Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysala

01.08.2023
Kurikka, Huovintie 1
Yhteishaku
Hakuaika:

21.02.2023 - 21.03.2023

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutuksiin Sedun jatkuvan haun kautta.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae Opintopolun kautta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/oppilaitos/1.2.246.562.10.87603128528

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon järjestetään soveltuvuuskoe.

Kevään 2023 yhteishaun tulokset julkaistaan hakijoille aikaistaan to 15.6.2023.
Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään to 29.6.2023.

Lähihoitajan työ on asiakas- ja potilastyötä lähellä hoidettavaa ja hänen läheisiään. Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta toimintakyvystään ja työhyvinvoinnistaan. Työskentelyn ydin on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen.

Haet Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Sedussa sosiaali- ja terveysalalle järjestetään soveltuvuuskoe.
Katso, mitä Lyylistiina kertoo soveltuvuuskokeista https://youtu.be/u9AnC1c75eI
Riina-opo kuvaa, mitä kannattaa alalla ottaa huomioon https://youtu.be/dw-Z7ZXMqU4

Lähihoitaja toimii hoito- ja huolenpitotehtävissä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Työpaikkoina voivat olla mm. asiakkaan koti, päiväkoti, terveyskeskus, palvelukeskus, asuntola, lastensuojelu, sairaala, päihde- tai mielenterveysyksikkö ja hoivakoti.

Lähihoitaja tarvitsee monipuolisen tietoperustan, jota soveltaa työssään. Ennen osaamisalan opintoja opiskelija suorittaa kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän siirtyy osaamisalan opintoihin.

Sedu Kurikka ja mahdolliset osaamisalat – vuosittain Kurikassa alkaa 2–3 osaamisalaa:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Jokainen lähihoitajaopiskelija suorittaa ensin kaksi pakollista tutkinnon osaa Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (30 osp) ja siirtyy sitten osaamisalaopintoihin (75 osp).

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy

-ikääntyneiden palveluihin

-ikääntymismuutoksiin, sairauksiin, lääkehoitoon, kotihoitoon ja saattohoitoon

-voimavaralähtöiseen, kuntouttavaan vanhustyöhön, toiminnallisuuteen ohjaamiseen ja mielekkään elämän edistämiseen

-asiakasturvallisuuteen ja ergonomiaan

-ravitsemukseen ja suunhoitoon.

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp


Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opinnoissa keskeistä:

-lasten hoito, kasvatus ja ohjaus varhaislapsuudessa, kouluiässä ja nuoruudessa

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp


Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy

-sairaanhoito- ja huolenpitotyön syventämiseen elämänkaaren eri vaiheissa

-asiakkaan hoitotyöhön tämän kotona

-akuutteihin ja erityisiin hoitotilanteisiin laitosympäristöissä ja asiakkaan kotona

-terveyden edistämiseen

-ravitsemukseen

-mielenterveystyöhön

-lääkehoitoon.

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp


Opiskelija voi hakea osaamisalaan mihin tahansa Sedun lähihoitajakoulutusta järjestävään toimipisteeseen.

Ammatilliset tutkinnon osat:

1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp (pakollinen tutkinnon osa)

2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp (pakollinen tutkinnon osa)

3. Osaamisala 75 osp:

- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

- Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

- Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

- Suunhoidon osaamisala

- Vammaistyön osaamisala

4. Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp mm. äidinkieltä, matematiikkaa, vieraita kieliä

- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ks. tutkinnon rakenne https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7854765

Simulaatio on vahvasti läsnä opinnoissa, tekniikka mm. AgeMan auttaa, jotta asiakkaan tila tulisi tutummaksi. Kurkkaa https://youtu.be/7vo4dgkSfbU

Seuraa IG-kanavaa @sedulahihoitaja 

Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä. Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta. Katso lisää https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys--ja-hyvinvointialalla

Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää:  https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Katso lisää  https://www.sedu.fi/tule-opiskelemaan/vayla/

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.   
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.   

Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.   

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  

Lisätietoja

Sedu Kurikka opinto-ohjaaja Timo Vainionpää,
puh. 040 868 0168, timo.vainionpaa(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: