Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
11.10.2021

Monimuotokoulutuksella hoitoalalle Kristiinankaupungissa

Verenpainemittari opiskelijan kädessä. Lähihoitajakoulutus alkaa Kristiinankaupungissa - ensin hoiva-avustajaksi, sitten lähihoitajaksi.

Kristiinankaupungin alueen sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa on suuri työvoimapula. Akuutein tilanne on ikääntyneiden hoidossa ja vammaispalveluissa, kertoo työnantaja. Yrkesakademin i Österbotten (YA) ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu toteuttavat yhteistyössä koulutuksen Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon Kristiinankaupungissa.

Opiskelupaikat on juuri avattu hakuun, hakuaika päättyy 14.11. Soveltuvuuskokeet järjestetään 18.11.2021 Kristiinankaupungissa, ja koulutus alkaa 25.11.2021. Molemmat oppilaitokset käynnistävät oman opiskeluryhmän, mutta yhteistyötä tehdään mm. käytännön harjoittelussa ”matalalla kielikynnyksellä”.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina siten, että sen voi suorittaa oman työn ohessa. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua. Koulutus sisältää opetusta sekä suomen ja ruotsin kielellä, joten sen suorittanut saa hyvät valmiudet toimia kaksikielisissä ympäristöissä. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Ammatillinen koulutus pystyy joustamaan opiskelijan tarpeiden mukaan.

-    Teoriaopetus järjestetään kummallekin ryhmälle erikseen yhtenä iltana viikossa verkossa. Noin kerran kuukaudessa lauantaisin on käytännön opiskelupäivä Kristiinankaupungissa. Tällöin suomenkielinen ja ruotsinkielinen ryhmä työskentelevät osin samanaikaisesti hoitotyön luokassa ja opiskelijat saavat ”kielikylpyä”. Mukana tuolloin on sekä suomen- että ruotsinkielinen opettaja, kertovat opettajat Sinikka Juupaluoma ja Britt-Marie Lindqvist.

Aikaisemmat opinnot ja työkokemus otetaan huomioon

Opiskelut alkavat aikaisemman osaamisen ja työkokemusten kartoituksella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa suunnitellaan mm. koulutuksen sisältö ja arvioidaan koulutuksen kesto.

Ensin hoiva-avustajaksi

Kun opiskelija on suorittanut kaksi pakollista tutkinnon osaa, hän voi toimia hoiva-avustajan työtehtävissä. Hoiva-avustaja voi työskennellä avustavissa hoito- ja hoivatehtävissä palveluasumisen ja ikäihmisten hoidon yksiköissä. Hoiva-avustaja ohjaa ja tukee asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja edistää heidän terveyttään, hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan. Vuorovaikutus ja yhteistyö asiakkaan ja kollegojen kanssa on tärkeä osa työtä.  

Hoiva-avustajasta lähihoitajaksi oppisopimuksella tai monimuotokoulutuksena


Lähihoitajakoulutuksen osaamisala on ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, ja tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia lähihoitajan tehtävissä erilaisissa työympäristöissä, kuten kotihoidossa tai palvelukodissa. Hoiva-avustajan pätevyydellä on hyvä neuvotella oppisopimus alueen työnantajien kanssa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja toimii vastuullisesti ja itsenäisesti hoitotyön eri ympäristöissä ja voi esim. osallistua lääkehoitoon.

SORA-lainsäädäntöä sovelletaan sekä hoiva-avustajan koulutuksessa että lähihoitajan tutkinnossa.

Lisätietoja
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu,
lehtori Sinikka Juupaluoma, p. 040 680 7242, sinikka.juupaluoma(a)sedu.fi
https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Sosiaali--ja-terveysalan-perustutkinto-lahihoitaja-(Monimuoto)-Kristiinankaupunki/l/8417

Yrkesakademin i Österbotten
Britt-Marie Lindqvist, tfn 050-407 0057, britt-marie.lindqvist(a)yrkesakademin.fi
www.yrkesakademin.fi/omsorgsassistent