Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Sedu ja Seamk rakentavat SILTA-opinnoilla sujuvaa siirtymää korkeakouluun 28.2.2019


Merkonomikoulutuksessa uudet tutkinnon perusteet aukaisivat koko liiketoiminnan kirjon opiskelijan valittavaksi. Sen sijaan, että opiskelija valitsisi sieltä täältä kiinnostavia paloja, Sedussa tarjotaan myös kokonaisia polkuja. Yksi urapolku jatkuu perustutkinnosta ammattikorkeakouluun – ensimmäiset Sedun merkonomiopiskelijat aloittivat Seamkin tarjoamat SILTA-opinnot.

Jokaisen Sedu-opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja jatko-opintosuunnitelmat tiedostetaan jo heti opintojen alkuvaiheessa.

Tie tulevaisuuteen -hankkeessa suunnitellaan opintopaketti, jossa tarjotaan korkeakouluopintoja toisen asteen merkonomiopiskelijoille; Koulutus alkaa orientaatiopäivällä, jota seuraa opintojakso Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 opintopistettä).

-    Tietoa jaetaan vilkkaasti organisaatioiden välillä, ja rakennetaan tehokasta SILTA-opiskelijan ohjausta tulevaisuudessa, kiteyttää Tiina Nieminen, Tie tulevaisuuteen -hankkeen projektipäällikkö.

Sedun polkumalli merkonomista tradenomiksi (15 + 15 osaamispistettä) on viritetty opiskelijaystävälliseksi ja selkeäksi. Vaikka Seamkin tarjoamat SILTA-opinnot ovat laajalti verkko-opintoja, on SILTA-opiskelijalle varattu työjärjestykseen aika, paikka ja tila amk-opintojen suorittamiseen.

-    Kun puitteet ovat kunnossa, toivotaan SILTA-opintojen etenevän hyvin ja samassa tilassa opiskellen Sedun opiskelijat saavat vertaistukea myös toisiltaan, hankkeen Sedu-vastuuhenkilö Asko Ojanperä kiteyttää

Laajuudeltaan tarjotut opinnot ovat Suomen huippua. Opiskelija voi suorittaa opintoja päivisin, iltaisin ja verkossa milloin vain.

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat aloittaneet yhteistyön paikallisen toisen asteen koulutuksenjärjestäjän kanssa aiemmin omalla alueellaan ja vinkkejä opintopolkujen järjestämiseen on pystytty nyt vaihtamaan Tie Tulevaisuuteen hankkeen kanssa puolin ja toisin.

Mitä hyvää?


-    SILTA-opinnoilla lyhennetään opiskeluaikaa, annetaan suuntaa jatko-opintoihin. Tämä on vaihtoehto toisen asteen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon yhdistelmälle, Ojanperä toteaa.

-    Suorittamalla 60 op tradenomiopintoja Sedun opiskelija voi hakea normaalin yhteishaun sijaan Seamkin erillishaussa ja päästä käytännössä jatkamaan korkeakouluopintojaan jopa suoraan 2. lukuvuodelta. Sedun SILTA-opinnot suorittanut halutessaan vielä opiskella Seamkin avoimessa amk:ssa ilmaiseksi puolen vuoden ajan ja tavoitella entistä laajempia ammattikorkeakoulun opintosuorituksia, opettaja Mari Saranpää kertoo.

Merkonomiksi ja tradenomiksi


Eija Ala-Pantti
on kauhajokelainen entinen maatalousyrittäjä, joka kouluttautuu uuteen ammattiin. Tammikuussa 2018 hän aloitti Liiketoiminnan perustutkinnon opinnot. Keväällä esiteltiin Silta-opintojen mahdollisuus, jotka rakentavat polun tradenomin tutkintoon. Määrätietoinen opiskelija haki Silta-opintoihin ja aloitti opiskelut SeAmkissa syksyllä 2018 monimuoto-opiskeluna. Opiskelu toteutuu keskimäärin 1-3 iltana joka toinen viikko.

-          Pitkän työuran jälkeen mahdollisuus opiskella on muuttanut elämäni totaalisesti, hän sanoo.

-          Opiskelu on ihan jännää ja koukuttavaa. Olen pärjännyt tähän saakka ihan hyvin, vaikka paljon on pitänyt opetella mm. tietotekniikan käyttöä ja erityisesti kieliin käyttää aikaa, Eija Ala-Pantti kertoo.

Eija Ala-Pantti kiittelee opiskelijaryhmää, jonka myötä mieliala on innostunut. Uusia asioita, uusia ihmisiä, eri-ikäisiä opiskelijakavereita riittää, ja toisia autetaan.


-    Työn ohessa opiskelu ja pitkät matkat kodin ja Seinäjoen välillä tuntuvat paikoin raskaalta samoin kuin viikonloppuihin kasaantuvat etätehtävät, mutta näin aikuisena motivaatio on tosi vahva ja antaa voimia yrittää selvitä eteenpäin, Ala-Pantti kertoo.

Uudet asiat siirtyvät osaamiseksi Suupohjan Seutupalvelukeskuksessa, jossa Eija Ala-Pantti oppii työpaikalla.

-    On tärkeää, että puoliso kannustaa ja auttaa. Minä olen auttanut lapsiani esseiden teossa, nyt yliopistossa opiskeleva tyttäreni auttaa minua. Yläasteikäinen poikani on hyvä apu tietotekniikan käytössä. Tätä on perheen yhteistyö, Ala-Pantti iloitsee.

Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi


Sosiaali- ja terveysala on kokeilemassa jo kolmatta pilottia lähihoitajaopiskelijoille. Tällää kertaa SILTA-opintoihin pääsi aineistokokeen ja haastattelun kautta neljä lähihoitajaopiskelijaa. He opiskelevat osin yhdessä Seamkin sairaanhoitajaopiskelijoiden monimuotoryhmän kanssa. Pysyvässä toimintamallissa lähihoitajille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa 60 op sairaanhoitajaopintoja ja tällöin opiskelija voi hakeutua erillisvalinnan kautta ammattikorkeakouluun.

Uutta SILTAa rakennetaan


Keväällä 2019 pilotoidaan SILTA-paketit restonomi- sekä agrologiopintoihin. Kummassakin paketissa on tarjolla 12op ja opiskelijavalinnat ovat käynnissä. Lisäksi Kurikan uudella kampuksella on suunniteltu tarjottavaksi sekä lukion että Sedun opiskelijoille 10 osaamispisteen kokonaisuutta tapahtumatuottamisesta ja AV-kerronnasta syksyllä 2019. Tekniikan alan jo aloitetut laajat 60 op SILTA-opinnot jatkuvat ja jalostuvat eteenpäin.


Tie tulevaisuuteen -hanke


Tie tulevaisuuteen -hankkeessa Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Sedu rakentavat SILTA-opinnot, jotta opiskelijat siirtyisivät nykyistä nopeammin toiselta asteelta jatko-opintoihin korkeakouluun. Liiketoiminnan lisäksi tekniikan alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla on hyviä toimintamalleja, ja uusia kehitetään keväällä 2019 restonomiksi ja agrologiksi tähtääville.

Sedun jokaisessa toimipisteessä on SILTA-opettajat, jotka pystyvät ohjaamaan opiskelijoita. Eri alojen uudet pilotit ovat jo ylittäneet hankesuunnitelman tavoitteet, mikä kertoo Sedun valmiuksista tukea opiskelijoita jatko-opintoihin. Pysyvää toimintaa varten opiskelijoilta on kerätty palautetta mm. ohjauksesta eri vaiheissa. Hanke päättyy 30.9.2019.

Sedussa opiskelijoiden ohjaamiseen jatko-opintoihin satsataan. Yhteisten tutkinnon osien kehittämiseen tähtäävän YTO Areena -hankkeen kanssa on mietitty, miten jatko-opintoihin tähtäävien taitoja voitaisiin petrata jo ennen korkeakouluun siirtymistä. Sedun ja Seamkin opettajat halutaan saada vaihtamaan ajatuksia esim. matematiikan, äidinkielen/viestinnän ja kieltenopiskelun haasteista. Opiskelijoille haluttaisiin tarjota ns. jatko-opintoihin valmentavia opintojaksoja.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tiina Nieminen Seamkissa, p. 040 830 4983
projektikoordinaattori Asko Ojanperä Sedussa, p. 040 830 4278
https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/siltaopinnot/