Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Inclusive Jobdesign apuna kohtaanto-ongelmaan Belgiassa 12.2.2019


Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma on todellisuutta Suomessa, ja samojen haasteiden kanssa painitaan myös Belgiassa. Kaks’ Kättä –työpaja sai vieraakseen Belgiasta asiantuntijoita, jotka kertoivat työstään ja kokemuksistaan liittyen työn viipalointiin ja osa-aikaisten sekä osatyökykyisten hyödyntämisestä työelämässä. He käyttävät menetelmästään termiä Inclusive Jobdesign.

Belgian lainsäädännön mukaan työnantajien on palkattava tietty määrä työmarkkinoilla haasteellisessa asemassa olevia henkilöitä. Lisähaastetta maan työmarkkinoille asettaa suuri osaamisen tarve, joka syntyy yhteiskunnan nopeasta muutoksesta; monessa ammatissa 10 vuotta sitten saatu koulutus ei enää vastaa nykyistä työnkuvaa. Työvoiman tarjonta ei kohtaa kysyntää eli auki olevia työpaikkoja ja niissä vaadittavaa osaamista.


Inclusive Jobdesign ja työn viipalointi


Inclusive Jobdesign -menetelmän taustalla on tarve lisätä työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien henkilöiden integraatiota. Näille henkilöille ei ole riittävästi työpaikkoja ja he tarvitsevat myös tukea työllistymiseensä. Kohtaanto-ongelman lisäksi yleisenä haasteena on myös se, että Belgian työmarkkinoilla monet perustason työtehtävistä on liitetty osaksi korkeaa ammattitaitoa vaativia tehtäviä. Näistä lähtökohdista syntyi Inclusive Jobdesign –metodi, osana kansallista ESF (European Social Fund) –projektia.

Mitä on @Inclusive jobdesign? - Kyseessä on menetelmä, jossa työ viipaloidaan eli yrityksen prosessit tai työnkulut suunnitellaan uudella tavalla määrittelemällä ja erottamalla ydintehtävät ei-ydintehtävistä, I-Diverson päällikkö Wim van Ammel kertoo. - Kun työtehtävät viipaloidaan, korkeasti koulutetut työntekijät voivat keskittyä ydintehtäväänsä. Samalla saadaan luotua uusia, pysyviä työpaikkoja, jotka soveltuvat työmarkkinoilla heikommassa asemassa oleville.

Inclusive Jobdesign –menetelmään kuuluu olennaisena myös se, että yritykselle tarjotaan potentiaalisia työntekijöitä ja valmennetaan heitä, sekä annetaan tukea yritykselle ja sen jo olemassa oleville työntekijöille uuteen työhön tai toimintoon liittyen.


Työpaikkoja, taloudellista hyötyä ja tyytyväisempiä työntekijöitä


- Tällä hetkellä meneillään on 25 Jobdesign-prosessia, ensimmäiset metodin kautta luodut työsuhteet ovat toteutuneet ja kehitteillä on www-sivusto työnantajille hankkeen puitteissa, van Ammel kertoo kokonaistilanteesta.

Hyödyt työnantajalle ovat selkeästi osoitettavissa. – Yrittäjät haluavat nopeita voittoja ja selkeitä lukuja. Olemme huomanneet, että työnantaja voi hyötyä menetelmän avulla taloudellisesti puolessa vuodessa jopa 10’000€ verran, hän toteaa.

Työprosessien optimoinnin kautta on saatu paitsi taloudellista voittoa, niin myös työtyytyväisyyden on huomattu parantuvan, kun työntekijät voivat keskittyä ydintehtäviinsä. Myös sairaspoissaolojen on osoitettu pienentyneen Jobdesign-prosessien myötä.

- Tärkeää on osata kysyä oikeita kysymyksiä alusta alkaen, Tom Cech Groep Introsta toteaa. – Lisäksi kaikkien työntekijöiden tulee sitoutua prosessiin. Se on tärkeää. Joskus se vaatii aikaa, I-Diverson Anke Maes puolestaan kertoo.


Valmennus ja koulutus ratkaisevassa asemassa


Paitsi työnantajille ja yritysten työntekijöille, Inclusive Jobdesign tarjoaa ennen kaikkea mahdollisuuksia myös työmarkkinoilla heikommassa asemassa oleville. Kohderyhmässä potentiaalisten työntekijöiden osalta ovat mm. matalasti koulutetut, heikommat kieli- tai sosiaaliset taidot omaavat sekä alentuneen oppimiskyvyn omaavat henkilöt. - Pyrimme siihen, että työmarkkinoille päästyään heillä on mahdollisuudet edetä työssään korkeimmalle tasolle saakka, Cech sanoo.

- Olemmekin sosiaalinen ratkaisu työmarkkinoiden ongelmiin, van Ammel toteaa. - Valmennus ja koulutus kuuluvat olennaisena osana Jobdesign-prosessiin – kilpailuetunamme on se, että voimme tarjota työnantajille työntekijöitä, joilla on jo tietyt perustaidot olemassa. – Ja tässä te suomalaiset olette erinomaisen hyviä, mikä on yksi syy vierailuumme, van Ammel kehuu.

– Pyrimme kansainvälisen yhteistyön kautta oppimaan ja jakamaan tietoa hyvistä käytännöistä, kertoo van Ammel. Belgialaisryhmä tuli Suomeen Kaks’ Kättä –työpajan vieraina, ja Taitava- ja StepOn –hankkeet sekä Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelut olivat myös mukana vierailun järjestelyissä. Ryhmä esitteli omaa malliaan seminaarin merkeissä Seinäjoen Apila-kirjastossa, ja kävivät vastavuoroisesti vierailemassa Kaks’ Kättä –työpajalla kuulemassa Kaks`Kättä-työpajan, Taitavan ja StepOn -hankkeiden yhteistyöstä eli opinnollistamisesta sekä osaamisen kerryttämisestä ja osoittamisesta työpajalla mm. tutkinnon osien suorittamisen kautta.


Pintaa syvemmälle – toteutunut työn viipalointi -case


Belgialaiset asiantuntijavieraamme jakoivat myös useita konkreettisia esimerkkejä eli yrityscaseja, joissa he olivat käyttäneet Inclusive Jobdesign -menetelmää ja auttaneet yrityksiä sekä työntekijöitä kohtaamaan. Yhtenä esimerkkinä esiteltiin puutavara-alan yrityksen, Hanssens Hout’n, kehitystarina.

Hanssens Hout’n työntekijät olivat alkaneet kokea työnsä hyvin stressaavaksi ja ylityötunteja oli alkanut kertyä. Lisäksi oli ilmennyt muutamia vaaratilanteita. Jobdesign-prosessin alkaessa selvisi, että työn sujuvuutta hidasti oikeiden materiaalien ja työkalujen etsiminen sekä materiaalien puhdistus ja kuljettaminen. Yrityksen käytäville kertyvät laatikot ja pakkausmateriaalit saivat aikaan vaaratilanteita. Tarvittiin siis ylimääräistä aikaa käytävien siivoamiseen, trukkien etsimiseen ja trukkien akkujen lataamiseen.

Yrityksen kanssa aloitettiin seulomalla perustehtävät ja tekemällä lista tehtävistä, jotka jäävät tekemättä. Eri työntekijöiden kanssa käytiin keskusteluja, ja lopulta päädyttiin luomaan profiili/ työnkuva työntekijälle, jonka tärkeimmät työtehtävät ovat puhtaanapito, materiaalien lajittelu sekä materiaalien ja työkalujen toimittaminen muille työntekijöille.

Compaanin työvalmentajan avulla löydettiin Kurt, jota valmennettiin hänen työsuhteensa alussa 6kk tähän tehtävään. Valmennus painottui sosiaalisiin sekä käytännön taitoihin, joita tehtävässä tarvittiin; mm. trukin käyttötaidot ja työturvallisuus. Prosessi auttoi yritystä merkittävästi ja Kurt työskentelee yrityksessä vielä tänäkin päivänä.

tyon_viipalointi_1780x660.jpg
                                                                                                                                                                                                   

Belgialaiset asiantuntija-vieraat:
Wim van Ammel, I- Diverso
Anke Maes, I-Diverso
Tom Cech, Groep Intro
Tina Callebaut, Sterpunt Inclusief Ondernemen
Marieke Eggermont, CompaanKatso lisää:


Kaks’ Kättä Työpaja
Step On –hanke
Taitava-hanke: Osaamisen kerryttäminen ja osoittaminen työpajalla
Taitava-hanke SedussaSummary in English


The mismatch in labour market is reality in Belgium as well as in Finland. We were fortunate to have experts from Belgium tell us about the method of Inclusive Jobdesign they developed. The method helps the problem of mismatch and creates a way for the vulnerable groups to access the labour market.

Jobdesign is a method of redesigning workprocess in order to create sustainable jobs that fit vulnerable groups. The process of inclusive jobdesign includes jobdesign, jobcoaching and validation of required competencies. Jobdesign itself starts by separating the core-tasks from the non-core-tasks. The benefits of using this method have been clear: improved job satisfaction, decreased absence from work, financial benefits and new jobs for the vulnerable groups.

During their stay in Finland our guests visited the Kaks’ Kättä workshop in Seinäjoki wanting to increase mutual learning on validation of required competencies and good practices.

Taitava_logo_300x300.png step_on_logo_muok.jpg  ESR_logonauha.jpg