähintään B-luokan ajo-oikeus
- hyvä terveys
- hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielikokeet järjestetään Sedu Vaasan toimipaikassa Runsorissa.

Mitä saat

Maarakennuskoneenkuljettajakoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa koneenkuljettajia maarakennusyritysten palvelukseen. Koulutus sisältää maarakennuskoneiden käytön ja huollon opiskelua maarakennustyökohteissa, maarakennustyömailla tarvittavien mittaus- ja käsityökalujen käytön opiskelua, mahdollisuuden korottaa ajokorttiluokan B:stä C:hen ja opiskella alalla vaadittava kuljetusalan perustason ammattipätevyys. Ammatillisten asioiden lisäksi turvallisuus- ja ensiaputaidot kuuluvat koulutukseen tärkeänä osana. Mukana ovat myös yhteiset tutkinnon osat, joiden toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen perusteella, mikä vaikuttaa koulutusajan pituuteen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen päättyy 31.1.2023. Valitut saavat kutsun haastatteluun.

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena arkisin klo 7.00 – 15.00. Koulutukseen kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Koulutukseen hakeudutaan sähköisesti.

Hae tähän koulutukseen

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalassa pakolliset tutkinnon osat:
Rakennustyömaalla toimiminen
Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään neljä:

• Rakennusten ulkopuolinen vedeneristys
• Piharakentaminen
• Maa- ja kiviainesten jalostaminen
• Vesihuoltoverkostojen konetyöt
• Rakennusten pohjatyöt
• Liikenneväylien pohjatyöt
• Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1
• Maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 2
• Maarakennuskoneen huolto
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella
• Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus
• Maa-aineisten kuljetus maantieliikenteessä
• Mittaus
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Yhteiset tutkinnon osat

Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan aikaisempi alaan soveltuva koulutus ja alan osaaminen jolloin oppiaika määräytyy henkilökohtaistamisen perusteella

Tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista maarakennuskoneen-kuljettajan tehtävistä, omaa maarakennusalalla kuljettajalta vaadittavat tiedot ja taidot, toimii työtehtävissään ja liikenteessä vastuullisesti ja huolellisesti ja pyrkii aktiivisesti kehittämään työtapojaan. Hän hallitsee myös turvallisen ja taloudellisen ajamisen sekä erilaisia kuormaukseen ja kuorman purkamiseen liittyviä tehtäviä.

Tutkintotavoitteena on henkilökohtaistamisen perusteella rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetus tai maarakennusalan ammattitutkinto.

Tietopuolinen koulutus tapahtuu osoitteessa Runsorintie 1, Vaasa. Käytännön työtehtävien koulutus tapahtuu oikeilla työmailla.

Tämän koulutuksen voi suorittaa myös ilman ajokorttiluokan korotusta mikä vaikuttaa myös koulutusaikaan.

Koulutukseen on mahdollista sisällytää loma (20 pv, yleensä heinäkuussa). Muut lomat syys-, talvi- ja joululoma oppilaitoksen päätöksen mukaan.

Rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. (SORA-tutkinto).

Tähän koulutukseen hakevien suomen kielen taito arvioidaan. Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kielikoe sisältää seuraavat osat: puheen ymmärtäminen ja puhuminen (haastattelu), tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen. Riittävä kielitaito on tärkeä, jotta opiskelija osaa noudattaa työturvallisuutta ja pystyy etenemään opinnoissa. Jos hakija saa kokeesta hylätyn tuloksen, hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen ja hakemus peruuntuu.

Lue lisää https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta.
Koulutus tapahtuu lähiopetuksena, jolloin perehdytään alan perusteisiin, koneiden käsittelyn perusharjoitteluun simulaattoriympäristössä ja aidoissa työmaaolosuhteissa oikeilla koneilla. Koulutuksessa opiskellaan myös työnantajien työmailla. Tämä koulutussopimuksella tehtävä toteutus suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Koulutus on maksuton. Erilaisten turvallisuuskorttien ja ajokorttikoulutuksen viranomaiskustannukset (yhteensä noin 600-700 €) veloitetaan opiskelijalta erikseen. Lääkärintodistuksen kustannus (B-kortin omaavalle) on lääkärikohtainen.

Työtön työnhakija - Muistathan tiedustella oman alueesi TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella alaa työttömyysetuudella.
Alaa voit opiskella myös oppisopimuksella, jolloin tarvitset soveltuvan alan työpaikan.

Oppisopimusasioissa sinua auttaa Sedun Oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai s-posti: oppisopimus(at)sedu.fi.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä (400€) Työllisyysrahastosta. Lue lisää ammattitutkintostipendistä: http://www.tyollisyysrahasto.fi

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle maksuton.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimustoimistoon p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.

Koulutuksesta opiskelijalle aiheutuvia viranomais-, kortti- ja suojavaate kustannuksia kertyy opiskelun aikana noin 500€. Lääkärintodistuksen kustannus (B-kortin omaavalle) on lääkärikohtainen.

Lisätietoja

KOULUTUKSEN YHTEYSHENKILÖ
Opettaja Harri Raitalampi p. 040 680 7262, email: harri.raitalampi@sedu.fi
Asiakaspalvelusihteerit 020 145 800, asiakaspalvelusihteerit.ilmajoki@sedu.fi.

Jaa sivu: