Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
19.1.2021

Oppivelvollisuus laajentui - ensimmäisenä muuttui hakeutumisvelvollisuus

walk-2635038_440x480.jpg

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on taata jokaiselle NUORELLE TOISEN ASTEEN TUTKINTO. Hakeutumisvelvollisuus astui voimaan 1.1.2021.

Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen (ks Sedu yhteishaku), nivelvaiheen koulutukseen (Sedu VALMA) tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Uudistus koskee henkilöitä, joiden perusopetuksen suorittaminen päättyy 31.12.2020 jälkeen.  

Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan. Pääsääntöisesti opintoihin hakeudutaan perusopetuksen päättämisvuoden keväällä eli 9. luokan keväällä yhteishaussa.  
Oppivelvollinen voi hakeutua myös yhteishaun ulkopuolella oleviin oppivelvollisuuskoulutuksiin, kuten oppisopimuskoulutukseen, vieraskieliseen koulutukseen tai kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuihin koulutuksiin. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa perusopetuksen päättymisen jälkeen yhteishaussa, hänen tulee hakeutua koulutukseen jatkuvassa haussa. (Sedu Avoin hakemus)

Perusopetuksessa

Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että oppilas täyttää hakeutumisvelvollisuutensa ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä tai kun peruskoulu on suoritettu. Yhteishaun tulosten julkaiseminen jälkeen perusopetuksen järjestäjän tulee tarkistaa, että oppivelvollinen on saanut opiskelupaikan. Jos oppivelvollinen on saanut opiskelupaikan, koulutuksen järjestäjän tulee tarkistaa, onko opiskelija aloittanut koulutuksessa.

Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjän tulee ottaa yhteyttä oppivelvolliseen ja tarjota ohjausta, jotta oppivelvollinen voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa.  

Perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy koulutuksen järjestäjän (im. ammatillinen oppilaitos tai lukio ) valvontavastuun alkaessa.  Jos oppivelvollinen ei aloita koulutuksessa, koulutuksen järjestäjän velvollisuus on ilmoittaa henkilön tiedot tämän asuinkunnalle ja huoltajalle. Tällä varmistetaan se, että oppivelvollinen nuori ei missään vaiheessa putoa tukiverkon ulkopuolelle. Mikäli kunnalle tehdään ilmoitus oppivelvollisesta, asuinkunnan tulee ohjata henkilö soveltuvaan koulutukseen.


1.8.2021 astuu voimaan laki oppivelvollisuudesta


Jokainen perusopetuksen päättävä nuori voi suorittaa toisen asteen tutkinnon täysin maksuttomasti.

Maksuton 2.asteen koulutus koskee ensimmäisen kerran nuoria jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 (vuonna 2005 syntyneet) ja tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Maksuttomuus kestää sen  kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei opiskelija ennen tätä suorita tutkintoa.

  • Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset
  • Oppivelvollisuus alkaa kun lapsi täyttää 7 vuotta
  • Oppivelvollisuus päättyy kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon
  • Oppivelvollisella on velvollisuus hakea perusopetuksen päättymisen jälkeen toisen asteen koulutukseen. > Hakeutumisvelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot
  • Perusopetuksen oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa
Lataa tiedote tästä