Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
25.4.2022

Opetusalan turvallisuuspalkinto 2022 on myönnetty Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle

Palopäällystöliitto valitsi Sedun turvallisuuspalkinnoon saajaksi. Hallintojohtaja Keijo Tauriainen pitää kunniakirjaa käsissään. Hallintojohtaja Keijo Tauriainen ja turvallisuuskoordinaattori Martti Mäki-Jouppila Sedusta vastaanottivat opetusalan turvallisuuspalkinnon.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu palkittiin järjestelmällisestä turvallisuustyöstä, joka korostaa jokaisen omaa vastuuta työskentely- ja oppimisympäristön turvallisuuden edistämisessä. Turvallisuuspalkinto luovutettiin hallintojohtaja Keijo Tauriaiselle ja turvallisuuskoordinaattori Martti Mäki-Jouppilalle maanantaina 25.4.2022 Opetusalan turvallisuusfoorumissa.

Samassa yhteydessä palkittiin Järvenpään opetusjohtaja Arja Korhonen Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnolla.

 

Turvallisuus ennen kaikkea

Sedussa turvallisuusasioista pyritään ajattelemaan laaja-alaisesti. Tavoitteena on varmistaa, että jokaisella sedulaisella on turvallinen ja terveellinen työ- ja opiskeluympäristö. Turvallisuustoiminta perustuu avoimuuteen, yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Turvallisuus on yhteinen asia; jokainen sedulainen, niin henkilökuntaan kuuluva kuin opiskelija havainnoi ympäristöä ja osaa tarvittaessa tehdä esim. Granite-vaaratilanneilmoituksen.

Sedu on resursoinut turvallisuusasioihin: turvallisuuskoordinaattori on päätoiminen turvallisuusasioiden asiantuntija ja yksiköiden tuki.

Sedussa järjestää turvallisuusalan koulutusta, Sedu toimii hyvässä yhteistyössä pelastuslaitoksen, poliisin ja eri terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
-    Sedun vahvuutena on kokoontua nopealla aikataululla ja pysähtyä viikoittain turvallisuusasioiden äärelle pienellä tiimillä sekä eri tilanteissa suorat yhteydenotot julkisiin toimijoihin, painottaa hallintojohtaja, työsuojelupäällikkö (ovo) Keijo Tauriainen.

 

Jatkuvaa oppimista

Vaaratilanne- ja läheltä piti-ilmoitukset käsitellään myös turvallisuus- ja työsuojelutoimikunnassa järjestelmällisesti. Turvallisuushenkilöstö käsittelee ja ”operoi” ilmoitukset esimiehille ja muille vastuuhenkilöille. Jokaisesta vaaratilanteesta pitää oppia yhdessä.
Poikkeustilanteita varten Sedun kaikissa yksiköissä otetaan kesään 2022 mennessä käyttöön Secapp-mobiilipohjainen viestintä- ja hälytysjärjestelmä.

 

Vastuuhenkilö löytyy läheltä

Jokaisessa toimipisteessä on turvallisuusryhmä ja turvallisuuspäällikkö (=koulutuspäällikkö), joka vastaa turvallisuusasioista, lisäksi hänellä on tukena alakohtaisia turvallisuusvastaavia. Turvallisuusryhmä järjestää mm. turvallisuuskävelyt ja pelastusharjoitukset toimipisteissä vähintään kaksi kertaa vuodessa (ulos poistuminen tai sisälle suojautuminen). Turvallisuusryhmä toimii myös sisäilmaryhmänä.

Opiskelijoiden turvallisuus alkaa järjestyssäännöistä. Turvallisuuskävely ja pelastussuunnitelma tulevat tutuiksi. Alakohtaiseen työturvallisuuteen kuuluvat mm. tulityökorttikoulutus, ensiapukoulutus, käyttöluvat (ajoneuvoihin, koneisiin). Opiskelijahuolto on koordinoitua.
Sedu on valtakunnallisten verkostojen lisäksi mukana aktiivisesti Pohjanmaan Kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostossa, jossa se on esitellyt käytäntöjään. Turvallisuusverkoston alla on myös ammatillisten oppilaitosten turvallisuusverkosto, jossa Sedu toimii koollekutsujana ja puheenjohtajana.
-    Asenne turvallisuus- ja työsuojelutyötä kohtaan parantunut. Korona nosti turvallisuusasiat ”ykkösagendalle”, ja onhan Sedussa tehty määrätietoisesti valistustyötä, kuvailee Tauriainen.

Opetusalan turvallisuuspalkinnon myöntää Suomen Palopäällystöliitto. Lue tiedote tästä.

"Palkinnot luovutettiin 18. valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa, johon kokoontui lähes sadan osallistujan monipuolinen joukko opetusalan turvallisuudesta kiinnostuneita. Vuodesta 2005 jaetun, opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä."