Uutiset
30.6.2022

Kestävä kehitys kuuluu nykypäivän yrittäjyyteen – oppimateriaalille tarvetta

SdE_KestavaYrittajyys_440x480.jpg Lennol Oy:n toimitusjohtaja Pirjo Pystykoski-Sopanen kokee, että vastuullinen yrittäjyys on 'uusi normaali'.

Kestävään kehitykseen ja yrittäjyyteen liittyvä osaaminen on yksi työelämän avaintaidoista nyt ja tulevaisuudessa. Erasmus+-rahoitteisessa Sustainability-driven Entrepreneurship -hankkeessa tuotettiin aiheesta oppimateriaalia Euroopan eri maiden ammatillisten toimijoiden, lukion, yritysten ja korkeakoulujen toimesta. Oppimateriaalia tuotetiin kolmelle eri tasolle ja se soveltuu käytettäväksi niin lukiossa kuin ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, opiskeltavasta alasta riippumatta.

Sustainability-driven Entrepreneurship -hankkeen päätavoite on lisätä opiskelijoiden ja opettajien osaamista kestävän kehityksen mukaisesta yrittäjyydestä. Sedu on toiminut hankkeessa koordinaattorina, lisäksi Etelä-Pohjanmaalta on ollut mukana SeAMK sekä Kurikan lukio partnereina. Hankkeen levitystilaisuus 8.6.2022 Seinäjoki Areenalla keräsi väkeä ympäri Eurooppaa kuulemaan hankkeen tuloksista.


Kestävän kehityksen painoarvo nykypäivän yrittäjyydessä merkittävä

Tilaisuudessa toimivat Keynote Speakereina Lennolin toimitusjohtaja Pirjo Pystykoski-Sopanen ja Provinssi Festivalin festivaalijohtaja Sami Rumpunen. Molemmilla kestävä yrittäjyys on arvoihin pohjautuva, toimintaa läpileikkaava asia.

- Kestävä kehitys ja vastuullisuus on ’uusi normaali’, Pystykoski-Sopanen totesi. – Se on kasvava arvo asiakkaille, syy siihen, miksi meidän kanssa halutaan tehdä yhteistyötä ja yhä tärkeämpää myös uusille työntekijöille. Se antaa lisäarvoa meille kaikille – emme tee pelkästään tyynyjä vaan toiminnallamme on suurempi merkitys.

- Provinssissa iso osa vastuullisuutta on käytännön tekojen lisäksi mielipidevaikuttajana toimiminen. Viestintä ja kommunikointi ovat avainroolissa. Toiminnassa pitää olla läpinäkyvä, olemme vastuussa yleisöllemme, Rumpunen kertoo.

- Jos vastuullisuus on tärkeä arvo oman yrityksen toiminnassa, niin siihen täytyy sitoutua, Pystykoski-Sopanen kiteyttää.

SdE_KestavaaYrittajyytta_4_700x590.jpg
Provinssi Festivalin festivaalijohtaja Sami Rumpunen

Käsitykset ja taidot kestävään kehitykseen liittyen paranivat

SeAMK tutki hankkeen aikana vuosina 2019-2020 opiskelijoiden ja opettajien asenteita ja osaamista yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Tutkimustulokset loivat pohjan hankkeessa tuotetuille oppimateriaaleille. SeAMKin yliopettaja Sanna Joensuu-Salo esitteli tuloksia hankkeen levitystilaisuudessa.

- Tutkimus osoitti, että yrittäjyysopetuksessa tulisi käyttää monipuolisempia menetelmiä. Lisäksi kävi ilmi, että tarvitaan materiaalia ja menetelmiä erityisesti sen opettamiseen, miten sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät haasteet saadaan muutettua organisaatiolle mahdollisuuksiksi, miten motivoida muita panostamaan kestävään kehitykseen, miten toimia saavuttaakseen tavoitteensa kestävän kehityksen kannalta sekä miten arvioida yrityksen toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta, Joensuu-Salo kertoi.

Mitä tulee oppimiseen, jo hankkeen aikana saavutettiin positiivisia tuloksia. Opiskelijoille ja opettajille teetettiin sekä ennen oppimateriaalin pilottia että sen jälkeen kestävästä yrittäjyysosaamisesta vaikuttavuuskyselyt, joiden tuloksia SeAMKin lehtori Jussi Kareinen esitteli tilaisuudessa.

- Opiskelijoiden käsitykset kestävästä yrittäjyydestä olivat pilotin jälkeen toteutetussa kyselyssä positiivisemmat ja he kokivat kestävään yrittämiseen liittyvän osaamisensa kasvaneen. Opettajien taidot yrittäjyystaitojen eri osa-alueiden opettamiseen ja kestävään yrittäjyyteen liittyvät taidot olivat melko hyvällä tasolla jo ennen pilottia, mutta pilotin jälkeen opettajat kokivat osaamisensa lisääntyneen lähes joka osa-alueella ja erityisesti kestävään yrittäjyyteen liittyen.

Kestävä kehitys opinnoissa läpileikkaavana teemana

Hankkeen merkittävimpänä ja konkreettisena lopputuloksena valmistui kestävän yrittäjyyden 15 osaamispisteen tutkinnon osa oppimateriaaleineen sekä opettajille käsikirja.

- Sedussa tätä voidaan tarjota paikallisesti tarjottavana tutkinnon osana, kertoo hankkeen koordinaattori Timo Paakkanen.

- Liiketoiminnan ala oli mukana hankkeen toteutuksessa ja pilotoinnissa, mutta kestävä yrittäjyys on teemana läpileikkaava ja materiaalit voi ottaa käyttöön millä tahansa alalla.

- Meillä on ollut Sedussa kestävä kehitys läpileikkaavana teemana kaikissa opinnoissa jo pitkään. Oppimateriaali ja tällainen täysin oma kokonaisuutensa tulee tarpeeseen ja varmasti käyttöön opetuksessa, vahvistaa liiketoiminnan lehtori Terhi Varpuluoma.


Tutustu hankkeen kotisivuihin ja kestävän kehityksen oppimateriaaleihin


SdE_KestavaaYrittajyytta_3_700x590.jpg SdE_KestavaaYrittajyytta_2_700x590.jpg

Levitystilaisuus 8.6.2022 Seinäjoki Areenalla

*****

Sedun (koordinaattori) lisäksi hankkeessa toimivat partnereina Kurikan lukio, korkeakoulut SeAMK ja HOGENT Belgiasta, ammatilliset oppilaitokset BBS Nienburg Saksasta, Roc Friese Poort Hollannista sekä Apro Formazione Scarl Italisasta, Yritys WSX Enterprise Englannista sekä Katalonian alueen opetushallitus Department D’Ensenyament Generalitat de Catalunya Espanjasta.

Lisätietoja:

Timo Paakkanen, SdE-hankkeen koordinaattori
timo.paakkanen(at)sedu.fi