Hae koulutusta
Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse
Uutiset
13.11.2018

Sedulle ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2018

sydän_440x480.jpg

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen luovutti Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedulle laatupalkinnon Ammatillisen koulutuksen seminaarissa Lappeenrannassa tänään 13.11. Sedun lisäksi palkinto luovutettiin Etelä-Savon Koulutus Oy:lle. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymälle myönnettiin kunniamaininta. Laatupalkintokilpailussa 2018 teemana oli opiskelija- ja henkilöstöhyvinvointi.

Palkitsemisen perustelut esitti laatupalkintotoimikunnan puheenjohtaja, koulutuskuntayhtymän johtaja Virpi Lilja. Hän nosti esiin, miten hyvinvointi on Sedun keskeinen strateginen tavoite, joka kytkeytyy useisiin prosesseihin. Sedun strategia pohjautuu aluekehityksen tavoitteisiin ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on aktiivista. Koulutustiimeissä keskustelu kollegojen kesken on vilkasta. Myös asiakkaat, opiskelijat, pääsevät osallistumaan kehittämiseen. Sedussa toimitaan jatkuvan parantamisen periaatteella. Sedun kiitospuheenvuoron käytti yhtymähallituksen puheenjohtaja Jouko Peltonen, joka lupasi, että Sedu käyttää palkintorahat opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin.

Laatupäällikkö Marita Syrjälä koordinoi laatupalkintohakemuksen valmistelua Sedussa. Laatupalkintokilpailussa arvioitavaa työtä ovat olleet tekemässä koko Sedun henkilökunta ja sidosryhmät. Edellisen kerran laatupalkinto Sedulle myönnettiin vuonna 2013.

Laatupalkintokilpailussa jaetaan rahapalkintoja. Sedussa tarkoituksena on, että palkintorahat kohdennetaan arvioinnin tulosten parantamiseen.

Missä Sedu menestyy?

Sedun laadunhallintajärjestelmä on kunnossa, mikä on laatupalkintokilpailussa minimivaatimus.

-    Sedussa on tehty systemaattista laatutyötä (EFQM) vuodesta 2005, ja laadunhallinnan menettelytapoja on kehitetty. Opiskelijapalautteet kerätään kattavasti, tehdään sisäiset ja ulkoiset arvioinnit, joiden tulosten perusteella päätetään parantamiskohteista. Sedussa on myös näyttöä saavutetuista tuloksista ja siten menettelytavat kunnossa, summaa kuntayhtymän johtaja, rehtori Reija Lepola.

Sedussa opiskelijahyvinvointiin ja henkilöstöhyvinvointiin liittyvät toimintatavat on määritelty. Sedussa on yhteiset suunnitelmat ja linjaukset yhdenvertaiseen, tasapuoliseen kohteluun. Kehittämistyö on näidenkin kohdalla suunnitelmallista.

Sedun alhaiset keskeyttämisluvut kiinnittävät huomiota. Sedussa on erittäin pieni negatiivinen keskeyttämisluku, aivan valtakunnan kärkeä; Zoomi-hankkeessa seurannassa oli 53 koulutuksenjärjestäjää lukuvuonna 2016–2017 ja silloin Sedussa oli maan alhaisin (3,6%) negatiivisen keskeyttämisen luku (OPH:n Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke).

Sedussa opiskelijoista pidetään huolta ja yritetään ennaltaehkäistä keskeyttämisiä: Saattaen vaihto -päivät, orientaatiojaksot, pudokaspalaverit, motivaatiokyselyt, oppimisvalmiuksia parantavat OIVA-opinnot, Vauhdittamo.

Yhteistyö perusopetuksen kanssa on tiivistä (opojen tiedotustilaisuudet, avoimet ovet, vanhempainillat), ja Sedu haluaa pitää yhteyttä alaikäisten opiskelijoiden kotiväkeen.
 
-    Meillä on vaihtoehtoja mm. Valma, työpaja, osuuskunta, jossa voi edistää opintojaan työvaltaisesti. Meiltä myös ohjataan toiseen tutkintoon tai toiseen oppilaitokseen. Moni jaksaa olla töissä, vaikka ei jaksa olla koulussa, ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta työssä hankittu osaaminen voidaan näyttää ja hyödyntää opinnoissa, Marita Syrjälä kokoaa.

Laatupalkintohakemuksessa kuvattiin sitä, miten meillä arvioidaan ja parannetaan toimintaa, esim. palautteet ja erilaiset sisäiset ja ulkoiset arvioinnit on hakemuksessa nostettu esiin.

Sedu tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle


Sedun opiskelijakunta FOKUS toimii opiskelijoiden äänitorvena. Toimipisteissä opiskelijafoorumit kokoontuvat koulutuspäällikön kutsusta.

Henkilöstön hyvinvoinnin ”porkkanoita” Sedussa ovat palkalliset työelämäjaksot ja lakisääteistä laajempi työterveyshuolto (sisältää mm. mahdollisuuden erikoislääkärikonsultaatioon). Digitaaliset osaamismerkit on meillä otettu innostuneesti vastaan.
Sedun vahvuus on aktiivinen henkilökuntayhdistys. Työhyvinvointia Sedussa tukevat liikunta-/kulttuurisetelit, yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat (Amazing Sedu, pikkujoulu), ikäohjelma, mentorointi ja vielä senioriklubi.


Hakemus toukokuussa – palkinto marraskuussa

Laatupalkintohakemus piti toimittaa 1.6.2018 mennessä OPH:lle.
-    Aikataulu oli haastava. Reformin toimeenpano on vienyt paljon energiaa, laatupäällikkö Marita Syrjälä pohtii.
OPH valmisteli esikarsinnan laatupalkintotoimikunnalle. Arviointiryhmä pisteytti ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan hakemukset ja valitsi jatkoon enintään 10 kilpailuhakemusta. Arvioinnin perusteella valittiin vähintään kuusi organisaatiota, joihin arviointiryhmä teki yhden päivän mittaisen arviointikäynnin. Arviointiryhmä vieraili Sedussa 1.10. ja haastatteli päivän aikana lähes 80 sedulaista ja sidosryhmien edustajaa (opiskelijoita, opettajia, työelämän, muiden keskeisten sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden edustajia, johtoa ja omistajayhteisön edustajia sekä teemaan liittyviä asiantuntijoita, mm. opoja, kuraattoreita). Palkintotoimikunta teki esityksen palkittavista OKM:lle lokakuun loppuun mennessä, ja voittajat julkistettiin OKM:n seminaarissa Lappeenrannassa 13.11.2018.

-    Haastatteluissa arviointiryhmä sai näkemykset suoraan opiskelijoilta, henkilöstöltä ja sidosryhmien edustajilta. Lisäksi arviointiryhmä tutki järjestelmiä (Sharepoint, ElibitHR) ja dokumentteja (opiskelijoiden HOKSit, lukujärjestykset), suunnitelmia, toimintaohjeita ja prosesseja suurella mielenkiinnolla. Tämä arviointiryhmä halusi nähdä ihan arjen käytänteet, Syrjälä kuvaa.

Laatupalkinto20181113_171_700x590.jpg
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän laatupalkinnon vastaanottivat yhtymähallituksen puheenjohtaja Jouko Peltonen, johtaja, rehtori Reija Lepola, laatupäällikkö Marita Syrjälä  ja vararehtori Hellevi Lassila - mutta ilo on yhteinen.

Laatupalkinto osa tuloksellisuusrahoitusta

OPH:n kokoamassa arviointiryhmässä puheenjohtajana toimi koulutuskuntayhtymän johtaja Virpi Lilja. Ryhmässä olivat edustettuina OPH, opiskelijajärjestö, työelämätaho ja koulutuksen järjestäjät. Opetusneuvos Leena Koski toimi ryhmän sihteerinä, ja Inga Sihvo prosessin tarkkailijana.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu on osa ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitusta. Ammatillisen koulutuksen laatukilpailua on järjestetty vuodesta 2000 lähtien. Kilpailun arvioinnissa sovelletaan Euroopan laatupalkintokriteeristöä (EFQM), ja lisäksi kilpailussa on vuosittain vaihtuva koulutuspoliittisesti merkittävä erityisteema – tänä vuonna henkilöstö- ja opiskelijahyvinvointi.

Tutustu laatupalkinnon perusteisiin ministeriön tiedotteessa