Takaisin

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto tarjoilija

Ravintola- ja catering-ala

01.08.2023
Seinäjoki, Suupohjantie 45
Yhteishaku
Hakuaika:

21.02.2023 - 21.03.2023

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutuksiin Sedun jatkuvan haun kautta.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae Opintopolun kautta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/oppilaitos/1.2.246.562.10.87603128528

Kevään 2023 yhteishaun tulokset julkaistaan hakijoille aikaistaan to 15.6.2023.
Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään to 29.6.2023.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto odottaa hyviä vuorovaikutustaitoja, kyky ja halu toimia erilaisten ihmisten kanssa sekä positiivista asennetta erilaisiin työtehtäviin. Kädentaidot, luovuus, ripeys ja järjestelmällisyys ovat hyviä ominaisuuksia, joita pääset kehittämään opiskelun aikana. Yrittäjämäinen asenne vie pitkälle.

Ravintola- ja catering-alan perustutkintoa, asiakaspalvelun osaamisalaa voi Sedussa opiskella Seinäjoella Suupohjantiellä ja valmistua tarjoilijaksi:

Tarjoilijana esittelet, suosittelet, myyt ja tarjoilet ruokia ja juomia sekä kunnostat asiakastiloja ja laitat esille myytäviä tuotteita. Osaat yhdistää erilaisia ruokia ja juomia keskenään ja suositella ruokajuomia erityyppisille ruoille ja eri tilanteisiin. Tarjoilijana palvelet asiakkaita yksilöllisesti ja osaat hankkia lisämyyntiä.  Tarjoilijan työpaikkoja ovat mm. ravintolat, henkilöstöravintolat, pubit, yökerhot, juhlapalvelu- ja matkailuyritykset, kahvilat, pikaruokaravintolat ja liikenneasemat. 

Ravintola- ja catering-alan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Opiskelu painottuu käytännön tekemiseen, asiakaspalveluun ja tarjoiluun erilaisille asiakasryhmille. Opiskeluun sisältyy yrityksiin tutustumista ja oppimista työpaikoilla erilaisissa ravintola- ja catering-alan työympäristöissä. 

Ravintola- ja catering-alalla opit toimimaan myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti ja vastuullisesti. Opit tarjoilun perusteita ja tarjoiluprosessia eri tilanteissa sekä asiakaspalvelua liikeidean mukaan. Opit eri ruokalajeja, gastronomiaa, viinitietoutta, väkevistä alkoholeista, likööreistä ja alkoholittomista juomista, juomasekoituksista ja anniskeluosaamista. Opintojen aikana hankit hygienia- ja anniskeluosaamistodistuksen.  

Opinnot sisältävät muun muassa hygienia-, ravitsemus-, erityisruokavalio-, tietotekniikka-, kustannus- ja palveluosaamisen koulutuksen. Itsenäinen työ ja oma-aloitteisuus ja toisaalta ryhmässä toimiminen sekä vuorovaikutus ja vastuullisuus korostuvat kokin opinnoissa ja työssä. 

Tutkinto muodostuu tutkinnon osista.

Ammatillisia opintoja tehdään yhteensä 145 osp:
- Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp (pakollinen tutkinnon osa)

Asiakaspalvelun osaamisala 65 osp:
- Asiakaspalvelu ja myynti 25 osp
- Annosruokien ja juomien tarjoilu 40 osp
Lisäksi valinnaisia tutkinnon osia mm. Á la carte tarjoilu, Juomien myynti ja tarjoilu, Kahvilapalvelut, Tilaus- ja juhlatarjoilut. 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tarkemmin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7854763

Opintojen aikana hankit kieliopintojen, ruokakulttuurien ja -teemojen kautta kansainvälisyysosaamista.

Asiakkaat, työkaverit, ammatissa kehittyminen ja pakkausmerkintöjen tulkinta edellyttävät kielitaitoa sekä kulttuurien ja ruokavaatimusten tuntemusta.

Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web     

Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: https://www.sedu.fi/tule-opiskelemaan/vayla/

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631. 

Konsta Koivikko suorittaa kokkiopintoja oppisopimuksella, lue tästä: https://www.sedu.fi/fi/Tyoelamalle/Referensseja/Asiakkaiden-tarinoita/Oppisopimus-on-helppo-tapa-saada-uusia-tyontekijoita 
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.   

Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.   

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  

Lisätietoja

Sedu Seinäjoki Suupohjantie opinto-ohjaajat:
Hanna Autio, puh. 040 680 7211, hanna.autio(at)sedu.fi
Raija Haapoja, puh. 040 680 7072, raija.haapoja(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: