Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
7.5.2020

Roolimallit ja yrittäjyysopinnot vaikuttavat merkittävästi opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin

Kansainvälisyys_hankekokous_9081_440x480.jpg Kansainvälisiä tuloksia saadaan hyvällä suunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä.

Yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä opetetaan kahtena erillisenä asiana tai kestävästä kehityksestä saatetaan puhua lähinnä sivulauseessa yrittäjyyttä opetettaessa. Sedun koordinoimassa kansainvälisessä Sustainability-driven Entrepreneurship -hankkeessa pyritään vastaamaan tähän haasteeseen hankkeen aikana luotavan tutkinnon osan ja siihen liittyvän oppimateriaalin avulla.

Kestävä kehitys luo kilpailuetua ja sen huomioonottaminen voi olla lähes elinehto yrittäjälle. Asiakkaat arvostavat entistä enemmän kestäviä tuotteita ja ovat valmiita maksamaan tuotteista ja palveluista enemmän.

Vuoden 2020 alussa hankkeeseen osallistuville partnereille teetetyssä kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden ja opettajien osaamisen tasoa yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen liittyen sekä heidän yrittäjyysaikomuksiaan. Laajoihin kyselyihin vastasi yhteensä 1128 opiskelijaa ja 125 opettajaa seitsemästä eri maasta. Suomessa kyselyyn vastasi hankkeessa mukana olevien Sedun, SeAMKin ja Kurikan lukion opiskelijoita ja opettajia.  Kansainväliset näkemykset tulevat hankekumppaneilta: ammatilliset oppilaitokset BBS Nienburg Saksasta, Roc Friese Poort Hollannista ja Apro Formazione Scarl Italiasta, korkeakoulu HOGENT Belgiasta, yritys WSX Enterprise Englannista sekä Katalonian alueen opetushallitus Department D’Ensenyament Generalitat de Catalunya Espanjasta.

SeAMKin toteuttamista kyselyiden tuloksista selvisi, ettei opiskelijoiden eikä opettajien liiketoimintaan, yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen ole riittävän korkealla tasolla. Kyselyiden tulokset osoittavat, että sekä opiskelijat että opettajat tarvitsevat koulutusta osaamisen kasvattamiseksi.

Läheisten ihmisten roolimalleilla, aikaisemmilla yrittäjyysopinnoilla ja yrittäjäkokemuksella on suuri vaikutus liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyysaikomuksiin. Myös liiketalouteen ja rahoitukseen liittyvien perusasioiden ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Opiskelijoilla, jotka ymmärsivät nämä perusasiat, oli korkeampi liiketoimintaosaamisen taso, asenne yrittäjyyttä kohtaan, luottamus omiin kykyihin sekä osaaminen yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.  

SeAMKin liiketalouden yliopettaja Sanna Joensuu-Salo, joka johti kyselyiden tekemistä ja niiden analysointityötä, nosti johtopäätöksissä kyselyn tuloksista esiinnousseen asian: opettajien omilla verkostoilla ja kokemuksella yritysmaailmasta on huomattava merkitys opettajien kykyyn opettaa liiketoimintaosaamiseen ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Opettajien verkostoitumista ja työelämäosaamista tulisi tukea mahdollistamalla vertaistuen antaminen, lisäkouluttautuminen sekä työelämäjaksot yritysmaailmassa.

Lisätietoa kyselyn tuloksista:
yliopettaja Sanna Joensuu-Salo, SeAMK liiketalous

Lisätietoa hankkeesta:
SdE- hankkeen koordinaattori, kansainvälisten asioiden suunnittelija Timo Paakkanen, Sedu

Kansainvälisyys_hankekokous_9081_800x450.jpg

Hankekumppanit aloittivat yhteistyönsä Seinäjoella.

Sustainability-driven Entrepreneurship -hanke


Sedun koordinoiman kolmevuotisen Sustainability-driven Entrepreneurship -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja opettajien osaamista kestävän kehityksen mukaisesta yrittäjyydestä sekä kehittää ammatillisen koulutuksen laatua ja houkuttelevuutta. Kestävään kehitykseen ja yrittäjyyteen liittyvä osaaminen on yksi työelämän avaintaidoista nyt ja tulevaisuudessa.

Hankkeen aikana luodaan digitaalisesti hyödynnettävissä oleva oppimateriaali ja opetussuunnitelma 15 osaamispisteen laajuiselle tutkinnon osalle sekä kouluttajien käsikirja opetuksen tueksi. Oppimateriaalin avulla opiskelijat oppivat kestävän kehityksen periaatteet ja sen hyödynnettävyyden yritystoiminnassa.

Hankkeen aikana opettajille pidetään kouluttajienkoulutus ja opiskelijoille paikallinen pilottikoulutus. Tämän pilotin yhteydessä järjestetään kestävän kehityksen mukaiseen yrittäjyyteen liittyvä kilpailu, jonka voittajatiimi pääsee hankkeen aikana järjestettävään loppukilpailuun. Kilpailut järjestetään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Sedun lisäksi hankkeessa toimivat partnereina Kurikan lukio, korkeakoulut SeAMK ja HOGENT Belgiasta, ammatilliset oppilaitokset BBS Nienburg Saksasta, Roc Friese Poort Hollannista ja Apro Formazione Scarl Italisasta, Yritys WSX Enterprise Englannista sekä Katalonian alueen opetushallitus Department D’Ensenyament Generalitat de Catalunya Espanjasta.

Toteutusaika: 1.9.2019 -31.8.2022
Rahoittaja: Erasmus +