Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
15.6.2021

Alueellista ja globaalia yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi

v2v_ohjausryhman_kokous_ihmisia_keskustelemassa_440x480.jpg Vas. Sedu Education Oy:n toimitusjohtaja Joona Aro, kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko, Sedun vararehtori Hellevi Lassila ja Kauhajoen Vanhaintuki ry:n toiminnanjohtaja Tiina Rauhalaakso

Sedu pyrkii strategiansa mukaisesti toimimaan vastuullisena osaamisen edelläkävijänä muuttuvan työelämän tarpeiden ennakoinnissa. Tavoitteen eteen toimitaan monitasoisesti, yhtenä esimerkkinä juuri alkanut kansainvälinen V2V-hanke. Hanke lisää yhteistyötä alueen toimijoiden kesken ja tuo myös uusia näkökulmia sekä avauksia ajankohtaisen työperäisen ja koulutusperäisen maahanmuuton osalta.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui keskustelemaan hankkeen toiminnasta tehden tilannekatsausta ja keskittyen paikallisen tason toimenpiteisiin. Ohjausryhmän kautta tapahtuva työ tuo yhteen Sedun ja työelämän sekä eri sidosryhmien edustajat saman pöydän ääreen.

HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN, TIEDON JA OSAAMISEN JAKAMINEN


V2V-hankkeen päätavoite on osaamisen ja ammatillisen koulutuksen käytänteiden jakaminen sekä koulutuksen kehittäminen Länsi-Balkanin alueella. Keinoina on mm. Job Shadowing, liikkuvuussuunnitelmien luominen kohdemaan oppilaitokseen ja monipuolinen mentorointi.

- Meidän päävastuumme on Kosovolaisen partnerin Qendra e Kompetencesin mentorointi, kertoo V2V-hankkeen Sedun koordinaattori Timo Paakkanen. – Job shadowingin ja koulutukseemme tutustumisen kautta he saavat käsityksen siitä, miten kehittää omaa koulutustaan. Viimeksi olemme pohtineet, miten liikkuvuusprosessi muodostuu, ja siltä pohjalta kohdemaille tehdään liikkuvuussuunnitelma. Meillä on näistä kokemusta ja työkaluja, joten jaamme mielellämme osaamistamme.


SYVENTYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ KOSOVON KANSSA


Yhteistyö Kosovon kanssa ei ole Sedulle uutta. Sedun ensimmäinen koulutusperäisen maahanmuuton pohjalta syntynyt opiskelijaryhmä, joukko kosovolaisia nuoria, valmistuu nyt kesäkuussa lähihoitajiksi.

- Projektille on luotu pohjaa tavallaan jo vuodesta 2003, kertoo kosovolaisten ryhmää luotsannut Sedun opettaja Raili Keisala-Kurki. – Nuorten työllistyminen Kosovossa on haastavaa. Kosovolaisesta partnerikoulustamme social- and health assistant- koulutuksesta valmistuvista noin puolet jää tietomme mukaan työttömäksi, joten tämä on iso win win -tilanne molemmille. Tällä on iso painoarvo Sedulle, Etelä-Pohjanmaalle ja oikeastaan koko Suomelle.


KANSAINVÄLISTEN OSAAJIEN TARVE KASVAA


Syyt yhteistyöhön ja mainittuun toimintaan pohjaa alueelliseen tilanteeseen.

- Käymme viikoittain keskusteluja työperäiseen ja koulutusperäiseen maahanmuuttoon liittyen, kertoo Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun vararehtori Hellevi Lassila.

- Liikehdintää on hyvin paljon, vahvistaa Sedu Education Oy:n toimitusjohtaja Joona Aro. - Keskusteluja koulutusperäisen maahanmuuton suhteen on käyty hyvin laajalti, mm. useiden Euroopan ulkopuolisten maiden suuntaan.

