Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
5.10.2020

Oppisopimus on tärkeä rekrytointikanava - nyt vietetään oppisopimusviikkoa

Oppisopimus Kuusiolinnassa.jpg Elina Uusimäki, Marika Nevanpää ja Anu Paalanen Kuusiolinnasta näkevät valttina sen, että henkilökunta on hyvin koulutettua

-Kuusiolinna Terveys Oy on ehdolla valtakunnalliseksi vuoden oppisopimustyönantajaksi

-Oppisopimuskoulutus on meidän kulmakivemme saada osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Se on yksi tärkeä rekrytointikanava, kertoo HR-asiantuntija Elina Uusimäki Kuusiolinna Terveys Oy:stä. Olemme koulutusmyönteinen organisaatio ja näemme valttina, että henkilökunta on hyvin koulutettua.

-Lisäksi oppisopimus on loistava väline olemassa olevan henkilökunnan täydennyskoulutukseen, jatkaa palvelujohtaja Marika Nevanpää. Esimerkiksi meidän laitoshuoltajat ovat suorittaneet täydennyskoulutuksena hoiva-avustajakoulutuksen. Myös lait ja asetukset muuttuvat koko ajan ja tietoja pitää päivittää. Eläköityminen on myös iso asia, johon oppisopimus vastaa.

-Viimeisen vuoden aikana meillä on työskennellyt lähes 100 oppisopimusopiskelijaa, kertoo Uusimäki. Tässä kuussa alkaa jo toinen perättäinen 13 henkilön ryhmä, joka suorittaa esimiehille suunnattua johtamisen tutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Kaiken kaikkiaan tällä hetkellä on voimassa 53 oppisopimusta.

Kesäoppisopimuksia ja vastaavia työelämässä oppimisen jaksoille tehtyjä oppisopimuksia Kuusiolinnassa on ollut jo ennätykselliset 78 kappaletta.

Ehdokkaana oppisopimustyönantajaksi

Kuusiolinna Terveys Oy on ehdokkaana vuoden 2020 oppisopimustyönantajaksi, jonka palkitsee Suomen oppisopimusosaajat ry valtakunnallisella oppisopimusviikolla 5.-11.10.

-Oppisopimusopiskelijoiden määrä on lisääntynyt selkeästi koko ajan, sanoo Nevanpää. Osaava henkilöstö on asiakas- ja potilasturvallisuuden tärkeä elementti sekä laadukkaan palvelun.

-Opiskelija voi aloittaa opintonsa päiväopiskelijana oppilaitoksessa ja kun koulutus etenee, hän voi siirtyä meille tekemään tutkinnon loppuun oppisopimuksella, kertoo palveluvastaava Anu Paalanen. Olemme valmiita rekrytoimaan opiskelijan vakituisesti, kun hän valmistuu. Viime kuussa valmistunut hoiva-avustajaryhmä työllistyi meille kokonaan, jatkaa Nevanpää. Nyt on alkamassa jo uusi ryhmä.

Yhteinen tavoite

-Sedu on luotettava kumppani ja sovitut asiat pitävät. Palavereissa tuomme esille kysymyksiä, jotka vievät oppisopimusta eteenpäin. Kun löytyy kehittämiskohteita, Sedu on tarttunut niihin ripeästi. Yhteinen tavoite on, että oppilas valmistuu tutkintoon ja työelämässä oppiminen tapahtuu meillä, sanoo Nevanpää. Sedussa on myös mielettömän hyvät ja ammattitaitoiset opettajat, toteavat naiset yhdestä suusta.

-On elinkeinopoliittisesti merkityksellistä, että TE-palvelut yhdessä Sedun ja meidän kanssa räätälöivät koulutuksia, jotka vastaavat alueemme tarpeita. Koulutusyhteistyö Sedun kanssa pohjautuu tehtyyn kumppanuussopimukseen, jota päivitetään vuosittain.

-Suurin osa opiskelijoista on perheellisiä aikuisia, kertoo Paalanen. Perhe-elämän ja opiskelun yhteensovittaminen pitää olla joustavaa. Silloin voidaan miettiä esim. osa-aikatyötä. Näin voidaan varmistua, että koulutus etenee suunnitellusti ja on tasapainossa muun elämän kanssa.

-Vuonna 2019 aloitti ensimmäinen lähihoitajaryhmä, joka suoritti kokonaisuudessaan opintonsa oppisopimuksella, muistelee Nevanpää. He olivat alan vaihtajia ja henkilöitä, joilla ei ollut aikaisempaa ammattia. Sen jälkeen meillä on tehty oppisopimuksella mm. erikoisammattitutkintoja johtamisesta, tuotekehitystyöstä ja mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä ammattitutkintoja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalta. Lisäksi meillä on ollut palvelumuotoilukoulutusta.

Katso kilpailuvideo tästä: https://youtu.be/LGyJEgBaSiY

Lue oppisopimuksesta lisää