Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysala

09.01.2023
Seinäjoki, Suupohjantie 45
Hakuaika:

21.09.2022 - 04.12.2022

Koko tutkinnon suorittaminen
Päiväopiskelu
180 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille, ylioppilaille ja aikaisemman tutkinnon omaaville.
Koulutus järjestetään Sedu Suupohjantiellä (entisen K-Citymarket Joupin tiloissa).

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on 21.9.2022 - 4.12.2022.

Koulutuksen järjestäjä päättää soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat hakemusten perusteella.
Soveltuvuuskoepäiviä ovat 2.11.2022 ja 13.12.2022. Jompaan kumpaan soveltuvuuskoepäivään saa kutsun.

Hae tähän koulutukseen

Kts. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Ennen osaamisalan opintoja opiskelija suorittaa kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa. Näiden jälkeen valitaan osaamisala:

- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
- Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
- Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
- Vammaistyön osaamisala

Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista.

Valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 27/011/2015). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta.

https://www.sedu.fi/tule-opiskelemaan/koulutukset/terveydelliset-vaatimukset/

Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon:

* sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus

* sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen

* veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista

* päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit, poislukien oppivelvolliset.
Opiskelijalla on oikeus työpäivänä maksuttomaan ateriaan.

Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: