Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
3.10.2019

Kirkkokatu ei kilpaile Alvar Aallon kanssa

Sulo_vetaa-jumpan_0170_440x480.jpg Kirkkokadun uudisrakennukseen sijoittuvat suunnitelmien mukaan sosiaali- ja terveysalan, välinehuoltoalan, hius- ja kauneudenhoitoalan sekä liiketoiminnan koulutukset.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä tehty päätös purkaa Kirkkokatu 10:n tontilta kaikki muut paitsi Touko Saaren suunnittelema asuntolarakennus perustuu tehtyihin kuntotutkimuksiin. Korjauskustannukset kohoaisivat liian korkeiksi.

Koulutuksen järjestäjän tilojen ja oppimisympäristöjen, niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin, tulee olla terveelliset ja turvalliset sekä toteutettavaan koulutustoimintaan soveltuvat.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä tehty päätös purkaa Kirkkokatu 10 tontilta kaikki muut paitsi Touko Saaren suunnittelema asuntolarakennus perustuu tehtyihin kuntotutkimuksiin ja sitä kautta liian korkeisiin korjauskustannuksiin. Koska samaan aikaa on tarve tehostaa tilojen käyttöastetta, tulemme myös rakentamaan selvästi vähemmän uutta tilaa. Kirkkokadulla on tähän saakka ollut pääasiassa teknisten alojen oppimisympäristöjä työsaleineen. Jatkossa Kirkkokadulle tulee sijoittumaan sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöt sekä niitä tukevat asiakaspalveluympäristöt. Edelleen pääosa Sedun hallinnosta sijoittuu samoihin tiloihin. Näin ollen tilojen käyttötarkoitus ja tilatarpeet eroavat oleellisesti aikaisemmasta.

Kirkkokatu.jpg
Ammatillinen koulutus on ollut isojen muutosten keskiössä mm. rahoituksen ja lainsäädännön osalta. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita.
Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Nuoret ja aikuiset opiskelevat samaa tutkintoa samassa ympäristössä. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä.
Ammatillista koulutusta on ollut ja on edelleen välttämätöntä uudistaa, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Uudistumista edellyttää myös se, että koulutukseen on käytettävissä aiempaa vähemmän rahaa.

Mielipidekirjoituksessa kannettiin aivan aiheellisesti huolta siitä, josko purettavien rakennusten tilalle rakennetaan korkea rakennusmassa. Emme ole hakemassa kaavamuutosta, joten uudisrakennus tulee olemaan vain kaksikerroksinen ja se sijoittuu pääasiassa nykyisen Vapaudentien ja Kirkkokadun kulmauksessa olevan päärakennuksen kohdalle. Aalto-keskus on myös meillä vahvasti mielessä ja siksi jo suunnitteluvaiheessa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Seinäjoen kaupunkisuunnittelun ja kaavoitusjohdon kanssa. Tuleva uudisrakennus ei siis rajaa näkyvyyttä Aalto-keskuksen suuntaan vaan parantaa sitä. Tällä hetkellä osassa rakennusmassaa on kolme maanpäällistä kerrosta, joten uudisrakennus tulee olemaan matalampi ja sitä kautta näkyvyys Vapaudentien ja Kirkkokadun kulmauksesta kohti Aalto-keskusta paranee oleellisesti (havainnekuva Vapaudentien ja Kirkkokadun risteyksestä katsottuna). Nyt sisäpihalla olevan rakennuksen paikalle tulee paikoitusalueen lisäksi oleellisesti lisää viher- ja oleskelualueita. Paikoitusalueella on haluttu erottaa Aalto-keskus ja koulurakennus toisistaan. Turvallisuussyistä autoliikenne on erotettu jalankulkualueista. Sisäpiha on vain jalankululle ja tukee sitä kautta myös opiskelua.

Kirkkokadun kiinteistö on yksi osa Seinäjoen Sedun kolmen kampuksen rakennushanketta. Muut kampukset sijoittuvat Törnäväntielle ja Rastaantaipaleelle. Sekä edellisellä että nykyisellä valtuustokaudella on tarkkaan punnittu yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa eri vaihtoehtoja koulurakennusten sijoitteluun. Yhtymävaltuuston päätös tilojen vähentämistarpeesta vähintään 25% tulee toteutumaan koko maakunnassa tehtävien rakennushankkeiden myötä.  

Reija Lepola, kuntayhtymän johtaja, rehtori
Matti Yli-Lahti, tekninen johtaja