Takaisin

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto sähköasentaja

Sähkö- ja automaatioala

Seinäjoki, Törnäväntie 24
Jatkuva haku
Tutkinto
Monimuoto-opiskelu
150 osp

Kenelle?

Hakijalla täytyy olla aiempi sähkö- tai automaatioalan perustutkinto, ammattitutkinto tai vastaava ja hänen täytyy täyttää ns. sähköalan ammattihenkilön vaatimus.
Koulutus toteutetaan pääasiassa verkossa, mutta opintojen edetessä näytöt tulee suorittaa työelämässä tai joissakin tapauksissa oppilaitoksissa. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan koulutukseen voi sisältyä lähiopetuspäiviä käytännön harjoitusten takia.

Mitä saat

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito työskennellä itsenäisesti sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa työtehtävissä. Hän tarkastaa työnsä niin, että sähköasennuksen lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen loppukäyttäjälle. Hän osaa edetä työssään projektiaikataulun mukaan ottaen huomioon muut ammattiryhmät.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia sähköasentajan, automaatioasentajan tai lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen erikoistua kiinteistöjen ja teollisuuden erilaisiin sähkö-, automaatio- ja turvajärjestelmäasennuksiin.

Tutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla (AT) on soveltuva koulutus sähköturvallisuuslainsäädännössä määriteltyyn rajoitettuun Sähköpätevyys 2:een.
Koulutuksen aikana voit halutessasi suorittaa Sähköturvallisuustutkinto 2:n (TUKES, hinta 260 €, sis. alv 24%).
Huom! Sähköturvallisuustutkinto ei enää ole pakollinen osa Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkintoa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakijalla täytyy olla aiempi sähkö- tai automaatioalan perustutkinto, ammattitutkinto tai vastaava ja hänen täytyy täyttää ns. sähköalan ammattihenkilön vaatimus.
Aiemman työkokemuksen laatu ja määrä vaikuttaa. Täytä hakemus huolellisesti.

Hae tähän koulutukseen

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp
• Sähkötyöt pien- ja pienoisjännitteellä ryhmäjohtotasolla, 30 osp
• Pienjännitesähköasennukset, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 75 osp
• Aurinkosähköjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp
• Rakennusautomaatiojärjestelmien asennukset, 25 osp
• Teollisuusrobotiikan ja ohjausjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Myynti- ja toimipistepalvelut, 25 osp
• Ohjelmoitavien ohjausjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Pneumaattisten ohjausjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Hydraulisten ohjausjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Valmistusautomaation asennukset, 25 osp
• Tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Paloturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp
• Kiinteistöjen keskijänniteasennukset, 25 osp
• Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien asennukset, 25 osp

Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4556443/reformi/tiedot

Tutkinto on näyttötutkinto. Osoitat osaamisesi työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja.

Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena. Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.

Oppisopimusopiskelu on maksutonta. Muille osallistujille koulutuksen osallistumismaksu on 350 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Mikäli suoritat koko tutkinnon, sinulla voi olla mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä työllisyysrahastosta. Lisätietoa löydät osoitteesta http://www.tyollisyysrahasto.fi

Lisätietoja

Vastuuopettaja Jaakko Paloniemi, 040 8680633

Jaa sivu: