Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysala

Kurikka, Huovintie 1
Jatkuva haku
Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Tähän perustutkintoon voit hakea, jos olet suorittanut peruskoulun, lukion oppimäärän tai jonkin ammatillisen tutkinnon.
Opinnot ovat päiväopintoja. Opintoihin sisältyy työpaikalla oppimista.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Täytä hakemus huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen. Kutsu testaukseen tulee tekstiviestinä tai sähköpostina. Hakuun saattaa liittyä sähköisesti täytettäviä lomakkeita tai ennakkotehtäviä, joten seuraa sähköpostiasi aktiivisesti.
Soveltuvuuskokeessa arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, matemaattista osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut ohjataan kielitestiin. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä (B1.1.) niin puheen kuin kirjoittamisen osalta.
Tutustu Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Esität rikosrekisterioteen koulutuksen aikana, jos opintoihisi liittyy työharjoittelua alaikäisten parissa.

Opintojen aloitus sopimuksen mukaan.

Hae tähän koulutukseen

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella voit anoa osaamisen tunnustamista, jolloin opintoaikasi lyhenee.

Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelija suorittaa kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa:

-Kasvun ja osallisuuden edistäminen
-Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.

Vuosittain Kurikassa alkaa 2–3 osaamisalaa, voit valita seuraavista:

-Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
-Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
-Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy

-ikääntyneiden palveluihin
-ikääntymismuutoksiin, sairauksiin, lääkehoitoon, kotihoitoon ja saattohoitoon
-voimavaralähtöiseen, kuntouttavaan vanhustyöhön sekä mielekkään elämän edistämiseen
-asiakasturvallisuuteen ja ergonomiaan
-ravitsemukseen ja suunhoitoon.

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opinnoissa keskeistä:

-lasten hoito, kasvatus ja ohjaus varhaislapsuudessa, kouluiässä ja nuoruudessa

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy

-sairaanhoito- ja huolenpitotyön syventämiseen elämänkaaren eri vaiheissa
-asiakkaan hoitotyöhön tämän kotona
-akuutteihin ja erityisiin hoitotilanteisiin laitosympäristöissä ja asiakkaan kotona
-terveyden edistämiseen
-ravitsemukseen
-mielenterveystyöhön
-lääkehoitoon.

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:

Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Ks. tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä lähihoitajakoulutukseen osallistumiselle voivat olla mm. psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai -riippuvuus.

Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä. Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta.
Katso lisää https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys--ja-hyvinvointialalla
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/5782990/tiedot

Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.

Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.

Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että sinulla on jo ensimmäisen työssäoppimisen aikana rokotussuoja voimassa mm. tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan työnantajat edellyttävät usein influenssarokotusta ja vähintään kaksi koronarokotusta. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).

Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä.

Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Sedussa sinulla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Timo Vainionpää puh. 040 868 0168 email:timo.vainionpaa(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut, puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122, email:hakijapalvelut(at)sedu.fi
Sedun opinto-ohjaajat auttavat https://www.sedu.fi/fi/Yhteystiedot/Opinto-ohjaajat-ja-koulutusvalmentajat

Ammattiosaaja.fi http://www.ammattiosaaja.fi/tutkinnot-ja-ammatit/ammatinvalinta
TE-palvelujen ammatinvalintaohjelma https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/self-evaluation.xhtml

Jaa sivu: