Takaisin

Talotekniikan perustutkinto Putkiasentaja (699177)

Talotekniikka

Seinäjoki, Rastaantaival 2
Hakuaika:

28.10.2022 - 25.01.2023

Työvoimakoulutus
180 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu talotekniikka-alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville yli 20-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhanalaisille TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen työnhakijoille, joilla on riittävät opiskeluvalmiudet eikä terveydellisiä rajoitteita alan työtehtäviin.

Mitä saat

Kuvaus
Koulutuksen tavoitteena on kehittää vahvaa perusosaamista talotekniikka-alan työtehtävissä ja suorittaa alan perustutkinto. Talotekniikan osuus kiinteistöissä kasvaa jatkuvasti kehittyvien lämpö-, vesi-, ilmastointi-, ja automaatiojärjestelmien myötä. Talotekniikka alan työllistymisnäkymät ovat erinomaiset ja se tarjoaa monipuolisen ja vaihtelevan työn, ammattilaiset toimivat usein myös itsenäisinä yrittäjinä.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen 25.1.2023 mennessä. Jätä hakemus hakupainikkeesta "Hae tähän koulutukseen".
Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, koska sen perusteella osa hakijoista kutsutaan hakuajan jälkeen haastatteluun. Haastateltaville lähetetään 26.1.2023 tekstiviesti haastatteluun. Haastattelut järjestetään 2.2.2023. Varaudu siis jo hakemusta jättäessäsi tulemaan haastatteluun.
Huomioithan, että koulutukseen hakeutuminen on sitovaa eikä sitä, tai koulutukseen osallistumista voi perua ilman pätevää syytä. Perumisesta tai laiminlyönnistä voi aiheutua työttömyysturvaseuraamus.
Seuraa valintatietojasi http://www.tyomarkkinatori.fi - TE-palveluiden Oma asiointi - Henkilöasiakas-palvelussa.

Hae tähän koulutukseen

Talotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnonosista (35 osaamispistettä). Opiskeltavat kokonaisuudet määritellään opiskelijan henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Talotekniikan perustutkinnossa on seuraavat osaamisalat:
- Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala
- Putkiasennuksen osaamisala
- Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala

Tämän koulutuksen suuntautuminen on putkiasennuksen osaamisala, muista osaamisaloista voidaan liittää tutkinnon osia putkiasentajan koulutukseen, jos opiskelija näkee tarpeelliseksi.

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. HOKS:sta riippuen opintojen pituus on 1,5v- 3v.

Koulutus on työelämälähtöistä ja siitä syystä suuri osa tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta toteutetaan alan yrityksissä.
Tutkinnossa vaadittavat näytöt suoritetaan myös alan yrityksissä.
Tutkinnon suoritettuasi osaat lukea sekä talonrakentamiseen että LVI-järjestelmien rakentamiseen liittyviä piirustuksia ja huomioida työturvallisuuden työtehtäviä tehdessä. Opit tuntemaan materiaalien ominaisuuksia ja tekemään energiataloudellisia ratkaisuja.

Tutkinnon perusteet : https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/7854768/tiedot

Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, korotettua etuuden osaa ja kulukorvausta.
LISÄTIETOJA koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
* Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 TAI
* Koulutusneuvonnan suomenkielisen chat -palvelun ma-pe klo 9-16:00 löydät osoitteesta:
https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta
* Ruotsinkielinen palvelu: https://tyomarkkinatori.fi/sv/info/landsomfattande-radgivningstjanster/radgivningstjanster-for-personkunder/utbildningsradgivning
* Englanninkielinen palvelu: https://tyomarkkinatori.fi/en/info/national-guidance-services/guidance-services-for-personal-customers/education-and-training-guidance

Koulutusneuvontaa saa myös Facebookissa: http://www.facebook.com/koulutusneuvonta

Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 400 €. Lisätietoja: http://www.työllisyysrahasto.fi

Lisätietoja

Mikko Takalampi, opettaja, p. 040 680 5124 tai Milla Peltola opettaja p. 040 868 0129
Vesa Säntti opinto-ohjaaja, p.040 868 0869
etunimi.sukunimi@sedu.fiSedu hakijapalvelut p. 040 830 2275, p. 0800 122 122, hakijapalvelut@sedu.fi

koulutuksen tunnus 21Y2TatePPutk01

Jaa sivu: