Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
26.3.2021

Sedu satsaa opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen

Vauhdittamo on opiskelijoita varten. Kun lisäapu ja -ohjaus on tarpeen, Vahdittamosta sitä saa, niin ammattialan opintoihin kuin yhtesiin tutkinnon osiin. Sedussa opiskelija saa tukea ja ohjausta. Ensimmäinen kontakti opoon tai vastuuohjaajaan auttaa eteenpäin.

Sedu on korona-aikana vahvistanut opetus- ja ohjausresursseja ja palkannut lisää mm. erityisopettajia, opettajia ja ammattiohjaajia. Lisäksi Sedu on palkannut esim. amiskoutsin vahvistamaan opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Negatiivisesti keskeyttäneiden määrä Sedussa on vuosittain ollut pieni: keskimäärin alle 6 % yhteishaussa hakeneista opiskelijoista keskeyttää opintonsa kokonaan. Vuositasolla negatiivisesti keskeyttäneitä Sedussa on joitakin kymmeniä, esim. vuonna 2019 opintonsa keskeytti 56 opiskelijaa, kun yhteishaussa hakeneita Sedussa aloitti opintonsa 1001 opiskelijaa. Alaa vaihtavat tai toiseen oppilaitokseen siirtyvät opiskelijat eivät kuulu tähän lukuun.

Koronavuosi vaikuttaa

Koronavuosi on koetellut ammattiin opiskelevia nuoria; pisimpään Sedussa oltiin etäopetuksessa viime keväänä. Syksystä alkaen Sedussa on sovellettu hybridimallia; käytännön taitoja opiskellaan koulussa, teoriaa verkossa. Jokaisen opiskelijan etäopetuksen määrä on lisääntynyt. Hybridimallissa toimipisteissä on vähemmän opiskelijoita ja henkilökuntaa, jolloin turvavälit on mahdollista pitää. Koko Sedu on ollut etäopetuksessa vain viikon 10.

Sedun opiskelijoiden tukena verkko-opinnoissa on eKampuksen etätukitiimi ja siellä esim. virtuaaliluotsi.

Korona ei viivästyttänyt viime keväällä opiskelijoiden valmistumista merkittävästi mutta verkossa opiskelu ei sovi kaikille opiskelijoille; asioita ei opita niin hyvin kuin luokkayhteisössä, töitä jää rästiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi syksyllä 2020 rahoitusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Näillä rahoilla Seduun palkattiin mm. Vauhdittamoihin kuusi erityisopettajaa tai ohjaajaa. Heidän työnsä jatkuu nykyisellä rahoituksella 30.6.2021 saakka. Ja lisärahoitusta haetaan, jotta erityisopettajien työ saadaan jatkumaan. Vauhdittamossa ohjataan ja tuetaan opiskelijaa opiskelemaan ammatillisia aineita tai yhteisiä tutkinnon osia henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Vauhdittamo on jokaisessa Sedun toimipisteessä.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on jatkunut; Sedun opiskelijat eri työpaikoilla noudattavat kunkin työpaikan antamia turvamääräyksiä.

Yksilöohjausta ja neuvontaa opintojen aikana

Opintojen aikana opinto-ohjaajat, ja tietysti kuraattorit ja terveydenhoitajat auttavat arjen haasteissa.

Helmikuun alussa Sedussa aloittanut uraohjaaja Marjo Ahoketo tarjoaa matalan kynnyksen uraohjausta opiskelijoille, mikä tarkoittaa yksilöohjausta ja neuvontaa opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea omien vahvuuksien kartoittamiseen, omien uratavoitteiden saavuttamiseen tai elämänhallintaan. Ahoketo auttaa kaikkia Sedun opiskelijoita eri toimipisteissä.

Opiskelijoita mietityttää, onko alavalinta oikea, mitä muita koulutusvaihtoehtoja on. Opiskelijan kanssa mietitään yhdessä, miten opiskelumotivaatiota voisi lisätä ja miten poissaoloja vähentää.
-    Voidaan yhdessä ottaa yhteyttä työssäoppimispaikkoihin, ja voin lähteä myös mukaan ensimmäisellä kerralla, Ahoketo lupaa.
-    Olen opiskelijan vierellä kannustamassa ja tsemppaamassa eteenpäin. Voin olla myös keskustelukaverina tarpeen mukaan, Marjo Ahoketo kertoo uraohjaajan roolista.

Uraohjaukselle ei ole aikarajaa; Marjo pysyy opiskelijan rinnalla niin kauan kuin tarvetta on. Toisille riittää yksi tapaaminen ja toisten kanssa jatketaan pitempään.

Opinnot päätösvaiheessa – mitä nyt?

Vuoden alussa Sedussa aloitti uraohjaaja Susan Sinimäki. Hän tukee opiskelijoita opintojen loppuvaiheessa, siis työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä, mm. kesätöiden ja työpaikan hakemisessa, hakemusten kirjoittamisessa, työelämään pääsemisessä.

Millaista ohjauksesi on?

-    Teen pääasiassa yksilöohjausta ratkaisukeskeisin ohjausmenetelmin. Ohjauksen tavoite on lisätä itsetuntemusta ja samalla aina käytännössä edistää opiskelijan tai valmistuneen henkilön asioita. Teen myös jonkin verran työelämäasioihin ja työnhakuun liittyvää opetustyötä.

Millaisiin kysymyksiin olet törmännyt?

-    Mikäli työpaikkaa ei valmistumishetkellä ole, kysymykset liittyvät työnhakijaksi ilmoittautumiseen, etuusasioihin ja erilaisiin palveluihin. Niissä tilanteissa, joissa opinnot ovat keskeytymässä tai ovat jo keskeytyneet tai alanvaihto on mielessä, on todella paljon erilaisia kysymyksiä. Voidaan selkiyttää sitä tulevaa alaa kartoittamalla sopivia työtehtäviä. Mikäli opinnot ovat keskeytymässä terveyteen liittyvien syiden vuoksi, neuvon palveluihin ja etuuksiin liittyvissä asioissa. Työni on hyvin kokonaisvaltaista ja sen tavoitteena on löytää opiskelijalle tai valmistuneelle hänelle paras ratkaisu. Valmistuvat ovat usein kysyneet, onko palvelua mahdollista saada vielä valmistumisen jälkeen. Ilman muuta olen käytettävissä myös valmistumisen jälkeen, Susan Sinimäki päättää.

Lisätietoja
opiskelijapalvelupäällikkö Anu Hietarinta, p. 040 830 3974
vararehtori Hellevi Lassila, p. 040 830 4255

Mikä on Vauhdittamo?