Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
4.2.2021

OIVA-opinnoilla yksilöllistä tukea opiskeluvalmiuksiin

OIVA_kadet_yhdessa_440x480.jpg

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot eli OIVA-opinnot on tarkoitettu kaikille ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka tarvitsevat tukea opiskeluvalmiuksiin selvitäkseen tutkinto-opinnoista. OIVA-opintojen ajankohta ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä vastuuohjaajan ja ohjaushenkilöstön kanssa.

Sedussa Rastaantaipaleella OIVA-opinnoissa opiskelee tällä hetkellä 22 opiskelijaa. – Opiskelijoita on tällä hetkellä Seinäjoella kahdeksasta eri tutkinnosta, lisäksi Lapualla on oma ryhmänsä ja muita ryhmiä käynnistetään tarpeen mukaan, opettaja Tiina Parantainen kertoo.

Opintojen kehittämiseksi on myös Oivallisesti opiskeluvalmiuksia -ESR-hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OIVA) toteutusmalli, joka mahdollistaa sen, että opiskelija saa alasta riippumatta juuri tarpeitansa vastaavaa opetusta ja ohjausta. Tavoitteena on opiskelijan valmiuksien kehittäminen sellaisiksi, että hän voi suorittaa tutkintonsa. Lisäksi pyritään kehittämään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden sujuvia siirtymiä nivelvaiheissa.

- Opinnoista ei kerry osaamispisteitä, vaan niissä hankitaan osaamista, jota tarvitaan tutkintokoulutukseen osallistumisessa. Opinnot voivat olla esimerkiksi suomen kielen, matemaattisten tai tietoteknisten taitojen vahvistamista, sanoo Parantainen. - Vauhdittamo-toiminnasta OIVA-opinnot eroavat siten, että OIVAssa pyritään nostamaan opiskeluvalmiuksien tasoa, kun taas Vauhdittamossa annetaan tukea yksittäiseen aineeseen liittyvään osaamiseen ja opintojen suorittamiseen.

Tavoite- ja tarvelähtöisesti

OIVA-opinnot on tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille, ja opinnot voi aloittaa joustavasti melkeinpä missä kohtaa opintoja tahansa. – Jotkut aloittavat Sedussa opiskelun OIVA-opinnoilla ja sitten on myös heitä, jotka ovat olleet meillä jo 2,5 vuotta opiskelijoina, ja tulevat siinä kohtaa OIVA-opintoihin, Parantainen toteaa. - Monesti opinnot menevät limittäin ammatillisten opintojen kanssa.

Opinnot suunnitellaan aidosti yksilöllisesti, opiskelijan tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. – Tavoitteena voi olla esimerkiksi ”rohkeus puhua suomen kieltä”. Tällaista opiskelijaa voimme rohkaista esimerkiksi tapahtumien ohjaustilanteissa toimimiseen tai puhumaan omista opiskelukokemuksistaan toisen oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa– pyrimme siihen, että kaikki tekevät sitä, mikä tukee omaa tavoitetta, Parantainen korostaa.

- Monella tärkeässä osassa ovat ammattisanaston oppiminen tai kirjoittamistaidot ja lukemisen ymmärtäminen – niiden taitojen harjaannuttaminen, joita tarvitaan YTO-opinnoista suoriutumiseen. Taitotasot vaihtelevat paljon, mutta OIVA-opintojen kautta pystymme auttamaan näitä opiskelijoita eteenpäin.

Itsearviointi on myös monesti harjoituksen kohteena. – Kulttuuriset erot ovat vahvasti läsnä, kun mukana on eri kulttuureista tulevia opiskelijoita. Vaatii opetusta ja ohjausta, että opiskelija rohkaistuu sanomaan omia mielipiteitä ja näkemyksiään ääneen.


Yhteistyöllä tuloksiin

Edellä mainittu huomioiden on selvää, että OIVA-opettajilla tulee olla runsaasti joustavuutta. – Tässä tarvitaan myös kohtaamisen taitoa ja ohjauksellisuutta, ei voi jäädä omaan opettajuuteensa kiinni, Parantainen valaisee. – Opintoja suunnitellaan yhteistyössä verkoston kanssa; tarvitaanko erityisen tuen suunnitelmaa, voiko opiskelija tehdä koko tutkinnon vai tulisiko jokin muu tavoite kyseeseen.

Parantainen painottaakin yhteistyön merkitystä: – Tarvitaan yhteistyötä ammatillisten opettajien ja vastuuohjaajan kanssa mm. opiskeltavien materiaalien suunnittelussa. OIVA-opettajat ei voi toimia yksin, yhteistyö on olennaista ja todella tärkeää. Yhdessä arvioidaan myös opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja oikea-aikaista OIVA-opintojen päättämistä.

OIVA-opettajien työ on myös hyvin paljon innostamista, toivon antamista, rohkaisua omiin mahdollisuuksiin uskomiseen. – Kuulluksi ja nähdyksi tulemisen merkitys on suuri. Pääosin maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat tosi hyvin motivoitunutta porukkaa, ja heidän kanssaan on hieno toimia. Huippuhetkiä ovat ne, kun hyvin erilaisista taustoista tulevat opiskelijat saavat pärjäämisen tunteen, Parantainen hehkuttaa.

Haluatko tietää lisää OIVA-opinnoista?

Ota yhteyttä: Tiina Parantainen p. 040 680 7212, tiina.parantainen(at)sedu.fi