Uutiset
31.5.2022

Sedun johdolle ja henkilöstölle kiitosta yhtymävaltuutetuilta

IreneTurenius_tarkastusltkpj_440x480.jpg Kurikassa puheet pidettiin juhlaan koristellussa salissa - kuvassa puhuu tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Irene Turenius.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto piti tilinpäätöskokouksen Kurikan kampuksella 30.5.2022. Kuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikainen esitteli tiiviisti Sedun toimintakertomuksen vuodesta 2021. Koronasta huolimatta opiskelijavuositavoite ylittyi: opiskelijavuosia Sedussa viime vuonna yhteensä 4869.

Pasi Artikainen jatkoi:
-    Työnantajat ovat löytäneet Sedun hyvin, mm. rekrytointikulutusta kysytään ja oppisopimuskoulutusta käytetään.
-    Kirkkokadun rakennushankkeen viivästyminen aiheuttaa lisäkustannuksia.

Sedun strategiset ohjelmat:
- oppivelvollisuuden laajeneminen 1.8.2021; yli tuhat oppivelvollista aloitti, 6 keskeytti ja 3 heistä on palannut Seduun. Opiskelijahuollon palvelut keskeisessä asemassa.
- jatkuvan oppimisen edistäminen; eKampuksella myös kokonaan verkossa suoritettavia erikoisammattitutkintoja. Eniten opiskelijoita johdon ja esimiesten valmennuksissa.
- oppimisympäristöjen muutokset 2016–2025; hintalappu 90–100 milj. euroa. Hankkeet etenevät muualla paitsi Kirkkokadulla hyvin. 5–6 vuotta tästä eteenpäin on melko suuria ikäluokkia mutta sen jälkeen on laskua odotettavissa.
- Tavoitteena on vähentää merkittävästi neliöitä ja tilakustannuksia. Sedu varautuu ikäluokkamuutoksiin.

Tutkintojen määrässä (yhteensä 1809) ei ylletty tavoitteeseen. Ilmiö on valtakunnallinen. Pelkillä näytöillä tutkintoja tehdään vähemmän kuin ennen, ja tutkintojen perusteiden uudistus on tuonut perustutkintoihin YTO-opinnot kaikille opiskelijoille. Tutkinnon osia suoritettiin Sedussa lähes 14 000.

Puhetta_700x333.jpg 

Talousjohtaja Arja Ylitalo esittelee. Kuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikainen ja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Mikko Aila.

Henkilöstömäärä on Sedussa kasvanut erillismäärärahojen turvin. Näin suurena rahoitus ei jatku.
Opiskelijapalautteet ovat korkeat (asteikko 1–5) 4,52, suositteluindeksi 8,82 (asteikko 0–10)
Jatko-opintoihin siirtyminen on vähentynyt hyvän työmarkkinatilanteen takia. Keskeyttäneiden määrä (12,6%) on valtakunnan tasoon verrattuna edelleen vähäinen.

Talousjohtaja Arja Ylitalo esittelin tilinpäätöksen.
Tilikauden tulos on n. miljoonan verran budjetoitua parempi. Kassan riittävyys on hyvällä tasolla, omavaraisuusaste on hyvä, lainaa ei ole, rahoitustulot ovat hyvät.

Valtionosuus oli budjetoitua suurempi. Toisaalta laajennetun oppivelvollisuuden kuluja ei osattu ennakoida budjettia tehtäessä.

Luvut_700x500.jpg

Konsernipalvelujen tulosalueen toimintakatetavoite ei toteutunut. Toimintakatetavoite oli 1 905 300 euroa ja toteuma oli 909 219,94 euroa, jolloin alitus oli 996 080,06 euroa. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle 26.7.2021 hakemuksen Kirkkokatu 10, Seinäjoki kiinteistön myyntitulojen palautusvelvollisuudesta (1,24 milj. €) luopumisesta ja myyntitulojen siirtämisestä kolmen kampuksen rakennushankkeen kiinteistölle Kirkkokatu 10 Seinäjoella. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vielä käsitellyt hakemusta ja aiempien vastaavien hakemusten perusteella hakemusten käsittelyajat ovat pitkiä.

Kiitoksin hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös

Valtuutetut kiittivät Sedun hoitaneen perustehtäväänsä hyvin. Maakunta on saanut elinvoimaa ja osaamista. Johtoa ja Sedun henkilöstöä kiitettiin puheenvuoroissa.
-    Sedussa on tehty erinomaista työtä viime vuonna haastavissa olosuhteissa. Opettajat ovat venyneet, opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä, ja tunnusluvut näyttävät hyviltä. Taloutta on hoidettu hyvin, ja investointivaraa on.

Valtuutetut pohtivat opiskelijarekrytoinnin haasteellisuutta jatkossa, kun työllisyystilanne on hyvä ja työvoiman kysyntä kasvaa. Samanaikaisesti ikäluokat pienenevät. Yhteistyö työpaikkojen kanssa tulee olemaan entistä tärkeämpää.

Valtuutetut ilmaisivat huolensa Kirkkokadun tilanteesta, opiskelijoista väistötiloissa ja kohoavista rakennuskustannuksista.

Henkilöstötilinpäätöksessä arvokasta tietoa

Henkilöstöpäällikkö Aila Katila esitteli henkilöstötilinpäätöksen. Henkilöstökulujen osuus koulutuskuntayhtymän menoista on 62,6%. Henkilöstön keski-ikä 49,4 v. Viime vuonna Sedussa oli tehtäviä avoinna 129, joihin oli 860 hakijaa. Hakijoiden määrä on vähentynyt työmarkkinatilanteen vaikutuksesta. Sairauspoissaolopäiviä kertyi 6614, mikä tarkoittaa keskimäärin 10,7 päivää/päätoiminen henkilöstön jäsen.

Henkilöstöjaoston puheenjohtaja Jouko Peltonen katsoi ikärakenteen korjaantuvan hallitusti nuorempaan suuntaan. Hän muistutti, miten tärkeää on pitää huolta entisistä työntekijöistä, sillä he tekevät tärkeää pr-työtä.
-    Etätyön kasvu tulee olemaan haaste. Se vaatii esimiestyöltä enemmän. Vaaditaan joustavuutta ja jämäkkyyttä, Peltonen totesi.

- Miten yksinäistyminen voidaan taltuttaa ja tukea yhteisössä toimimista ja vuorovaikutuksen lisäämistä, valtuutettu Harri Jokiranta nosti esiin.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Irene Turenius nosti puheenvuorossaan työn vaativuuden arvioinnin, joka on kestänyt pitkään ja toivon työn saattamista päätökseen. Hän korosti kouluterveyskyselyn tuloksia: 80% ammattiin opiskelevista kokee opiskelun myönteisenä mutta huolena painavat yksinäisyys, lyhyet yöunet, ylipaino ja epäterveelliset ruokailutottumukset.


Konsernin tytäryhtiöt esittäytyivät

Toimitusjohtaja Joona Aro esitteli Sedu Education Oy:n ajankohtaiset asiat, samoin kuin tekninen johtaja Matti Yli-Lahti Kiinteistö Oy Kurikan Kampuksen ajankohtaiset.

Yhtymävaltuuston kokous striimattiin. Katso tallenne

 

 

Kokousasiakirjat löydät täältä.