Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
29.4.2021

Monikulttuurinen Sedu kouluttaa osaavaa työvoimaa alueelle

Dosettiin_LirijetaZejnullahu_1693_440x480.jpg Lääkkeiden kanssa opitaan olemaan tarkkoja ja huolellisia - kuvassa Lirijeta Zejnullahu.

Sedun sosiaali- ja terveysalalla ja erityisesti opettaja Raili Keisala-Kurjella on aihetta iloon. 14 kosovolaista nuorta valmistuu lähihoitajaksi kesäkuussa. Ryhmä aloitti Sedussa Seinäjoella 13.1.2020 Raili Keisala-Kurjen ohjauksessa.

-    Lähes jokainen opiskelija on tehnyt lähihoitajan sijaisuuksia opiskelunsa aikana, ja heillä on myös töitä lähihoitajina. Yksi heistä on toiminut potilaskuljettajana Seinäjoen keskussairaalassa koko opiskeluajan. Kahdelle on tarjolla vakituinen työ Kauhajoella Korpisen kodilla, kaksi muuta nuorta aloittaa vakituisessa työsuhteessa ja kesätöitä on luvassa suurimmalle osalle, kertoo Raili Keisala-Kurki selätetyistä haasteista.

Kosovolaiset nuoret olivat suorittaneet kotimaassaan 3-vuotisen Social and health care assistant -tutkinnon, EQF-taso 4. Puolessatoista vuodessa he ovat päivittäneet tutkinnon suomalaiseksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoksi, osaamisalana sairaanhoito ja huolenpito. Ammatillisista opinnoista he ovat tehneet jokaisen ammattiosaamisen näytön.

Arjen haasteet

Suomi on opiskelijalle kallis maa asua ja elää; ulkomaalainen opiskelija ei saa mitään tukea, joten raha on ollut opiskelijoiden suurin huoli. Viisumin mukaan he saavat tehdä työtä opiskelun ohessa 25 t/vko ja loma-ajat kokonaan.

-    Opiskelijat ovat todella miellyttäviä ja mukavia. Kun he alkoivat saada töitä, opiskeluun lisättiin itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Sedu on tukenut opiskelijoiden mahdollisuutta elää täällä ja jatkaa opintoja. Vararehtori Hellevi Lassila, koulutuspäällikkö Kirsi Vuorenmaa ja koulutusvastaavat Liisa Yli-Kullas ja Suvi Soini ovat etsineet luovia ratkaisuja, kiittelee Keisala-Kurki.

Kosovolaiset opiskelivat suomen kieltä ennen Seinäjoelle tuloaan, ja he jatkoivat kieliopintoja OIVA-opintoina. Laboraatiot ja simulaatiot (ammatilliset käytännön harjoitukset) on pidetty pääosin suomeksi, teoriaopinnoissa suomea on käytetty englannin rinnalla ja työpaikoilla luonnollisesti suomi on pääkieli.
-    Suomen kieli on kehittynyt todella hyvin niillä opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tehdä lähihoitajan sijaisuuksia. He ovat oppineet työssä, ja erityiskiitos kuuluu heidän ohjaajille eri työpaikoissa. Mainitsen erityisesti Korpisen kodin Kauhajoella ja Onnelan Nurmossa. Siellä on tehty kiitettävää ohjaustyötä ja kannustettu oppimaan suomea, Raili Keisala-Kurki kertoo.

Hoitoala kärsii työvoimapulasta

-    Näen tämän erittäin tärkeänä väylänä saada motivoituneita ja hyviä työntekijöitä meidän kasvavaan työvoimapulaan. Koulutus on ehkä paras keino perehdyttää ulkomaalainen henkilö alan asioihin, kieleen, kulttuuriin ja työhön, kokenut sosiaali- ja terveysalan opettaja Raili Keisala-Kurki puntaroi.

Sedun yhteistyökoulu Kosovossa on Qendra e Kompetences Ferizajissa. Sedua pidetään luotettavana yhteistyökumppanina ja yhteistyötä halutaan jatkaa. Tuota luottamusta nimenomaan Raili Keisala-Kurki on rakentanut, sillä hän täydennyskoulutti sairaanhoitajia ja kätilöitä yli 3 vuoden ajan päivittämään tietojaan ja taitojaan paremmalle tasolle vuosina 2004 - 2007 Suomen Ulkoministeriön rahoittamassa projektissa.

-    Oppilaitoksen rehtori Bashkim Hysenin kanssa käydään neuvotteluja uuden ryhmän muodostamisesta siten, että se alkaisi tammikuussa 2022.