Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
17.8.2018

SILTA Sedusta korkeakouluun

Silta_20180816_440x480.jpg Auditoriosta aloitetaan - Tiina Nieminen johdattelee.

Sedun tekniikan ja liiketoiminnan opiskelijat aloittelivat SeAMKin Framin kampuksella korkeakouluopintoja – tarjolla oli tiivis orientaatiopaketti tutkinto-opiskelijoiden tapaan. Nyt Sedun perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä SeAMKin opintoja (SILTA-opinnot) jo toisen asteen opintojensa aikana. Korkeakouluopinnot kiinnostavat mm. Seinäjoella ja Lapualla opiskelevia merkonomeja, niin nuoria kuin aikuisia.

SILTA-opintoja pilotoitiin ensimmäistä kertaa viime keväänä. Silloin 16 Sedun lähihoitajaopiskelijaa suoritti 15 opintopisteen opintokokonaisuuden SeAMKin sairaanhoitajatutkinnosta.

-    Seamk tarjoaa tässä toiselle asteelle suunnatussa pilotissa muihin korkeakouluihin nähden paljon opintojaksoja, ja monet Sedun opiskelijat suunnittelevat jatkavansa opintojaan korkeakoulussa. Yhteistyömme on lähtenyt lennokkaasti liikkeelle, kertoo projektipäällikkö Tiina Nieminen tyytyväisenä.

Jos opiskelija siirtyy ammatillisen perustutkinnon suoritettuaan SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi, hänen suorittamansa korkeakouluopinnot voidaan hyväksilukea osaksi saman alan tutkintoa. Osa opinnoista voidaan myös sisällyttää Sedun perustutkintoon, jolloin vähennetään päällekkäisten opintojen suorituksia.

SeAMK tarjoaa pääosin tutkinto-ohjelmien perusopintoja, ja tarjonnan laajuus on 15-60 opintopistettä (op) alasta riippuen. SILTA-opinnot ovat Sedun opiskelijoille ilmaisia.

Merkonomin SILTA tradenomiksi

- Merkonomiksi opiskeleville on tarjolla laaja 60 opintopisteen kokonaisuus tradenomi-tutkinnosta. Sen suoritettuaan opiskelija voi hakea SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, ilman pääsykoetta, ja siirtyä suoraan toisen vuosikurssin tradenomiopiskelijaksi SeAMKissa, projektivastaava Asko Ojanperä Sedusta kertoo.

Tekniikkaa, maataloutta

Tekniikan alan opiskelijoille on perusopintojen lisäksi tarjolla matemaattisiin aineisiin valmentavia opintojaksoja. Syksyllä rakennetaan tarjontaan opintokokonaisuuksia ainakin agrologitutkinnosta.  

SILTA-opintotarjontaa on suunniteltu osana ESR-rahoitteista Tie-tulevaisuuteen -hanketta. Projektipäällikkönä toimii Tiina Nieminen SeAMKista, projektivastaavana Asko Ojanperä Sedusta.

www.sedu.fi/silta
www.seamk.fi/siltaopinnot