- Paikallisesti ja alueellisesti tietyillä aloilla on selkeää tarvetta tällaiseen työvoimapulan johdosta, ja meidän on tärkeää vastata siihen tarpeeseen. Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia, että pärjäämme alueellisesti. Tämä tulee tehdä vahvassa yhteistyössä työelämän kanssa ja tarvitsemme heitä myös tämän hankkeen puitteissa, että ymmärrämme heidän tarpeensa ja saamme säännöllistä palautetta toiminnastamme, kiteyttää Paakkanen.

- Tälläkin alueella on tulevaisuudessa valtavan suuri työvoiman tarve, vahvistaa ohjausryhmän jäsen, kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko.


TYÖELÄMÄYHTEYDET JA TYÖNANTAJIEN SITOUTUMINEN RATKAISEVAA


- Olemme äärimmäisen kiitollisia työnantajille, jotka sitoutuvat ja antavat koulutuksen ja työn perässä muuttaneille mahdollisuuden työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen tai palkkatyöhön. Kauhajoki oli valmistuvan kosovolaisten ryhmän kanssa yksi vahvasti sitoutuneista kumppaneista ja ryhmän 14:sta nuoresta kahdeksan pääsi ensimmäiseen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen Kauhajoelle, Lassila kertoo.

- Kaikilla kosovolaisten ryhmästä on koulutuksen päättyessä työsopimus: neljällä vakituinen työ lähihoitajana ja muilla määräaikainen työsopimus, toteaa Keisala-Kurki.

- Me saamme nauttia toimintanne tuotoksista. Työvoimapula sosiaali- ja terveysalalla on konkretiaa. On mahtavaa, että olette mukana tällaisessa, jaatte tietoa ja teette asiaa näkyväksi, kiittelee Kauhajoen Vanhaintuki ry:n toiminnanjohtaja Tiina Rauhalaakso.

- Sedun työ on myös työelämäyhteyksien luomista, kiteyttää Risikko. - Sedulla on erinomaiset työelämäyhteydet ja olette luotettava kumppani. Tällaisessa toiminnassa on hyötyjä monessa suhteessa ja tulee paljon synergioita eri tahojen kesken.


OPISKELU ALKAA KOTIMAASSA – JUURTUMINEN TÄRKEÄÄ


- Yhteistyössä kosovolaisen partnerin kanssa on tarjottu uudelle ryhmälle opiskelijoita mahdollisuutta tulla Seduun opiskelemaan lähihoitajaksi. Opiskeluaika heillä on yksi vuosi, koska he ovat opiskelleet sosiaali- ja terveysalan opintoja Kosovossa. Opinnot alkavat suomen kielen opinnoilla elokuussa - omassa kotimaassaan verkko-opintoina, informoi Sedun koulutuspäällikkö Kirsi Vuorenmaa.

- Usein kielen opetus halutaan kohdemaahan, kertoo Aro.

Kaikki sidosryhmät ja yhteistyökumppanit kokevat opintojen ohella tapahtuvan yhteiskuntaan integroitumisen ja kotoutumistoiminnan tärkeänä.

- Kyllä juurtuminen Suupohjaan on tärkeää, Rauhalaakso toteaa. – Tulevan ryhmän osalta nyt valmistuvat kosovolaiset voivat toimia opastajina – tukea ja apua tarvitaan myös muuhun elämään, että he viihtyisivät ja kokisivat olevansa osa yhteisöä.

- Pitää pyrkiä luomaan realistinen kuva siitä, millaista elämä Etelä-Pohjanmaalla on, SeAMKin Kokka Kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen vetäjä Marko Kelahaara komppaa. – Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanke tekee työtä myös tämän eteen.


ASENNE KOHDILLEEN


Meistä jokainen voi vaikuttaa osaltaan myös työ- ja koulutusperäiseen maahanmuuttoon ja tehtävään yhteistyöhön.

- Asenneilmapiiriin on hyvä vaikuttaa eri keinoin, toteavat Kelahaara sekä Into Seinäjoki Oy:n Hannemari Niemi.

- Vastaanottavainen asenne on tärkeä, sanoo myös Lassila. – Siinä olemme kaikki tärkeässä roolissa.