Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
23.12.2019

Perustason ensihoitajien koulutus hyvässä iskussa

Valmistuvat_9136_440x480.jpg Anniina Korkiatupa (vas.) ja Jemina Hölli, tuoreet perustason ensihoitajat

Seinäjokelaiset Jemina Hölli ja Anniina Korkiatupa valmistuivat juuri joulun alla perustason ensihoitajiksi. He ovat Sedussa viimeiset, jotka suorittivat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ensihoidon osaamisalan kokeilun aikana. Uudet sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteet tulivat voimaan jo kokeilun aikana (elokuussa 2018), ja perustason ensihoidon osaamisala on vakiintunut Sedun koulutustarjontaan yhteishakukohteena.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan kokeilu toteutettiin vuosina 2014 – 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvalla. Kokeiluun osallistuivat Sedun lisäksi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK (koordinoija), Savon koulutuskuntayhtymä, Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä Jämsän ammattiopisto.

-    Yhteistyö kokeiluun osallistuneiden koulutuksen järjestäjien kanssa oli tiivistä. Kokemuksia on oikeasti vaihdettu, kiittelee projektityöntekijänä kokeilussa työskennellyt lehtori Pasi Jaskari.  
-    Meillä Sedussa on ollut hyvä tiimi tätä toteuttamassa, ja olemme uskaltaneet kokeilla. Nyt olemme vahvalla pohjalla, kun tiedämme, mikä toimii, vakuuttaa vastuuohjaaja Susanna Haapasalmi.

"Oppimisympäristöjen, pedagogisten ratkaisujen ja opetusmenetelmien kehittämisessä korostetiin yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, joista hyvänä esimerkkinä on työelämän kanssa yhteistyössä toteutetut suuronnettomuusharjoitukset. Opetuksen tueksi kokeilujen aikana on mm. hankittu koulutusambulansseja, potilassimulaattoreita, kamerajärjestelmiä, seurantamonitoreja, defibrilaattoreita, ensihoitajien vaatteita ja oppikirjoja", todetaan loppuraportissa https://sotekk.osekk.fi/


Mitä alalla odotetaan?


Työelämän edustajat haluavat painottaa opiskelijaksi ottamisessa henkilökohtaista motiivia ja aikaisempaa työelämäkokemusta. Hakijalla on silloin käsitys työstä, hän sitoutuu työelämän pelisääntöihin ja noudattaa työaikoja. Hakijan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky osoitettiin kokeilussa oleelliseksi. Opiskelijalla tulisi olla myös hyvä stressinsietokyky, hänen tulisi ymmärtää ammatilliset rajansa ja hänellä tulisi olla hyvät vuorovaikutustaidot.


Mihin perustason ensihoitaja työllistyy?


Tutkinnosta valmistuneet rekisteröidään Valviraan lähihoitaja-nimikkeellä mutta tutkintonimike on perustason ensihoitaja.

Anniina Korkiatupa aloittaa heti työt vanhainkodissa tehostetun palveluasumisen puolella ja suunnittelee jatkavansa opintoja sairaanhoitajaksi.
-    Päivystys oli parasta, kuvaa Jemina Hölli opiskeluaikaansa ja kertoo saaneena työtarjouksia vanhainkodeista.

Molemmat vakuuttavat, että kolmivuorotyöhön tottuu.

-    Sijaisuuksia ja keikkatyötä on tarjolla, tietävät Jaskari ja Haapasalmi.

Opettajien näkemyksen mukaan perustason ensihoitajat oppivat laaja-alaisesti ensihoidon osaamista erityisesti akuuttihoitotyössä. Akuuttihoitotyössä toimimisen tutkinnon osa tuottaa työelämään sellaista osaamista, jota tarvitaan erikoissairaanhoidossa, mm. päivystyspoliklinikoilla, leikkaussaleissa ja teho-osastoilla.

-    Ikäihmisiä hoidetaan kotona mahdollisimman pitkään, ja se edellyttää jatkuvaa kunnon arviointia. Perustason ensihoitaja osaa arvioida asiakkaan tilaa ja tunnistaa oireet aikaisessa vaiheessa, painottavat Pasi Jaskari ja Susanna Haapasalmi.

Sedussa opiskelleet perustason ensihoitajat ovat tottuneet käyttämään teknologiaa ja hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia mm. simulaatioharjoituksissa.

PasiJaskari_SusannaHaapasalmi_valmistuvat_9140_700x590.jpg

Pasi Jaskari ja Susanna Haapasalmi vastavalmistuneiden osaajien kanssa Seinäjoen Kirkkokadulla.

Lisää mahdollisuuksia

Pasi Jaskari lähtee luomaan pohjaa entistä monimuotoisemmalle perustason ensihoidon osaamisalan koulutukselle.

- Seuraavaksi haluamme muokata osaamisalan koulutusta ammatillisen tutkinnon jo suorittaneille ja tavoitteellisille urheilijoille, jotka harjoittelevat Kuortaneella. Tarvitaan siis lisää verkko-opintoja ja materiaalia itsenäiseen opiskeluun, Pasi Jaskari kertoo.


Kiinnostuitko?

Yhteishaku 18.2. - 10.3.2020 - tsekkaa Perustason ensihoitajan koulutus

Yhdistä urheilu ja opiskelu - katso video