Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitajakoulutus maahanmuuttajalle (työvoimakoulutus)

Sosiaali- ja terveysala

30.01.2023
Seinäjoki, Suupohjantie 45
Hakuaika:

28.06.2022 - 08.01.2023

Työvoimakoulutus
Päiväopiskelu
180 osp

Kenelle?

Tämä koulutus on tarkoitettu Sinulle, jonka äidinkieli ei ole suomi. Olet kiinnostunut lähihoitajan monipuolisesta työstä. Opinnot ovat päiväopintoja. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä.

This education is suitable if your mother tongue is not Finnish. You are interested in the versatile work of a practical nurse. The studies are full-time studies. Finnish is the language used for studying.

Mitä saat

Kun olet suorittanut koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, voit työskennellä lähihoitajana.

Tämä maahanmuuttajille tarkoitettu opiskeluryhmä koostuu työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen opiskelijoista. Ryhmän osaamisalana on Ikääntyneen hoito ja kuntoutuminen. Hoidat, kuntoutat ja ohjaat vanhuksia. Työpaikkasi voi olla vanhuksen koti, hoivakoti, asumispalveluyksikkö, päivätoiminta, palvelukeskus, terveyskeskus tai sairaala. Työtä vanhusten hoitajana on tarjolla hyvin.

Omaehtoisesti opiskeleva voi hakeutua haluamaansa osaamisalaan, joita ovat lisäksi Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, Mielenterveys- ja päihdetyö, Sairaanhoito ja huolenpito, Suunhoito ja Vammaistyö. Valinta osaamisalan opiskelijaksi tehdään yksilöllisesti.

When you have completed the entire basic degree in the social and health field, you can work as a pracital nurse.

This study group is intended for immigrants. The group will consist of labour education students and voluntary education students. The group's area of expertise is care and rehabilitation of the elderly. You treat, rehabilitate and guide the elderly. Your workplace can be a home for the elderly, a nursing home, a housing service unit, a day care facility, a service center, a health center or a hospital. There is plenty of work available as a carer for the elderly.

Self-motivated students can apply for their desired field of expertise, which also includes education and care of children and young people, mental health and substance abuse work, nursing and care, oral care and work for the disabled. The choice to become a student in the field of expertise is made individually.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae 8.1.2023 mennessä.
Täytä hakemus huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen. Seuraa sähköpostiasi, sillä kutsu testaukseen ja ohjeet tulevat sähköpostiisi.
Soveltuvuustesti järjestetään Sedu Suupohjantiellä. Koe on yksipäiväinen. Varaa koko päivä.
Päivän aikana arvioidaan aloitteellisuutta, vastuullisuutta, ongelmanratkaisutaitoa, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisua ja kartoitetaan ammatissa tarvittavaa terveydentilaa ja toimintakykyä.
Suomen kielen taitosi kartoitetaan ohjaavalla kielitestillä. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä (A2.2.) niin puheen kuin kirjoittamisen osalta.

Make an application on 8 January 2023 at the latest.

Fill out the application carefully, because the application will be used as a basis to invite some applicants to the aptitude test. Keep an eye on your email, as an invitation for testing and instructions will be sent to your email.

The aptitude test will be arranged at Sedu Suupohjantie. The test is one day. Book the whole day.

During the day, initiative, responsibility, problem-solving skills, sociability and self-expression are assessed, also the health condition and functional capacity needed in the profession are mapped.

Your Finnish language skills are assessed with a guided language test. The study takes place in Finnish, so your language skills must be sufficient (A2.2.) both in speaking and writing.

Hae tähän koulutukseen

Suoritat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja.

Katso valtakunnalliset tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/rakenne

Koulutus alkaa opiskeluvalmiuksia tukevilla OIVA-opinnolla. OIVA-opinnot tarkoittavat, että saat tukea suomen kielen, matematiikan ja muiden opiskeluvalmiuksien edistämiseksi.

Opinnoissa eteneminen edellyttää suomen kielen taidon hyvää kehittymistä. Edistymistä seurataan säännöllisesti.

Koulutuksessa on tauko kesällä heinäkuussa. Lisäksi viikot 9 ja 42 sekä joulu ovat lomaa.

Opinnot ovat yhteensä 180 osaamispistettä. Koulutus kestää noin 3 vuotta. Tutkinto on valmis, kun kaikki opinnot ja näytöt on hyväksytysti suoritettu.

You are completing a basic qualification in social and health care, a practical nurse.
See the national qualification criteria:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854765/rakenne

The training starts with OIVA studies that support study skills. OIVA studies mean that you get support to promote the Finnish language, mathematics and other study skills.

Progress in studies requires good development of Finnish language skills. Progress is monitored regularly.
There is a break in education in the summer in July. In addition, weeks 9 and 42 and Christmas are holidays.
The studies have a total of 180 competence points. The training lasts about 3 years. The qualification is complete when all studies and examinations have been completed with approval.

Tutustu ammatin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä.

Get to know the health requirements of the profession before submitting an application.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky

Varaudu esittämään rikostaustaote koulutuksen aikana, jos opintoihisi liittyy työharjoittelua alaikäisten parissa.

Be prepared to submit a criminal background check during your education if your studies include work placement with minors.

Alaine ja Shihab kertovat: https://youtu.be/jm_Z9oq4OYc

Lisätietoja

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta
Koulutusneuvonta 0295 020 702, arkipäivisin kello 9:00-16:15
TAI koulutusneuvonnan suomenkielinen chat-palvelu, arkipäivisin kello 9:00-15:00: https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-yleinen-neuvontapalvelu
o sivustolta löytyy myös linkit ruotsin- ja englanninkieliseen palveluun
TAI koulutusneuvontaa facebookissa: www.facebook.com/koulutusneuvonta

Lisätietoja Sedun koulutuksesta
opettaja Kyllikki Anttila, p. 040 830 4106, kyllikki.anttila(at)sedu.fi
opettaja Liisa Yli-Kullas, p. 040 830 4239, liisa.yli-kullas(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut, p. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: